Proverbs - సామెతలు 27 | View All

1. రేపటి దినమునుగూర్చి అతిశయపడకుము ఏ దినమున ఏది సంభవించునో అది నీకు తెలియదు.
యాకోబు 4:13-14

1. Boast not thyself of tomorrow; for thou knowest not what a day may bring forth.

2. నీ నోరు కాదు అన్యుడే, నీ పెదవులు కాదు పరులే నిన్ను పొగడదగును.

2. Let another man praise thee, and not thine own mouth; a stranger, and not thine own lips.

3. రాయి బరువు ఇసుక భారము మూఢుని కోపము ఆ రెంటికంటె బరువు.

3. A stone is heavy, and the sand weighty; but a fool's vexation is heavier than them both.

4. క్రోధము క్రూరమైనది కోపము వరదవలె పొర్లునది. రోషము ఎదుట ఎవడు నిలువగలడు?

4. Wrath is cruel, and anger is outrageous; but who is able to stand before jealousy?

5. లోలోపల ప్రేమించుటకంటె బహిరంగముగా గద్దించుట మేలు

5. Better is open rebuke than love that is hidden.

6. మేలును కోరి స్నేహితుడు గాయములు చేయును పగవాడు లెక్కలేని ముద్దులుపెట్టును.

6. Faithful are the wounds of a friend: but the kisses of an enemy are profuse.

7. కడుపు నిండినవాడు తేనెపట్టునైనను త్రొక్కి వేయును. ఆకలిగొనినవానికి చేదువస్తువైనను తియ్యగా నుండును.

7. The full soul loatheth an honeycomb: but to the hungry soul every bitter thing is sweet.

8. తన యిల్లు విడిచి తిరుగువాడు గూడు విడిచి తిరుగు పక్షితో సమానుడు.

8. As a bird that wandereth from her nest, so is a man that wandereth from his place.

9. తైలమును అత్తరును హృదయమును సంతోషపరచునట్లు చెలికాని హృదయములోనుండి వచ్చు మధురమైన మాటలు హృదయమును సంతోషపరచును.

9. Ointment and perfume rejoice the heart: so doth the sweetness of a man's friend that cometh of hearty counsel.

10. నీ స్నేహితునినైనను నీ తండ్రి స్నేహితునైనను విడిచి పెట్టకుము నీకు అపద కలిగిన దినమందు నీ సహోదరుని యింటికి వెళ్లకుము దూరములోనున్న సహోదరునికంటె దగ్గరనున్న పొరుగువాడు వాసి,

10. Thine own friend, and thy father's friend, forsake not; and go not to thy brother's house in the day of thy calamity: better is a neighbour that is near than a brother far off.

11. నా కుమారుడా, జ్ఞానమును సంపాదించి నా హృద యమును సంతోషపరచుము. అప్పుడు నన్ను నిందించువారితో నేను ధైర్యముగా మాటలాడుదును.

11. My son, be wise, and make my heart glad, that I may answer him that reproacheth me.

12. బుద్ధిమంతుడు అపాయము వచ్చుట చూచి దాగును జ్ఞానములేనివారు యోచింపక ఆపదలో పడుదురు.

12. A prudent man seeth the evil, and hideth himself: but the simple pass on, and suffer for it.

13. ఎదుటివానికొరకు పూటబడినవాని వస్త్రము పుచ్చు కొనుము పరులకొరకు పూటబడినవానివలన కుదువపెట్టించుము.

13. Take his garment that is surety for a stranger; and hold him in pledge that is surety for a strange woman.

14. వేకువనే లేచి గొప్ప శబ్దముతో తన స్నేహితుని దీవించువాని దీవెన వానికి శాపముగా ఎంచ బడును.

14. He that blesseth his friend with a loud voice, rising early in the morning, it shall be counted a curse to him.

15. ముసురు దినమున ఎడతెగక కారు నీళ్లును గయ్యాళియైన భార్యయు సమానము

15. A continual dropping in a very rainy day and a contentious woman are alike:

16. దానిని ఆపజూచువాడు గాలిని అపజూచువాని తోను తన కుడిచేత నూనె పట్టుకొనువానితోను సమానుడు.

16. He that would restrain her restraineth the wind, and his right hand encountereth oil.

17. ఇనుముచేత ఇనుము పదునగును అట్లు ఒకడు తన చెలికానికి వివేకము పుట్టించును.

17. Iron sharpeneth iron; so a man sharpeneth the countenance of his friend.

18. అంజూరపు చెట్టును పెంచువాడు దాని ఫలము తినును తన యజమానుని మన్నించువాడు ఘనతనొందును.

18. Whoso keepeth the fig tree shall eat the fruit thereof; and he that waiteth on his master shall be honoured.

19. నీటిలో ముఖమునకు ముఖము కనబడునట్లు ఒకని మనస్సునకు మరియొకని మనస్సు కనబడును.

19. As in water face answereth to face, so the heart of man to man.

20. పాతాళమునకును అగాధ కూపమునకును తృప్తి కానే రదు ఆలాగున నరుల దృష్టి తృప్తికానేరదు.
1 యోహాను 2:16

20. Sheol and Abaddon are never satisfied; and the eyes of man are never satisfied.

21. మూసచేత వెండిని కొలిమి చేత బంగారును తాను పొందిన కీర్తిచేత నరుని పరిశోధింపవచ్చును.

21. The fining pot is for silver, and the furnace for gold, and a man is tried by his praise.

22. మూఢుని రోటిలోని గోధుమలలో వేసి రోకట దంచినను వాని మూఢత వాని వదలిపోదు.

22. Though thou shouldest bray a fool in a mortar with a pestle among bruised corn, yet will not his foolishness depart from him.

23. నీ పశువుల స్థితి జాగ్రత్తగా తెలిసికొనుము నీ మందలయందు మనస్సు ఉంచుము.

23. Be thou diligent to know the state of thy flocks, and look well to thy herds:

24. ధనము శాశ్వతము కాదు కిరీటము తరతరములు ఉండునా?

24. For riches are not for ever; and doth the crown endure unto all generations?

25. ఎండిన గడ్డి వామివేయబడెను పచ్చిక కనబడు చున్నది కొండగడ్డి యేరబడియున్నది

25. The hay is carried, and the tender grass sheweth itself, and the herbs of the mountains are gathered in.

26. నీ వస్త్రములకొరకు గొఱ్ఱెపిల్లలున్నవి ఒక చేని క్రయధనమునకు పొట్టేళ్లు సరిపోవును

26. The lambs are for thy clothing, and the goats are the price of the field:

27. నీ ఆహారమునకు నీ యింటివారి ఆహారమునకు నీ పనికత్తెల జీవనమునకు మేకపాలు సమృద్ధియగును.

27. And there will be goats' milk enough for thy food, for the food of thy household; and maintenance for thy maidens.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

1
"ప్రతి రోజు ఏమి తీసుకువస్తుందో మేము అంచనా వేయలేము. ఇది రేపటి ప్రణాళిక నుండి మనల్ని నిరుత్సాహపరచదు, కానీ రేపటి రాకను ఊహించుకోకుండా మనల్ని హెచ్చరిస్తుంది. ముఖ్యమైన పని అయిన మార్పిడిని మనం ఆలస్యం చేయకూడదు."

2
మనల్ని మనం రక్షించుకోవాల్సిన పరిస్థితులు తలెత్తవచ్చు, కానీ మనం స్వీయ ప్రశంసలకు దూరంగా ఉండాలి.

3-4
తమ భావోద్వేగాలపై నియంత్రణ లేని వ్యక్తులు తమ భారాలతో మునిగిపోతారు.

5-6
నిజాయితీతో కూడిన మరియు ప్రత్యక్ష విమర్శలు దాగి ఉన్న శత్రుత్వానికి మాత్రమే కాకుండా, ఆత్మకు హాని కలిగించే తప్పులో మెచ్చుకునే ప్రేమకు కూడా గొప్పవి.

7
సంపన్నులతో పోలిస్తే తక్కువ అదృష్టవంతులు తమ ఆనందాలను ఎక్కువగా ఆస్వాదిస్తారు మరియు వారి పట్ల ఎక్కువ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతారు. అదేవిధంగా, అహంకారి మరియు స్వావలంబన గలవారు సువార్తను కొట్టిపారేయడానికి మొగ్గు చూపుతారు, అయితే నీతిని కోరుకునే వారు క్రీస్తు యేసు గురించి మాట్లాడే సులభమైన పుస్తకాలు లేదా ప్రసంగాలలో కూడా ఓదార్పుని పొందుతారు.

8
ప్రతి వ్యక్తికి సమాజంలో సరైన స్థానం ఉంది, అక్కడ వారు భద్రత మరియు సౌకర్యాన్ని పొందవచ్చు.

9-10
రక్త సంబంధాల కారణంగా మాత్రమే బంధువుపై ఆధారపడవద్దు; సమీపంలో ఉన్న మరియు అవసరమైన సమయాల్లో సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న వారి వైపు తిరగండి. అయితే, ఒక సోదరుడి కంటే దృఢంగా సన్నిహితంగా ఉండే స్నేహితుడు ఉన్నాడని గుర్తుంచుకోండి మరియు అతనిపై మనం పూర్తి నమ్మకం ఉంచాలి.

11
ప్రేమగల తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను తెలివైన ప్రవర్తనలో పాల్గొనమని ప్రోత్సహిస్తారు, అది వారి హృదయానికి ఆనందాన్ని తెస్తుంది. క్రైస్తవుల ఆదర్శప్రాయమైన ప్రవర్తన సువార్తను విమర్శించే వారికి అత్యంత బలవంతపు ప్రతిస్పందనగా పనిచేస్తుంది.

12
మనల్ని మనం ఇష్టపూర్వకంగా టెంప్టేషన్ మధ్యలో ఉంచినప్పుడు, పాపం అనివార్యంగా అనుసరిస్తుంది మరియు పరిణామాలు వస్తాయి.

13
చిత్తశుద్ధి ఉన్న వ్యక్తి యాచించే స్థాయికి తగ్గించబడవచ్చు, కానీ యాచించే జీవితాన్ని ఇష్టపూర్వకంగా ఎంచుకోవడం చిత్తశుద్ధితో కూడిన చర్య కాదు.

14
ప్రశంసలను ఎక్కువగా కోరుకోవడం మూర్ఖత్వం, ఎందుకంటే అది గర్వం యొక్క ప్రలోభానికి దారితీస్తుంది.

15-16
పొరుగువారి వివాదాలు క్లుప్తంగా, పదునైన షవర్‌తో సమానంగా ఉంటాయి, తాత్కాలిక ఇబ్బందులను కలిగిస్తాయి, అయితే భార్య యొక్క వివాదాలు నిరంతర వర్షాన్ని పోలి ఉంటాయి, కొనసాగుతున్నాయి మరియు శాశ్వతంగా ఉంటాయి.

17
మా సంభాషణ భాగస్వాముల ఎంపిక గురించి జాగ్రత్తగా ఉండాలని మేము సలహా ఇస్తున్నాము మరియు సంభాషణల సమయంలో, ఒకరి జ్ఞానాన్ని మరియు నైతిక స్వభావాన్ని పరస్పరం సుసంపన్నం చేసుకోవడమే మా లక్ష్యం అని గుర్తుంచుకోండి.

18
ఒక వృత్తి శ్రమతో కూడుకున్నది మరియు తక్కువ విలువను కలిగి ఉన్నప్పటికీ, దానికి కట్టుబడి ఉన్నవారు దాని ప్రతిఫలాన్ని కనుగొంటారు. భగవంతుడు తనను విధిగా సేవించే వారికి గౌరవం ఇస్తానని వాగ్దానం చేసిన గురువు.

19
పాడైన హృదయం మరొక చెడిపోయిన హృదయాన్ని పోలి ఉంటుంది, పవిత్రమైన హృదయాలు ఒకదానికొకటి పోలి ఉంటాయి, మొదటిది భూసంబంధమైన రూపాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది మరియు రెండవది స్వర్గపు చిత్రాన్ని కలిగి ఉంటుంది. మన హృదయాలను దేవుని వాక్య బోధలకు విరుద్ధంగా కొలిచేందుకు మనం అప్రమత్తంగా పరిశీలిద్దాం.

20
ఈ ప్రకరణంలో, రెండు అంశాలు శాశ్వతంగా తృప్తి చెందనివిగా వర్ణించబడ్డాయి: మరణం మరియు పాపం. ప్రాపంచిక మనస్సు యొక్క కోరికలు, లాభం కోసం లేదా ఆనందం కోసం, నిరంతరాయంగా ఉంటాయి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, నిరంతరం దేవుని వైపు దృష్టిని మరల్చేవారు ఆయనలో తమ తృప్తిని పొందుతారు మరియు శాశ్వతమైన సంతృప్తిని అనుభవిస్తారు.

21
వెండి మరియు బంగారాన్ని కొలిమిలో ఉంచడం మరియు శుద్ధి చేయడం ద్వారా పరీక్షించబడినట్లుగా, ఒక వ్యక్తి వాటిని ప్రశంసించడం ద్వారా అంచనా వేయబడుతుంది.

22
వారి ప్రతికూల మార్గాల్లో చాలా లోతుగా పాతుకుపోయిన వ్యక్తులు ఉన్నారు, కఠినమైన చర్యలు కూడా ఆశించిన ఫలితాన్ని సాధించడంలో విఫలమవుతాయి. అలాంటి సందర్భాల్లో, వారిని వదిలివేయడమే ఏకైక పరిష్కారం. దేవుని దయ యొక్క పరివర్తన శక్తి ద్వారా మాత్రమే నిజమైన మార్పు తీసుకురావచ్చు.

23-27
ఈ ప్రపంచంలో మనకు ఎల్లప్పుడూ ఒక ఉద్దేశ్యం ఉండాలి, పనిలేకుండా ఉండకూడదు మరియు మనకు అర్థం కాని విషయాలలో జోక్యం చేసుకోకుండా ఉండాలి. శ్రద్ధ మరియు కృషి మనకు మార్గదర్శకంగా ఉండాలి. మన సామర్థ్యాలలో అత్యుత్తమమైనదానికి తోడ్పడదాం, అయినప్పటికీ ప్రపంచ భద్రత అనిశ్చితంగా ఉందని గుర్తుంచుకోండి. అందువల్ల, మరింత శాశ్వతమైన వారసత్వాన్ని పొందడం చాలా ముఖ్యం. దేవుని దయతో మన నిజాయితీ ప్రయత్నాలను ఆశీర్వదించడంతో, భూసంబంధమైన ఆశీర్వాదాలలో తగిన వాటాను ఆస్వాదించడానికి మనం ఎదురుచూడవచ్చు.Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |