Card image cap
Daily Bible Verse
"రండి యెహోవానుగూర్చి ఉత్సాహధ్వని చేయుదము మన రక్షణ దుర్గమునుబట్టి సంతోషగానము చేయుదము " - కీర్తనల గ్రంథము 95:1
Daily Quote
"రేపటి దినమునుగూర్చి అతిశయపడకుము ఏ దినమున ఏది సంభవించునో అది నీకు తెలియదు." సామెతలు 27:1
Card image cap
Card image cap
3927 prayers submitted till date.
Card image cap
Share on WhatsappDaily Inspiration

అలసినవానికి నెమ్మది కలుగజేయుడి, ఇదే నెమ్మది ఇదే విశ్రాంతి (యెషయా 28:11,12).

ఎందుకు ఆందోళన చెందుతావు? నువ్వు చింతించడంవల్ల ప్రయోజన మేమిటి? నువ్వు ఒక ఓడలో ప్రయాణం చేస్తున్నావు. ఓడ కేప్టెన్ నీకు అధికారం ఇచ్చినా ఆ ఓడను నడిపే శక్తి నీకు లేదు. కనీసం తెరచాపను పైకెత్తలేవు. అయినా నువ్వు చింతిస్తూనే ఉన్నావు. ఓడ నడిపే వాడివి నువ్వు కాదు కదా. నెమ్మదిగా ఉండు, దేవుడే యజమాని.

నీ చుట్టూ కనిపిస్తున్న అవాంతరాలూ, అడ్డంకులూ చూసి దేవుడు తన సింహాసనంమీద లేడని అనుకుంటున్నావా?

ఎంతమాత్రం కాదు. ఆయన యుద్ధాశ్వాలు వాయువేగంతో దౌడుతీస్తున్నాయి. పెనుగాలి తుపానులా ఆయన రథం వస్తున్నది. అయితే గుర్రాల కళ్ళేలు ఆయన చేతిలో" ఉన్నాయి. తన ఇష్టప్రకారం వాటిని పరిగెత్తిస్తాడు. యెహోవాయే సైన్యాలకధిపతి.

నమ్మికయుంచి మనస్సుని కుదుటపర్చుకో, భయపడకు.

ఈ రేయి నా అంతరంగమా హాయిగా నిదురపో
చెలరేగే పెనుతుపానుకి ఎదురై నీలిచింది దేవుడే
దేవుడే, నీవు కాదు హాయిగా నిదురపో ఈ రేయి

ఈ రేయి నా అంతరంగమా హాయిగా నిదురపో
విర్రవీగే సైతాను దాడుల్ని తిప్పికొట్టేది దేవుడే
దేవుడే, నీవుకాదు హాయి...

Read More
Card image cap
Share on Whatsappదేవుని ముఖదర్శనం

దేవుని ముఖదర్శనం

తొమ్మిదేళ్ళ నా కుమారుడు ఎప్పుడు నన్ను అనేక ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటాడు. కొన్ని సార్లు వాడు వెనక్కి తిరిగి కూడా మాట్లాడం నేర్చుకున్నాడు. నేను తరచూ, “నాకు వినబడడం లేదు, మాట్లాడుతున్నప్పుడు దయచేసి నావైపు చూసి మాట్లాడు” అని అంటూ ఉంటాను. ఈ అనుభవం మనలో అనేకమందికి ఎదురై ఉండవచ్చు. వాస్తవంగా ఇప్పుడు ఫోన్ కాల్ కంటే వీడియో కాల్స్ కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాము; మనకు వినబడక కాదు గాని ముఖాన్ని చూసి మాట్లాడితే లేదా ప్రశ్నలడిగితే ఆలోచన వేరే విధంగా ఉంటుంది కదా.

మనం ప్రార్ధన చేస్తాము, కాని ఎవరికైతే ప్రార్ధన చేస్తున్నామో ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని మరచిపోయి మనవైన ప్రశ్నలలో చిక్కుకొని, దృష్టంతా మనతోనే నింపుకొని ఉంటాము. కొన్ని సార్లు మనం ప్రార్ధనలో చెప్తుంది ఆయనకు వినబడక కాదు గాని, ఆయన వంక మనం నిజంగా చూడకుండా మాట్లాడే అవకాశమున్న కారణాన్ని బట్టి దేవుడు ఇదే విషయాన్ని మనతో చెప్పలనుకుంటున్నాడని నాకనిపిస్తుంది. నా కుమారుని లాగా మనం ఎవరితోనైతే మాట్లాడుతున్నామో వారిపై దృష్టి నిలపకుండా ప్రశ్నలడుగుతూ ఉంటాం. దేవుడెవరో, అయన ఏమి చేశాడో అన్నవి గుర్తుచేసుకోవడం వల్ల...

Read More
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..