Peter I - 1 పేతురు 4 | View All

1. క్రీస్తు శరీరమందు శ్రమపడెను గనుక మీరును అట్టి మనస్సును ఆయుధముగా ధరించుకొనుడి.

1. kreesthu shareeramandu shramapaḍenu ganuka meerunu aṭṭi manassunu aayudhamugaa dharin̄chukonuḍi.

2. శరీర విషయములో శ్రమపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇష్టానుసారముగానే నడుచుకొనునట్లు పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును.

2. shareera vishayamulō shramapaḍinavaaḍu shareeramandu jeevin̄chu migilinakaalamu ikameedaṭa manujaashalanu anusarin̄chi naḍuchukonaka, dhevuni ishṭaanusaaramugaanē naḍuchukonunaṭlu paapamuthoo jōli yika nēmiyulēka yuṇḍunu.

3. మనము పోకిరిచేష్టలు, దురాశలు, మద్య పానము, అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు, త్రాగుబోతుల విందులు, చేయదగని విగ్రహపూజలు మొదలైనవాటియందు నడుచుకొనుచు, అన్యజనుల ఇష్టము నెరవేర్చుచుండుటకు గతించినకాలమే చాలును,

3. manamu pōkiricheshṭalu, duraashalu, madya paanamu, allarithoo kooḍina aaṭapaaṭalu, traagubōthula vindulu, cheyadagani vigrahapoojalu modalainavaaṭiyandu naḍuchukonuchu, anyajanula ishṭamu neravērchuchuṇḍuṭaku gathin̄chinakaalamē chaalunu,

4. అపరిమితమైన ఆ దుర్వ్యాపారమునందు తమతోకూడ మీరు పరుగెత్తకపోయినందుకు వారు ఆశ్చర్యపడుచు మిమ్మును దూషించుచున్నారు.

4. aparimithamaina aa durvyaapaaramunandu thamathookooḍa meeru parugetthakapōyinanduku vaaru aashcharyapaḍuchu mimmunu dooshin̄chuchunnaaru.

5. సజీవులకును మృతులకును తీర్పుతీర్చుటకు సిద్ధముగా ఉన్నవానికి వారుత్తరవాదులైయున్నారు.

5. sajeevulakunu mruthulakunu theerputheerchuṭaku siddhamugaa unnavaaniki vaaruttharavaadulaiyunnaaru.

6. మృతులు శరీరవిషయములో మానవరీత్య తీర్పు పొందునట్లును ఆత్మవిషయములో దేవుని బట్టి జీవించునట్లును వారికికూడ సువార్త ప్రకటింపబడెను.

6. mruthulu shareeravishayamulō maanavareetya theerpu pondunaṭlunu aatmavishayamulō dhevuni baṭṭi jeevin̄chunaṭlunu vaarikikooḍa suvaartha prakaṭimpabaḍenu.

7. అయితే అన్నిటి అంతము సమీపమైయున్నది. కాగా మీరు స్వస్థ బుద్ధిగలవారై, ప్రార్థనలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి.

7. ayithē anniṭi anthamu sameepamaiyunnadhi. Kaagaa meeru svastha buddhigalavaarai, praarthanalu cheyuṭaku melakuvagaa uṇḍuḍi.

8. ప్రేమ అనేక పాపములను కప్పును గనుక అన్నిటికంటె ముఖ్యముగా ఒకనియెడల ఒకడు మిక్కటమైన ప్రేమగలవారై యుండుడి.
సామెతలు 10:12

8. prēma anēka paapamulanu kappunu ganuka anniṭikaṇṭe mukhyamugaa okaniyeḍala okaḍu mikkaṭamaina prēmagalavaarai yuṇḍuḍi.

9. సణుగుకొనకుండ ఒకనికి ఒకడు ఆతిథ్యము చేయుడి.

9. saṇugukonakuṇḍa okaniki okaḍu aathithyamu cheyuḍi.

10. దేవుని నానావిధమైన కృపవిషయమై మంచి గృహ నిర్వాహకులైయుండి, యొక్కొకడు కృపావరము పొందిన కొలది యొకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి.

10. dhevuni naanaavidhamaina krupavishayamai man̄chi gruha nirvaahakulaiyuṇḍi, yokkokaḍu krupaavaramu pondina koladhi yokanikokaḍu upachaaramu cheyuḍi.

11. ఒకడు బోధించినయెడల దైవోక్తులను బోధించునట్టు బోధింపవలెను; ఒకడు ఉపచారము చేసినయెడల దేవుడు అను గ్రహించు సామర్థ్యమునొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు అన్నిటిలోను యేసుక్రీస్తు ద్వారా మహిమపరచ బడును. యుగయుగములు మహిమయు ప్రభావమును ఆయనకుండును గాక. ఆమేన్‌.

11. okaḍu bōdhin̄chinayeḍala daivōkthulanu bōdhin̄chunaṭṭu bōdhimpavalenu; okaḍu upachaaramu chesinayeḍala dhevuḍu anu grahin̄chu saamarthyamunondi cheyavalenu. Induvalana dhevuḍu anniṭilōnu yēsukreesthu dvaaraa mahimaparacha baḍunu. Yugayugamulu mahimayu prabhaavamunu aayanakuṇḍunu gaaka. aamēn‌.

12. ప్రియులారా, మిమ్మును శోధించుటకు మీకు కలుగుచున్న అగ్నివంటి మహాశ్రమనుగూర్చి మీకేదో యొక వింత సంభవించునట్లు ఆశ్చర్యపడకుడి.

12. priyulaaraa, mimmunu shōdhin̄chuṭaku meeku kaluguchunna agnivaṇṭi mahaashramanugoorchi meekēdō yoka vintha sambhavin̄chunaṭlu aashcharyapaḍakuḍi.

13. క్రీస్తు మహిమ బయలుపరచబడినప్పుడు మీరు మహానందముతో సంతో షించు నిమిత్తము, క్రీస్తు శ్రమలలో మీరు పాలివారై యున్నంతగా సంతోషించుడి.

13. kreesthu mahima bayaluparachabaḍinappuḍu meeru mahaanandamuthoo santhoo shin̄chu nimitthamu, kreesthu shramalalō meeru paalivaarai yunnanthagaa santhooshin̄chuḍi.

14. క్రీస్తు నామము నిమిత్తము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాస్వరూపియైన ఆత్మ, అనగా దేవుని ఆత్మ, మీమీద నిలుచుచున్నాడు గనుక మీరు ధన్యులు.
కీర్తనల గ్రంథము 89:50-51, యెషయా 11:2

14. kreesthu naamamu nimitthamu meeru nindapaalainayeḍala mahimaasvaroopiyaina aatma, anagaa dhevuni aatma, meemeeda niluchuchunnaaḍu ganuka meeru dhanyulu.

15. మీలో ఎవడును నరహంతకుడుగా గాని, దొంగగా గాని, దుర్మార్గుడుగా గాని, పరులజోలికి పోవువాడుగా గాని బాధ అనుభవింప తగదు.

15. meelō evaḍunu narahanthakuḍugaa gaani, doṅgagaa gaani, durmaarguḍugaa gaani, parulajōliki pōvuvaaḍugaa gaani baadha anubhavimpa thagadu.

16. ఎవడైనను క్రైస్తవుడైనందుకు బాధ అనుభవించినయెడల అతడు సిగ్గుపడక, ఆ పేరును బట్టియే దేవుని మహిమపరచవలెను.

16. evaḍainanu kraisthavuḍainanduku baadha anubhavin̄chinayeḍala athaḍu siggupaḍaka, aa pērunu baṭṭiyē dhevuni mahimaparachavalenu.

17. తీర్పు దేవుని ఇంటియొద్ద ఆరంభమగు కాలము వచ్చి యున్నది; అది మనయొద్దనే ఆరంభమైతే దేవుని సువార్తకు అవిధేయులైన వారి గతి యేమవును?
యిర్మియా 25:29, యెహెఙ్కేలు 9:6

17. theerpu dhevuni iṇṭiyoddha aarambhamagu kaalamu vachi yunnadhi; adhi manayoddhanē aarambhamaithē dhevuni suvaarthaku avidhēyulaina vaari gathi yēmavunu?

18. మరియు నీతి మంతుడే రక్షింపబడుట దుర్లభమైతే భక్తిహీనుడును పాపియు ఎక్కడ నిలుతురు?
సామెతలు 11:31

18. mariyu neethi manthuḍē rakshimpabaḍuṭa durlabhamaithē bhakthiheenuḍunu paapiyu ekkaḍa niluthuru?

19. కాబట్టి దేవుని చిత్తప్రకారము బాధపడువారు సత్‌ప్రవర్తన గలవారై, నమ్మకమైన సృష్టికర్తకు తమ ఆత్మలను అప్పగించుకొనవలెను.
కీర్తనల గ్రంథము 31:5

19. kaabaṭṭi dhevuni chitthaprakaaramu baadhapaḍuvaaru sat‌pravarthana galavaarai, nammakamaina srushṭikarthaku thama aatmalanu appagin̄chukonavalenu.Shortcut Links
1 పేతురు - 1 Peter : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |