Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 71 | View All

1. యెహోవా, నేను నీ శరణుజొచ్చి యున్నాను. నన్నెన్నడును సిగ్గుపడనియ్యకుము.

1. In you, O Lord, have I put my hope; let me never be shamed.

2. నీ నీతినిబట్టి నన్ను తప్పింపుము నన్ను విడిపింపుము నీ చెవి యొగ్గి నన్ను రక్షింపుము.

2. Keep me safe in your righteousness, and come to my help; give ear to my voice, and be my saviour.

3. నేను నిత్యము చొచ్చునట్లు నాకు ఆశ్రయదుర్గముగా ఉండుము నా శైలము నా దుర్గము నీవే నీవు నన్ను రక్షింప నిశ్చయించియున్నావు.

3. Be my strong Rock, the strong place of my salvation; for you are my Rock, and my safe place.

4. నా దేవా, భక్తిహీనుల చేతిలోనుండి నన్ను రక్షిం పుము. కీడు చేయువారి పట్టులోనుండి బలాత్కారుని పట్టులోనుండి నన్ను విడిపింపుము.

4. O my God, take me out of the hand of the sinner, out of the hand of the evil and cruel man.

5. నా ప్రభువా యెహోవా, నా నిరీక్షణాస్పదము నీవే బాల్యమునుండి నా ఆశ్రయము నీవే.

5. For you are my hope, O Lord God; I have had faith in you from the time when I was young.

6. గర్భవాసినైనది మొదలుకొని నీవే నాకు ప్రాపకుడవై యుంటివి తల్లిగర్భమునుండి నన్ను ఉద్భవింపజేసినవాడవు నీవే నిన్నుగూర్చి నేను నిత్యము స్తుతిగానము చేయుదును.

6. You have been my support from the day of my birth; you took me out of my mother's body; my praise will be ever of you.

7. నేను అనేకులకు ఒక వింతగా ఉన్నాను అయినను నాకు బలమైన ఆశ్రయము నీవే.

7. I am a wonder to all; but you are my strong tower.

8. నీ కీర్తితోను నీ ప్రభావవర్ణనతోను దినమంతయు నా నోరు నిండియున్నది.

8. My mouth will be full of your praise and glory all the day.

9. వృద్ధాప్యమందు నన్ను విడనాడకుము నా బలము క్షీణించినప్పుడు నన్ను విడువకుము.

9. Do not give me up when I am old; be my help even when my strength is gone.

10. నా శత్రువులు నన్నుగూర్చి మాటలాడుకొను చున్నారు నా ప్రాణముకొరకు పొంచియున్నవారు కూడి ఆలోచన చేయుచున్నారు.

10. For my haters are waiting secretly for me; and those who are watching for my soul are banded together in their evil designs,

11. దేవుడు వానిని విడిచెను తప్పించువారెవరును లేరు వానిని తరిమి పట్టుకొనుడి అని వారనుకొనుచున్నారు.

11. Saying, God has given him up; go after him and take him, for he has no helper.

12. దేవా, నాకు దూరముగా ఉండకుము. నా దేవా, నా సహాయమునకు త్వరపడి రమ్ము

12. O God, be not far from me; O my God, come quickly to my help.

13. నా ప్రాణవిరోధులు సిగ్గుపడి నశించుదురు గాక. నాకు కీడుచేయ జూచువారు నిందపాలై మాన భంగము నొందుదురుగాక.

13. Let those who say evil against my soul be overcome and put to shame; let my haters be made low and have no honour.

14. నేను ఎల్లప్పుడు నిరీక్షింతును నేను మరి యెక్కువగా నిన్ను కీర్తింతును

14. But I will go on ever hoping, and increasing in all your praise.

15. నీ నీతిని నీ రక్షణను నా నోరు దినమెల్ల వివరించును అవి నాకు ఎన్నశక్యము కావు.

15. My mouth will make clear your righteousness and your salvation all the day; for they are more than may be measured.

16. ప్రభువైన యెహోవా యొక్క బలవత్కార్యములను బట్టి నేను వర్ణింప మొదలుపెట్టెదను నీ నీతినిమాత్రమే నేను వర్ణించెదను.

16. I will give news of the great acts of the Lord God; my words will be of your righteousness, and of yours only.

17. దేవా, బాల్యమునుండి నీవు నాకు బోధించుచు వచ్చితివి ఇంతవరకు నీ ఆశ్చర్యకార్యములు నేను తెలుపుచునే వచ్చితిని.

17. O God, you have been my teacher from the time when I was young; and I have been talking of your works of wonder even till now.

18. దేవా, వచ్చుతరమునకు నీ బాహుబలమును గూర్చియు పుట్టబోవువారికందరికి నీ శౌర్యమును గూర్చియు నేను తెలియజెప్పునట్లు తల నెరసి వృద్ధునైయుండు వరకు నన్ను విడువకుము.

18. Now when I am old and grey-headed, O God, give me not up; till I have made clear your strength to this generation, and your power to all those to come.

19. దేవా, నీ నీతి మహాకాశమంత ఉన్నతమైనది గొప్ప కార్యములు చేసిన దేవా, నీతో సాటియైన వాడెవడు?

19. Your righteousness, O God, is very high; you have done great things; O God, who is like you?

20. అనేకమైన కఠినబాధలను మాకు కలుగజేసిన వాడా, నీవు మరల మమ్ము బ్రదికించెదవు భూమియొక్క అగాధ స్థలములలోనుండి నీవు మరల మమ్ము లేవనెత్తెదవు.

20. You, who have sent great and bitter troubles on me, will give me life again, lifting me up from the deep waters of the underworld.

21. నా గొప్పతనమును వృద్ధిచేయుము నా తట్టు మరలి నాకు నెమ్మది కలుగజేయుము

21. You will make me greater than before, and give me comfort on every side.

22. నా దేవా, నేనుకూడ నీ సత్యమునుబట్టి స్వరమండల వాద్యముతో నిన్ను స్తుతించెదను ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవా, సితారాతో నిన్ను కీర్తించెదను.

22. I will give praise to you with instruments of music, O my God, for you are true; I will make songs to you with music, O Holy One of Israel.

23. నేను నిన్ను కీర్తించునప్పుడు నా పెదవులును నీవు విమోచించిన నా ప్రాణమును నిన్నుగూర్చి ఉత్సాహధ్వని చేయును. నాకు కీడు చేయజూచువారు సిగ్గుపడియున్నారు

23. Joy will be on my lips when I make melody to you; and in my soul, to which you have given salvation.

24. వారు అవమానము పొందియున్నారు కాగా నా నాలుక దినమెల్ల నీ నీతిని వర్ణించును.

24. My tongue will be talking of your righteousness all the day; for those whose purpose is to do me evil have been crushed and put to shame.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

దేవుడు రక్షించి రక్షించాలని ప్రార్ధనలు. (1-13) 
దేవుణ్ణి ఆశ్రయించినందుకు తాను ఎప్పుడూ అవమానాన్ని అనుభవించకూడదని డేవిడ్ తీవ్రంగా ప్రార్థిస్తున్నాడు. ప్రతి నిజమైన విశ్వాసి ఈ పిటిషన్‌తో కృప సింహాసనాన్ని చేరుకోవచ్చు. మన ప్రారంభ సంవత్సరాల్లో దైవిక ప్రావిడెన్స్ యొక్క ప్రేమపూర్వక మార్గదర్శకత్వం చిన్న వయస్సు నుండే లోతైన విశ్వాసాన్ని పెంపొందించడానికి మనల్ని ప్రేరేపించాలి. పుట్టినప్పటి నుండి మనకు సహాయకుడిగా ఉన్న వ్యక్తి మనం పెరిగేకొద్దీ మనకు యాంకర్‌గా ఉండాలి. లోకం నుండి ఓదార్పు లేదా ఓదార్పును ఊహించకపోవడం చాలా ముఖ్యం, ఎందుకంటే ప్రభువును నిజంగా ప్రేమించేవారు తరచుగా తృణీకరించబడతారు మరియు హింసించబడతారు. వారు వారి నమ్మకాలు మరియు ప్రవర్తన కోసం నిలబడతారు, కానీ ప్రభువు వారి అచంచలమైన అభయారణ్యం. దేవునికి అంకితమైన సేవకులు తమ వృద్ధాప్యంలో వారిని విడిచిపెట్టడని లేదా వారి బలం క్షీణించినప్పుడు వారిని విడిచిపెట్టడని నమ్మకంగా ఉండవచ్చు.

ప్రశంసలను నమ్మడం. (14-24)
కీర్తనకర్త తాను క్రీస్తు యొక్క నీతిని చేస్తానని ప్రకటించాడు మరియు అది అపారమైన మోక్షాన్ని తన ఉపన్యాసానికి కేంద్ర ఇతివృత్తంగా తీసుకువస్తుంది. అతను సబ్బాత్ నాడు మాత్రమే కాకుండా వారంలోని ప్రతి రోజు మరియు తన జీవితంలోని ప్రతి సంవత్సరం అంతటా అలా చేయాలని సంకల్పించాడు. అతను ఈ చర్చను గంభీరమైన భక్తి సమయాన్ని సెట్ చేయడానికి పరిమితం చేయడు, కానీ రోజంతా దానితో నిరంతరం పాల్గొంటాడు. ఈ సంకల్పంలో అతను ఎందుకు అంత దృఢంగా ఉన్నాడు? ఎందుకంటే ఈ ఆశీర్వాదాలు అపరిమితమైనవని అతను గ్రహించాడు. వాటి విలువ మరియు సమృద్ధి తగినంతగా వ్యక్తీకరించబడదు. నీతి మాటలకు అతీతమైనది, మోక్షం శాశ్వతమైనది.
దేవుడు తన వృద్ధ సేవకులను విడిచిపెట్టడు, వారు ఒకప్పుడు చేసినట్లుగా వారు ఇకపై పనిచేయలేరు. తరచుగా, ప్రభువు తన ప్రజల ఆత్మలను బలపరుస్తాడు, వారి శారీరక బలం వయస్సుతో క్షీణిస్తుంది. మతం యొక్క ప్రయోజనాలకు మరియు దేవుని వాగ్దానాల విశ్వసనీయతకు, ముఖ్యంగా విమోచకుని యొక్క శాశ్వతమైన నీతికి సంబంధించి గంభీరమైన సాక్ష్యాన్ని వదిలివేయడానికి క్రీస్తు యొక్క పాత శిష్యులు భవిష్యత్ తరాలకు రుణపడి ఉండవలసిన బాధ్యత.
వారి విమోచన మరియు అంతిమ విజయంపై నమ్మకంతో, మరణం రాక కోసం ఎదురుచూస్తూ, మన శక్తిసామర్థ్యాలతో ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధుడిని స్తుతిస్తూ మన రోజులను గడుపుదాం. మనం ఆయన నీతిని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మరియు ఆయనను స్తుతిస్తున్నప్పుడు, మన భయాలను మరియు బలహీనతలను అధిగమించి, స్వర్గపు ఆనందాల యొక్క ముందస్తు రుచిని పొందుతాము. దేవుని పనులన్నింటిలోను, మన స్తుతులలో విమోచన కార్యము ప్రధానమైన స్థానాన్ని ఆక్రమించాలి. దేవునికి మనలను బలిచ్చి విమోచించిన గొర్రెపిల్ల అన్ని ఆశీర్వాదాలు మరియు ప్రశంసలకు అర్హుడు.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |