Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 81 | View All

1. మనకు బలమైయున్న దేవునికి ఆనందగానము చేయుడి యాకోబు దేవునిబట్టి ఉత్సాహధ్వని చేయుడి.

దేవునికి అన్నిట్లో ప్రథమ స్థానమివ్వడంవల్ల, ఆయన సంకల్పానుసారంగా జీవించడంవల్ల కలిగే ప్రతిఫలమే ఆనందం. జాతీయ ఉత్సవ సమయాల్లో ఒకదానిలో (లేవీ 23 అధ్యాయం) దేవుని ప్రజల ఆనందం ఈ కీర్తన ముఖ్యాంశం. అది ఏ పండుగో ఖచ్చితంగా తెలుసుకునే అవసరం పెద్దగా లేదు.

2. కీర్తన యెత్తుడి గిలకతప్పెట పట్టుకొనుడి స్వరమండలమును మనోహరమైన సితారాను వాయించుడి.

3. అమావాస్యనాడు కొమ్ము ఊదుడి మనము పండుగ ఆచరించు దినమగు పున్నమనాడు కొమ్ము ఊదుడి.

4. అది ఇశ్రాయేలీయులకు కట్టడ యాకోబు దేవుడు నిర్ణయించిన చట్టము.

5. ఆయన ఐగుప్తు దేశసంచారము చేసినప్పుడు యోసేపు సంతతికి సాక్ష్యముగా దానిని నియమించెను. అక్కడ నేనెరుగని భాష వింటిని.

“యోసేపు”– ఈజిప్ట్‌లో ఇది ఇస్రాయేల్ గోత్రాలు అన్నిటిలోకీ ప్రధాన గోత్రం. ఇక్కడ అది ఇస్రాయేల్ వారందరినీ సూచించినట్టుంది. “గుర్తించని స్వరం”– హీబ్రూలో ఈ వాక్య భాగానికి అర్థం అస్పష్టంగా ఉంది. ఈ క్రింద ఉన్న మాటలు దేవుడు మాట్లాడినవని ఆసాపు భావమా? లేక ఈజిప్ట్‌లో ఉన్న ఇస్రాయేల్ వారిలో ఒకనిగా తన్నుతాను ఎంచుకొని తనకు అర్థం కాని ఈజిప్ట్ వాళ్ళ భాషను గురించి ఇలా రాశాడా? ఈ మాటలు అక్షరాలా అనువదిస్తే ఇలా ఉంటుంది – “నాకు తెలియని పెదవిని నేను వింటాను”.

6. వారి భుజమునుండి నేను బరువును దింపగా వారి చేతులు మోతగంపల నెత్తకుండ విడుదలపొందెను.

ఈ వచనాలన్నిటిలో దేవుడు ఆసాపు ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు. 2 పేతురు 1:21 చూడండి. నిర్గమకాండము 1:8-14.

7. ఆపత్కాలమునందు నీవు మొఱ్ఱపెట్టగా నేను నిన్ను విడిపించితిని ఉరుము దాగు చోటులోనుండి నీకు ఉత్తరమిచ్చితిని మెరీబా జలములయొద్ద నిన్ను శోధించితిని.(సెలా.)

8. నా ప్రజలారా, ఆలంకిపుడి నేను మీకు సంగతి తెలియజేతును అయ్యో ఇశ్రాయేలూ, నీవు మా మాట వినినయెడల ఎంత మేలు!

దేవునికి తన ప్రజలను దీవించడం ఎంతో ఇష్టం. అయితే వారు తన మాట వినకపోతే ఆయన అలా దీవించడం న్యాయం కాదు – 13-16 వచనాలు.

9. అన్యుల దేవతలలో ఒకటియును నీలో ఉండకూడదు అన్యుల దేవతలలో ఒకదానికిని నీవు పూజచేయ కూడదు.

10. ఐగుప్తీయుల దేశములోనుండి నిన్ను రప్పించిన నీ దేవుడనగు యెహోవాను నేనే నీ నోరు బాగుగా తెరువుము నేను దాని నింపెదను.

తమను ఆయనదగ్గరికి రానిమ్మనీ తమ బాగోగులు చూడాలనీ మనుషులు దేవుణ్ణి ప్రాధేయపడడం కాదు. దేవుడే మనుషులను బ్రతిమాలవలసి వస్తున్నది! ప్రార్థించండని అస్తమానమూ వారికి ఆయనే గుర్తు చేస్తుండాలి. తమను ప్రార్థన చెయ్యనిమ్మని మనుషులు దేవుణ్ణి బ్రతిమాలడం లేదు. దేవుని దీవెనలను మనిషి ఆశించిన దానికంటే మరింత ఆత్రుతతో వారిని దీవించాలని దేవుడు చూస్తున్నాడు. తన ప్రజలకు శ్రేష్ఠమైన వస్తువులు సమృద్ధిగా ఇవ్వాలని ఆశిస్తున్నాడు. నోరు అంటే ఇక్కడ మొత్తంగా మనిషి అని అర్థం. మనకు అవసరమైనవన్నీ అంటే శరీర సంబంధమైనవీ, ఆధ్యాత్మికమైనవీ దేవుడు ఇస్తాడు. మన మనస్సులను, హృదయాలను, జీవితాలను ఆయనకు పూర్తిగా తెరవడం మన బాధ్యత (కీర్తనల గ్రంథము 37:4; కీర్తనల గ్రంథము 107:9; మత్తయి 7:7-11).

11. అయినను నా ప్రజలు నా మాట ఆలకింపకపోయిరి ఇశ్రాయేలీయులు నా మాట వినకపోయిరి.

ఇస్రాయేల్ చరిత్ర అధిక భాగంలో వారి పాపం, విచారకరమైన స్థితి ఇదే.

12. కాబట్టి వారు తమ స్వకీయాలోచనలనుబట్టి నడుచు కొనునట్లు వారి హృదయకాఠిన్యమునకు నేను వారినప్పగించితిని.

చాలా భయంకరమైన శిక్షే గాని చాలా న్యాయమైనది (సామెతలు 1:30-31; రోమీయులకు 1:24 రోమీయులకు 1:26 రోమీయులకు 1:28; 2 థెస్సలొనీకయులకు 2:10-12; ప్రకటన గ్రంథం 22:11-12). దేవుని మాటలు వినడానికి నిరాకరించిన వ్యక్తి లేక ప్రజ గొప్ప ప్రమాదంలో ఉన్నారు (హెబ్రీయులకు 12:25).

13. అయ్యో నా ప్రజలు నా మాట వినినయెడల ఇశ్రాయేలు నా మార్గముల ననుసరించినయెడల ఎంత మేలు!

తన ప్రజలు తనకు విధేయులైతే వారికిస్తానని దేవుడు మాట ఇచ్చిన దీవెనల్లో ఇవి కొన్ని మాత్రమే. 14వ వచనంలో “త్వరలో” అనే మాట చూడండి. తన ప్రజలను దీవించడం న్యాయం, సమంజసం అయితే దేవుడు అలా చేసేందుకు పడే ఆతురత ఇది సూచిస్తూ ఉంది.

14. అప్పుడు నేను వేగిరమే వారి శత్రువులను అణగ ద్రొక్కుదును వారి విరోధులను కొట్టుదును.

15. యెహోవాను ద్వేషించువారు వారికి లొంగుదురు వారి కాలము శాశ్వతముగా నుండును.

16. అతిశ్రేష్ఠమైన గోధుమల ననుగ్రహించి నేను వారిని పోషించుదును కొండ తేనెతో నిన్ను తృప్తిపరచుదును.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |