Articles
 • క్రీస్తును సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవడమే క్రైస్తవ జీవిత గమ్యం
 • మనుష్యులు సాధారణంగా చేసే పొరపాటు ఏంటంటే “తాను ఏది సాధించాలి అని అనుకున్తున్నాడో దానిని మరచిపోవడం”. ఇది నిజం. ప్రత్యేకంగా క్రైస్తవ విశ్వాసంలో మనం గమనించ వచ్చు. ఇలా మరచి పోవడం మనకు మామూలే. ఎప్పుడు మనం మన జీవిత గమ్యం ఉద్దేశం ఏంటో, దాని కోసం ఎప్పుడు ప్రయాసపడుతూ ఉండాలి.

  క్రైస్తవ గమ్యం ఏంటి? ఓ ...

 • Praveen Kumar G - Sajeeva Vahini
 •  
 • విగ్రహారాధన
 • యేసు ప్రభువు వారు మనకు బదులుగా భారమైన సిలువను మోసారు. అవి కరుకైన నిలువు, అడ్డు దుంగలు మాత్రమే. ఇక ఆ సిలువ రూపమును(విగ్రహమును) మనము మెడలో వేసుకొని మోయాల్సిన అవసరం లేదు.

  'దేనిరూపము నయినను విగ్రహమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. నిర్గమ 20:4

  ఆయన సిలువ...

 • Sis. Vijaya Sammetla - General
 •  
 • నీ నడత నిన్నెక్కడికి నడిపిస్తుంది? ...... ప్రవర్తనలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  ప్రవర్తన అంటే? చూపులు, తలంపులు,మాటలు, క్రియలు అన్నింటి సమూహమే ప్రవర్తన.

  చూపులలో పరిశుద్ధతను కోల్పోతే? తలంపులలో పరి...

 • Sis. Vijaya Sammetla - General
 •  
 • పదిమంది కుష్టురోగుల ప్రార్ధన
 • యేసు ప్రభువా, మమ్ము కరుణించుమని కేకలు వేసిరి. లూకా 17:13

  • కుష్టు పాపమునకు సాదృశ్యము • కుష్టు సోకిన వారు, పాలెం వెలుపల జీవించాలి. వారినెవరూ తాక కూడదు. • ఒకవేళ వారు బాగుపడితే, యాజకులకు తమ దేహాలను కనుపరచుకొని, మోషే నిర్ణయించిన కానుక సమర్పించి, ఆ తరువాత సమాజములో చేరాలి. •...
  • Sis. Vijaya Sammetla - General
  •  
  • లవ్ & ట్రూ లవ్ ...... (ప్రేమలో మాదిరి)
  • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

   'ప్రేమ' ప్రపంచ భాషల్లో అత్యంత శక్తివంత మైన పదం. నేటికినీ మనిషి ప్రేమను నిర్వచించడానికి ప్రయత్నిస్తూనే వున్నాడు. దాని అర్ధమ...

  • Unknown - General
  •  
  • విసుగక పట్టుదలతో చేయు ప్రార్ధన
  • "దేవుడు తాను ఏర్పరచుకొనిన వారు దివారాత్రులు తన్నుగూర్చి మొఱ్ఱపెట్టుకొను చుండగా వారికి న్యాయము తీర్చడా?" లూకా 18:7

   DL మూడి అనే దైవజనుని కొంత మంది ప్రశ్నించారట మీ విజయ రహస్యమేమిటని?

   దానికి ఆయన 7 కారణాలున్నాయి అని చెప్తూ... 1. ప్రార్ధన 2. ప్రార్ధన 3. ప్రార్ధన 4. ప్రార్ధన 5. ప్రార్ధన ...

  • Unknown - General
  •  
  • ప్రార్ధన, వాక్యము
  • ప్రార్ధన ప్రాముఖ్యమైనదా?
   వాక్యము ప్రాముఖ్యమైనదా?
   ఏది ప్రాముఖ్యమైనది?

   నీకున్న రెండు కన్నులలో ఏది ప్రాముఖ్యమైనది అంటే? ఏమి చెప్తావు?

   ప్రార్ధన, వాక్యము రెండూ రెండు కళ్ళ వంటివి. రెండూ అత్యంత ప్రధానమైనవే. దేనినీ అశ్రద్ధ చెయ్యడానికి వీలులేదు.

   'వాక్యము' ద్వారా ...

  • Unknown - General
  •  
  • నేడు క్రైస్తవ సంఘములో ఉన్న మూఢాచారాలు

  • - మొదటి నుండి ప్రార్థనలో లేకపోయినా పర్వాలేదుగాని ముగింపు ప్ర్రార్థనలో ఆశీర్వాదం ఇచ్చే సమయానికి వచ్చి కళ్ళు మూసుకుని ఆమెన్ అంటే చాలు ఆశీర్వాదాలు వచ్చేస్తాయి. (దేవునికి తెలియదా ఎవరికి ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వాలి అని?)

   - Church నుండి నేరుగా మీ ఇంటికే వెళ్ళాలి వేరే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే నీకు...

  • Unknown - General
  •  
  • దేవునికే సలహాలిచ్చే ప్రార్ధన

  • ఇట్లాంటి ప్రార్ధనా ఫలాలు తాత్కాళికమైన మేలులు, శాశ్వతమైన కీడుకు కారణమవుతాయి. ఇటువంటి ప్రార్ధనలు మన జీవితాలకు ఎంత మాత్రమూ క్షేమకరం కాదు.

   "నేను ఆ పర్వతమునకు తప్పించుకొని పోలేను; ఈ కీడు నాకు సంభవించి చచ్చిపోవుదు నేమో ఇదిగో పారిపోవుటకు ఈ ఊరు సమీపములో ఉన్నది, అది చిన్నది, నన్నక్కడికి త...

  • Unknown - General
  •  
  • తప్పు అని తెలిసినప్పటికీ

  • మన ప్రభువు, రక్షకుడు అయిన యేసు క్రీస్తు నామమున మీ అందరికి వందనములు.

   నేడు అనేక మంది ఒకటి పాపం, తప్పు అని తెలిసినప్పటికీ దానిని విడిచిపెట్టకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తామంటూ, యవ్వనస్తులు కొన్ని పనులు చెయ్యడం పాపం అని తెలిసినా కూడా వాటిని విడ...

  • Unknown - General
  •  
  • One Million Dollar
  • ప్రతిమనిషి తెలుసుకోవాల్సిన ఒక అద్భుతమైన సందేశం..!!


   బ్రెజిల్ దేశంలో ఒక కోటీశ్వరుడు...తన One Million Dollar ఖరీదుగల
   బెంట్లీ కారుని పలానా రోజు పాతిపెడుతున్నాను అని పత్రికా ప్రకటన ఇచ్చాడు..!!
   నేను ఈ కారుని ఎందుకు పాతి పెడుతున్నానంటే..
   నా మరణానంతరం కూడా ఈ కారు నాకు పనికి...

  • Unknown - General
  •  
  • ఆత్మీయంగా చనిపోయిన మరియు వెనుకబడిపోయిన కొన్ని లక్షణాలు
  • 1. ఒకప్పుడు ప్రార్థన వీరులుగా, విజ్ఞాపన చేసేవారు. ఇప్పుడు 15ని!! మించి ప్రార్థన చేయలేకపోవడం, దేవుని తో సమయాన్ని గడపడం ఎంతో కష్టంగా, భారంగా, ఇబ్బందిగా ఉంటుంది.

   2. ఒకప్పుడు దేవుని గురించిన విషయాలు, ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు సంబంధించిన విషయాలు ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉండేవారు. ఇప్పుడు లోక సంబంధమైన వ...

  • Unknown - General
  •  
  • విమానం కనుగొనడానికి ప్రయత్నించిన రైట్ బ్రదర్స్
  • దేవుని వాక్యం మీద విశ్వాసముతో విమానం కనుగొనడానికి ప్రయత్నించిన రైట్ బ్రదర్స్

   విమానమును కనిపెట్టిన వ్యక్తులు, ఒర్విల్ రైట్ (Orville Wright - August 19, 1871 – January 30, 1948) మరియు విల్బర్ రైట్ (Wilbur Wright - April 16, 1867 – May 30, 1912). వీరిద్దరిని రైట్ బ్రదర్స్ అంటారు. వీరి తండ్ర...

  • Unknown - General
  •  
  • ఇశ్రాయేలీయుల పతనానికి కారణాలు

  • (కీర్తనలు 78, 106 అధ్యాయాలు)

   1 ) దేవుని శక్తిని గ్రహించక పోవటం (78:19,20) (106:7)

   2 ) దేవుని యందు విశ్వాసముంచకపోవడం (78:19,20) (106:7)

   3 ) చేసిన మేలులు మరచిపోవడం (78:42,43) (106:13)

   4 ) బహుగా ఆశించుట - దేవుని శోధించుట (78:18) (106:14)

   ...

  • Unknown - General
  •  
  • సరిచేసుకొనుట - దిద్దుకొనుట
  • పితృపారంపర్యమైన మీ ప్రవర్తనను విడచిపెట్టునట్లుగా వెండి బంగారముల వంటి క్షయ వస్తువుల చేత మీరు విమోచింప బడలేదు గాని, అమూల్యమైన గొర్రెపిల్ల వంటి క్ర్రీస్తురక్తముచేత విమోచింపబడితిరి (1 పేతురు 1:18,19)

   మనము పోకిరిచేష్టలు, దురాశలు, మద్యపానం, అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు, త్రాగుబోతుల విందులు, చేయదగని...

  • Unknown - General
  •  
  • ఏదేనులో యుద్ధం

  • మీకు తెలుసా ?

   ఏదేను తోటలో సాతాను అవ్వను,
   ఆదామును మోసం చేసి దేవుని
   నుండి దేవుని ప్రతి రూపమైన
   మనిషిని వేరు చెయ్యటానికి
   ఉపయోగించిన
   ప్రదాన ఆయుధాలు ఏంటో??
   (ఆదికాండము 3:6) స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు( ఇది శరీర ఆశ )
   కన్నులకు అ...

  • Unknown - General
  •  
  • ఆదరించు మాటలు
  • నా ప్రాణమా, నీవు ఏల క్రుంగియున్నావు? నాలో నీవేల తొందరపడుచున్నావు? దేవునియందు నిరీక్షణ యుంచుము.
   కీర్తనలు 42:5

   "నా ప్రాణమా, నీవు ఏల క్రుంగియున్నావు? .......దేవునియందు నిరీక్షణ యుంచుము"
   ఈమాటలు *ఎవరు చెప్పగలరు?
   ఒక విశ్వాసి చెప్పగలడు.

   *ఎప్పుడు చెప...

  • Unknown - General
  •  
  • కావలెను...కావలెను...
  • కావలెను...కావలెను...
   సమూయేలు వంటి దేవుని సన్నిధిలో గడిపే బాలుడు
   యోసేపు వంటి తన పవిత్రతను కాపాడుకొనిన దేవుని భయము గలిగిన యోవ్వనుడు
   దావీదు వంటి దేవునికి 7సార్లు ప్రార్ధించే మధ్య వయస్కుడు
   అబ్రాహాము వంటి దేవునికి స్నేహితుడైన వృద్ధుడు
   కావలెను...కావలెను... కాని ఎక్కడ దొరుక...

  • Bro. Pradeep Kumar - http://4teluguchristians.blogspot.in/2016/02/blog-post_40.html
  •  
  • The Bible
  • The aim of the bible is not to Christianize people,

   But to spiritualize people as Adams ate the forbidden Apple.

   The aim is not to show religious path,

   But...

  • Kondepogu.Daniel Prabhakar - Sajeeva Vahini Volume 2 Issue 3 Feb-Mar 2012
  •  
  • ప్రవచనములు - నెరవేర్పు
  • 1. కన్యక గర్భంలో జన్మించడం

   ప్రవచనం : యెషయా 7:14 “కాబట్టి ప్రభువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కన్యక గర్భవతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమ్మానుయేలను పేరు పెట్టును.”

   నేరవేర్పు: మత్తయి 1:18-25 “యేసు క్రీస్తు జననవిధ మెట్లనగా, ఆయన తల్లియైన మరియ యోసేపునకు ప్రధానము చేయబడిన తరువాత వారే...

  • Praveen Kumar G - Sajeeva Vahini Volume 2 Issue 3 Feb-Mar 2012
  •  

© సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2018. info@sajeevavahini.com

Sajeeva Vahini

,

Chennai

Tamilnadu

600091 India
+91-8867-8888-99

Note: Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered. Which can help us to improve better.