Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 107 | View All

1. యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి ఆయన కృప నిత్యముండును.

1. yehōvaa dayaaḷuḍu aayanaku kruthagnathaasthuthulu chellin̄chuḍi aayana krupa nityamuṇḍunu.

2. యెహోవా విమోచించినవారు ఆ మాట పలుకుదురు గాక విరోధుల చేతిలోనుండి ఆయన విమోచించినవారును

2. yehōvaa vimōchin̄chinavaaru aa maaṭa palukuduru gaaka virōdhula chethilōnuṇḍi aayana vimōchin̄chinavaarunu

3. తూర్పునుండి పడమటినుండి ఉత్తరమునుండి దక్షిణము నుండియు నానాదేశములనుండియు ఆయన పోగుచేసినవారును ఆమాట పలుకుదురుగాక.
మత్తయి 8:11, లూకా 13:29

3. thoorpunuṇḍi paḍamaṭinuṇḍi uttharamunuṇḍi dakshiṇamu nuṇḍiyu naanaadheshamulanuṇḍiyu aayana pōguchesinavaarunu aamaaṭa palukudurugaaka.

4. వారు అరణ్యమందలి యెడారిత్రోవను తిరుగులాడు చుండిరి. నివాస పురమేదియు వారికి దొరుకకపోయెను.

4. vaaru araṇyamandali yeḍaaritrōvanu thirugulaaḍu chuṇḍiri. Nivaasa puramēdiyu vaariki dorukakapōyenu.

5. ఆకలి దప్పులచేత వారి ప్రాణము వారిలో సొమ్మసిల్లెను.

5. aakali dappulachetha vaari praaṇamu vaarilō sommasillenu.

6. వారు కష్టకాలమందు యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టిరి ఆయన వారి ఆపదలలోనుండి వారిని విడిపించెను

6. vaaru kashṭakaalamandu yehōvaaku morrapeṭṭiri aayana vaari aapadalalōnuṇḍi vaarini viḍipin̄chenu

7. వారొక నివాస పురము చేరునట్లు చక్కనిత్రోవను ఆయన వారిని నడిపించెను.

7. vaaroka nivaasa puramu cherunaṭlu chakkanitrōvanu aayana vaarini naḍipin̄chenu.

8. ఆయన కృపనుబట్టియు నరులకు ఆయన చేయు ఆశ్చర్య కార్యములనుబట్టియు వారు యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుదురు గాక

8. aayana krupanubaṭṭiyu narulaku aayana cheyu aashcharya kaaryamulanubaṭṭiyu vaaru yehōvaaku kruthagnathaasthuthulu chellin̄chuduru gaaka

9. ఏలయనగా ఆశగల ప్రాణమును ఆయన తృప్తిపరచి యున్నాడు. ఆకలి గొనినవారి ప్రాణమును మేలుతో నింపి యున్నాడు.
లూకా 1:53

9. yēlayanagaa aashagala praaṇamunu aayana trupthiparachi yunnaaḍu. aakali goninavaari praaṇamunu mēluthoo nimpi yunnaaḍu.

10. దేవుని ఆజ్ఞలకు లోబడక మహోన్నతుని తీర్మానమును తృణీకరించినందున

10. dhevuni aagnalaku lōbaḍaka mahōnnathuni theermaanamunu truṇeekarin̄chinanduna

11. బాధ చేతను ఇనుప కట్లచేతను బంధింప బడినవారై చీకటిలోను మరణాంధకారములోను నివాసముచేయువారి హృదయమును

11. baadha chethanu inupa kaṭlachethanu bandhimpa baḍinavaarai chikaṭilōnu maraṇaandhakaaramulōnu nivaasamucheyuvaari hrudayamunu

12. ఆయన ఆయాసముచేత క్రుంగజేసెను. వారు కూలియుండగా సహాయుడు లేకపోయెను.

12. aayana aayaasamuchetha kruṅgajēsenu. Vaaru kooliyuṇḍagaa sahaayuḍu lēkapōyenu.

13. కష్టకాలమందు వారు యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టిరి ఆయన వారి ఆపదలలో నుండి వారిని విడిపించెను

13. kashṭakaalamandu vaaru yehōvaaku morrapeṭṭiri aayana vaari aapadalalō nuṇḍi vaarini viḍipin̄chenu

14. వారి కట్లను తెంపివేసి చీకటిలోనుండియు మరణాంధకారములో నుండియు వారిని రప్పించెను.

14. vaari kaṭlanu tempivēsi chikaṭilōnuṇḍiyu maraṇaandhakaaramulō nuṇḍiyu vaarini rappin̄chenu.

15. ఆయన కృపనుబట్టియు నరులకు ఆయన చేయు ఆశ్చర్యకార్యములను బట్టియు వారు యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుదురు గాక.

15. aayana krupanubaṭṭiyu narulaku aayana cheyu aashcharyakaaryamulanu baṭṭiyu vaaru yehōvaaku kruthagnathaasthuthulu chellin̄chuduru gaaka.

16. ఏలయనగా ఆయన యిత్తడి తలుపులను పగులగొట్టి యున్నాడు ఇనుపగడియలను విరుగగొట్టియున్నాడు.

16. yēlayanagaa aayana yitthaḍi thalupulanu pagulagoṭṭi yunnaaḍu inupagaḍiyalanu virugagoṭṭiyunnaaḍu.

17. బుద్ధిహీనులు తమ దుష్టప్రవర్తనచేతను తమ దోషము చేతను బాధతెచ్చుకొందురు.

17. buddhiheenulu thama dushṭapravarthanachethanu thama dōshamu chethanu baadhatechukonduru.

18. భోజనపదార్థములన్నియు వారి ప్రాణమునకు అసహ్య మగును వారు మరణద్వారములను సమీపించుదురు.

18. bhōjanapadaarthamulanniyu vaari praaṇamunaku asahya magunu vaaru maraṇadvaaramulanu sameepin̄chuduru.

19. కష్టకాలమందు వారు యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టిరి ఆయన వారి ఆపదలలోనుండి వారిని విడిపించెను.

19. kashṭakaalamandu vaaru yehōvaaku morrapeṭṭiri aayana vaari aapadalalōnuṇḍi vaarini viḍipin̄chenu.

20. ఆయన తన వాక్కును పంపి వారిని బాగుచేసెను ఆయన వారు పడిన గుంటలలోనుండి వారిని విడిపిం చెను.
అపో. కార్యములు 10:36, అపో. కార్యములు 13:26

20. aayana thana vaakkunu pampi vaarini baaguchesenu aayana vaaru paḍina guṇṭalalōnuṇḍi vaarini viḍipiṁ chenu.

21. ఆయన కృపనుబట్టియు నరులకు ఆయనచేయుఆశ్చర్య కార్యములనుబట్టియు వారు యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుదురు గాక.

21. aayana krupanubaṭṭiyu narulaku aayanacheyu'aashcharya kaaryamulanubaṭṭiyu vaaru yehōvaaku kruthagnathaasthuthulu chellin̄chuduru gaaka.

22. వారు కృతజ్ఞతార్పణలు చెల్లించుదురుగాక ఉత్సాహధ్వనితో ఆయన కార్యములను ప్రకటించు దురుగాక.

22. vaaru kruthagnathaarpaṇalu chellin̄chudurugaaka utsaahadhvanithoo aayana kaaryamulanu prakaṭin̄chu durugaaka.

23. ఓడలెక్కి సముద్రప్రయాణము చేయువారు మహాజలములమీద సంచరించుచు వ్యాపారముచేయు వారు

23. ōḍalekki samudraprayaaṇamu cheyuvaaru mahaajalamulameeda san̄charin̄chuchu vyaapaaramucheyu vaaru

24. యెహోవా కార్యములను సముద్రములో ఆయన చేయు అద్భుతములను చూచిరి.

24. yehōvaa kaaryamulanu samudramulō aayana cheyu adbhuthamulanu chuchiri.

25. ఆయన సెలవియ్యగా తుపాను పుట్టెను అది దాని తరంగములను పైకెత్తెను

25. aayana selaviyyagaa thupaanu puṭṭenu adhi daani tharaṅgamulanu paikettenu

26. వారు ఆకాశమువరకు ఎక్కుచు అగాధమునకు దిగుచు నుండిరి శ్రమచేత వారి ప్రాణము కరిగిపోయెను.

26. vaaru aakaashamuvaraku ekkuchu agaadhamunaku diguchu nuṇḍiri shramachetha vaari praaṇamu karigipōyenu.

27. మత్తులైనవారివలె వారు ముందుకు వెనుకకు దొర్లుచు ఇటు అటు తూలుచుండిరి వారు ఎటుతోచక యుండిరి.

27. matthulainavaarivale vaaru munduku venukaku dorluchu iṭu aṭu thooluchuṇḍiri vaaru eṭuthoochaka yuṇḍiri.

28. శ్రమకు తాళలేక వారు యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టిరి ఆయన వారి ఆపదలలోనుండి వారిని విడిపించెను.

28. shramaku thaaḷalēka vaaru yehōvaaku morrapeṭṭiri aayana vaari aapadalalōnuṇḍi vaarini viḍipin̄chenu.

29. ఆయన తుపానును ఆపివేయగా దాని తరంగములు అణగిపోయెను.

29. aayana thupaanunu aapivēyagaa daani tharaṅgamulu aṇagipōyenu.

30. అవి నిమ్మళమైనవని వారు సంతోషించిరి వారు కోరిన రేవునకు ఆయన వారిని నడిపించెను.

30. avi nimmaḷamainavani vaaru santhooshin̄chiri vaaru kōrina rēvunaku aayana vaarini naḍipin̄chenu.

31. ఆయన కృపనుబట్టియు నరులకు ఆయనచేయు ఆశ్చర్య కార్యములనుబట్టియువారు యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుదురు గాక.

31. aayana krupanubaṭṭiyu narulaku aayanacheyu aashcharya kaaryamulanubaṭṭiyuvaaru yehōvaaku kruthagnathaasthuthulu chellin̄chuduru gaaka.

32. జనసమాజములో వారాయనను ఘనపరచుదురుగాక పెద్దల సభలో ఆయనను కీర్తించుదురు గాక

32. janasamaajamulō vaaraayananu ghanaparachudurugaaka peddala sabhalō aayananu keerthin̄chuduru gaaka

33. దేశనివాసుల చెడుతనమునుబట్టి

33. dheshanivaasula cheḍuthanamunubaṭṭi

34. ఆయన నదులను అడవిగాను నీటి బుగ్గలను ఎండిన నేలగాను సత్తువగల భూమిని చవిటిపఱ్ఱగాను మార్చెను.

34. aayana nadulanu aḍavigaanu neeṭi buggalanu eṇḍina nēlagaanu satthuvagala bhoomini chaviṭiparragaanu maarchenu.

35. అరణ్యమును నీటిమడుగుగాను ఎండిన నేలను నీటి ఊటల చోటుగాను ఆయన మార్చి

35. araṇyamunu neeṭimaḍugugaanu eṇḍina nēlanu neeṭi ooṭala chooṭugaanu aayana maarchi

36. వారు అచ్చట నివాసపురము ఏర్పరచుకొనునట్లును పొలములో విత్తనములు చల్లి ద్రాక్షతోటలు నాటి

36. vaaru acchaṭa nivaasapuramu ērparachukonunaṭlunu polamulō vitthanamulu challi draakshathooṭalu naaṭi

37. వాటివలన సస్యఫలసమృద్ధి పొందునట్లును ఆయన ఆకలికొనినవారిని అచ్చట కాపురముంచెను

37. vaaṭivalana sasyaphalasamruddhi pondunaṭlunu aayana aakalikoninavaarini acchaṭa kaapuramun̄chenu

38. మరియు ఆయన వారిని ఆశీర్వదింపగా వారు అధిక ముగా సంతానాభివృద్ధి నొందిరి ఆయన వారి పశువులను తగ్గిపోనియ్యలేదు

38. mariyu aayana vaarini aasheervadhimpagaa vaaru adhika mugaa santhaanaabhivruddhi nondiri aayana vaari pashuvulanu thaggipōniyyalēdu

39. వారు బాధవలనను ఇబ్బందివలనను దుఃఖమువలనను తగ్గిపోయినప్పుడు

39. vaaru baadhavalananu ibbandivalananu duḥkhamuvalananu thaggipōyinappuḍu

40. రాజులను తృణీకరించుచు త్రోవలేని యెడారిలో వారిని తిరుగులాడ జేయు వాడు.

40. raajulanu truṇeekarin̄chuchu trōvalēni yeḍaarilō vaarini thirugulaaḍa jēyu vaaḍu.

41. అట్టి దరిద్రుల బాధను పొగొట్టి వారిని లేవనెత్తెను వాని వంశమును మందవలె వృద్ధిచేసెను.

41. aṭṭi daridrula baadhanu pogoṭṭi vaarini lēvanettenu vaani vanshamunu mandavale vruddhichesenu.

42. యథార్థవంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు మోసగాండ్రందరును మౌనముగా నుందురు.

42. yathaarthavanthulu daani chuchi santhooshin̄chuduru mōsagaaṇḍrandarunu maunamugaa nunduru.

43. బుద్ధిమంతుడైనవాడు ఈ విషయములను ఆలోచించును యెహోవా కృపాతిశయములను జనులు తలపోయుదురుగాక.

43. buddhimanthuḍainavaaḍu ee vishayamulanu aalōchin̄chunu yehōvaa krupaathishayamulanu janulu thalapōyudurugaaka.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |