Card image cap
Daily Bible Verse
"ద్వీపములారా, నా మాట వినుడి, దూరముననున్న జనములారా, ఆలకించుడి, నేను గర్భమున పుట్టగానే యెహోవా నన్ను పిలిచెను తల్లి నన్ను ఒడిలో పెట్టుకొనినది మొదలుకొని ఆయన నా నామము జ్ఞాపకము చేసికొనెను. నా నోరు వాడిగల ఖడ్గముగా ఆయన చేసియున్నాడు తన చేతి నీడలో నన్ను దాచియున్నాడు నన్ను మెరుగుపెట్టిన అంబుగా చేసి తన అంబులపొదిలో మూసిపెట్టియున్నాడు. ఇశ్రాయేలూ, నీవు నా సేవకుడవు నీలో నన్ను మహిమపరచుకొనెదను అని ఆయన నాతో చెప్పెను. అయిననువ్యర్థముగా నేను కష్టపడితిని ఫలమేమియు లేకుండ నా బలమును వృథాగా వ్యయపరచి యున్నాననుకొంటిని నాకు న్యాయకర్త యెహోవాయే, నా బహుమానము నా దేవునియొద్దనే యున్నది. "
యెషయా 49:1-4
Daily Quote
"సుబుద్ధి దయను సంపాదించును విశ్వాసఘాతకుల మార్గము కష్టము." సామెతలు 13:15
Card image cap
Card image cap
3278 prayers submitted till date.
Card image cap
Share on WhatsappDaily Inspiration

నేనెప్పుడు బలహీనుడనో అప్పుడే బలవంతుడను గనుక క్రీస్తు నిమిత్తము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబ్బందులలోను హింసలలోను ఉపద్రవములలోను నేను సంతోషించుచున్నాను (2 కొరింథీ 12:10).

ఈ వచనాన్ని ఉన్నదున్నట్టుగా తీసుకుంటే వచ్చే అర్థం ఒళ్ళు గగుర్పాటు కలిగించేంత స్పష్టంగా ఉంటుంది. దీని వెనక ఉన్న భావనాశక్తి ఓ పట్టాన గ్రహింపులోకి రాదు. దీని అర్థం ఏమిటంటే "నాకు బలం లేకపోతే, నన్నెవరన్నా చీటికిమాటికి కించపరుస్తూ ఉంటే, బాధిస్తూ ఉంటే మూలమూలకి తరిమికొడుతూ ఉంటే నాకు సంతోషం. ఎందుకంటే ఇవన్నీ క్రీస్తుకోసం నేననుభవించేటప్పుడు నేను అగ్గిపిడుగుని."

దేవుడు మన పక్షాన ఉంటే మరే కొదువా లేదన్న సంతృప్తిలో ఉన్న రహస్యం ఇదే. మనతోను, మనమున్న పరిస్థితులతోను మనకిక పనిలేదు. ఇలాటి స్థితికి మనం చేరినప్పుడు మనం ఎదుర్కొంటున్న హింసనిబట్టి, దాద్ర్యాన్నిబట్టి మనుషుల సానుభూతిని కోరము. ఎందుకంటే సాక్షాత్తూ ఈ పరిస్థితులే మన ఆశీర్వాద కారణాలని మనకర్థమవు తుంది. ఈ పరిస్థితుల్లో మనం దేవుని వైపుకి తిరిగి ఇవి మనకి సంభవించినాయి గనుక ఆయన మనకి ప్రతిగా చెయ్యవలసిన దానిని పొందే హక్కు కోసం ఎదురుచూస్తాము.

స్కాట్లాండ్ దేశం...

Read More
Card image cap
Share on Whatsappక్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 39వ అనుభవం

నీవు పొందబోవు శ్రమలకు భయపడకుము. Rev 2:9

ప్రస్తుత రాజకీయ ఆర్ధిక వ్యవస్థలు చిన్నాభిన్నమయ్యే వ్యవస్థలో మనమున్నాం. ఒకవైపు ఆర్ధిక మాంధ్యంలో సామాన్య మానవ సహజ జీవితాలు అధికార బానిసత్వంలో కొట్టుకుపోతుంటే, మరోవైపు సామాజిక హక్కులను భౌతికంగా నిర్మూలించాలానే పాలకుల వర్గం విచ్చలవిడైపోతుంది. అసహన విధ్వంస పరిస్థితులు ఒకవైపు అంచలంచలుగా పెరుగుతుంటే మరోవైపు ధిక్కార స్వరం నిర్బంధించే ప్రయత్నాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయే పరిస్థితి కనబడుతుంది.

వ్యవస్థలో ఇటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాలంటే మన విశ్వాసం లోని అభ్యాసాలకు పదును పెట్టాలి. రోజువారీ జీవితానికి ఆధ్యాత్మికతను జోడిస్తే శక్తివంతంగా వ్యవస్థల్లోని మార్పులను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోగలం పరిష్కరించగలమని నా అభిప్రాయం.

ఆత్మీయ జీవితాలను ప్రభావితం చేసే లౌకిక విషయాల్లోని వాస్తవ అవాస్తవాల మధ్య నిజాలను తెలుసుకొనగలిగే జ్ఞానం కేవలం క్రైస్తవ్యత్వంతోనే సాధ్యం. మన జీవితాలను ప్రకాశవంతం చేసే ప్రతి జ్ఞానానికి సంఘం కేంద్రంగా ఉంటుంది. క్రైస్తవుడు తన సంబంధాన్ని సంఘంతో ఏర్పరచుకున్నప్పుడు ఈ జ్ఞానం మనకు బయలుపరచబడుతుంది. క్రీస్తు మన నుండి ఆశిస్తున్నది ఇదే.

Read More
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..