Isaiah - యెషయా 17 | View All

1. దమస్కును గూర్చిన దేవోక్తి

1. This is the heuy burthe vpo Damascus: Beholde, Damascus shal be nomore a cite, but an heape of broken stones.

2. దమస్కు పట్టణము కాకపోవలసివచ్చెను అది పాడై దిబ్బగానగును అరోయేరు పట్టణములు నిర్మానుష్యములగును అవి గొఱ్ఱెల మందలు మేయు తావులగును ఎవడును వాటిని బెదరింపకుండ మందలు అచ్చట పండుకొనును.

2. The cities of Aroer shalbe waist, The catel shal lie there, & noma shal fraye the awaye.

3. ఎఫ్రాయిమునకు దుర్గము లేకపోవును దమస్కునకు రాజ్యము లేకుండును ఇశ్రాయేలీయుల ప్రభావమునకు జరిగినట్లు సిరియాలో నుండి శేషించినవారికి జరుగును సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు.

3. Ephraim shal no more be stroge, & Damascus shal nomore be a kyngdome. And as for ye glory of ye remnaunt of ye Sirians, it shalbe as the glory of the childre of Israel, saieth ye LORDE of hoostes.

4. ఆ దినమున యాకోబుయొక్క ప్రభావము క్షీణించి పోవును వాని క్రొవ్విన శరీరము కృశించిపోవును

4. At that tyme also shal ye glory of Iacob be very poore, & his fatnes leane.

5. చేను కోయువాడు దంట్లు పట్టుకొనగా వాని చెయ్యి వెన్నులను కోయునట్లుండును రెఫాయీము లోయలో ఒకడు పరిగె యేరునట్లుండును

5. It shal happe to the, as when one sheareth in haruest, which cutteth his handful wt the sickle, & when one gathreth ye sheaues together in the valley, of Rephaim,

6. అయినను ఒలీవచెట్లు దులుపగా పైకొమ్మ చివరను రెండు మూడు పండ్లు మిగిలియుండునట్లు ఫలభరితమైన చెట్టున వాలు కొమ్మలయందు మూడు నాలుగు పండ్లు మిగిలియుండునట్లుదానిలో పరిగె పండ్లుండునని ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

6. there remayneth yet some ears ouer. Or as whe one shaketh an olyue tre, which fyndeth but two or thre olyue beries aboue in the toppe, and foure or fyue in the braunches. Thus the LORDE God of Israel hath spoken.

7. ఆ దినమున వారు తమ చేతులు చేసిన బలిపీఠముల తట్టు చూడరు దేవతాస్తంభమునైనను సూర్య దేవతా ప్రతిమలనైనను తమ చేతులు చేసిన దేనినైనను లక్ష్యము చేయరు.

7. Then shal man couerte agayne vnto his maker, & turne his eyes to the holy one of Israel

8. మానవులు తమ్మును సృష్టించినవానివైపు చూతురు వారి కన్నులు ఇశ్రాయేలుయొక్క పరిశుద్ధ దేవుని లక్ష్యపెట్టును
ప్రకటన గ్రంథం 9:20

8. And shal not turne to the aulters that are ye worke of his owne hodes, nether shal he loke vpon groaues & ymages, which his fyngers haue wrought.

9. ఆ దినమున ఎఫ్రాయిమీయుల బలమైన పట్టణములు ఇశ్రాయేలీయుల భయముచేత అడవిలోను కొండ శిఖరముమీదను జనులు విడిచిపోయిన స్థలముల వలెనగును. ఆ దేశము పాడగును

9. At the same tyme shal their stronge cities be desolate, like as were once ye forsake plowes & corne, which they forsoke, for feare of ye children of Israel.

10. ఏలయనగా నీవు నీ రక్షణకర్తయగు దేవుని మరచిపోతివి నీ ఆశ్రయదుర్గమైన నీ శైలమును జ్ఞాపకము చేసికొన లేదు అందుచేత నీవు రమ్యమైన వనములను నాటుచు వచ్చితివి వాటిలో అన్యమైన ద్రాక్షావల్లులను నాటితివి

10. So shalt thou (o Damascus) be desolate, because thou hast forgotte God yi Sauioure, & hast not called to remebraunce ye rock of thi stregth, Wherfore thou hast also set a fayre plate, & grafted a straunge braunch.

11. నీవు నాటిన దినమున దాని చుట్టు కంచె వేసితివి ప్రొద్దుననే నీవు వేసిన విత్తనములను పుష్పింప జేసితివి గొప్ప గాయములును మిక్కుటమైన బాధయు కలుగు దినమున పంట కుప్పలుగా కూర్చబడును.

11. In the daye when thou diddest plante it, it was greate, and gaue soone the frute of thi sede: But in the daye of haruest, thou shalt reape an heape of sorowes & miseries.

12. ఓహో బహు జనములు సముద్రముల ఆర్భాటమువలె ఆర్భటించును.జనములు ప్రవాహజలముల ఘోషవలె ఘోషించును

12. Wo be to the multitude of moch people, that russh in like the see, and to the heape of folke, that renne ouer all like greate waters.

13. జనములు విస్తారజలముల ఘోషవలె ఘోషించును ఆయన వారిని బెదరించును వారు దూరముగా పారిపోవుదురు కొండమీది పొట్టు గాలికి ఎగిరిపోవునట్లు తుపాను ఎదుట గిరగిర తిరుగు కసువు ఎగిరిపోవునట్లు వారును తరుమబడుదురు.

13. For though so many people increase as the flowinge waters, and though they be armed, yet they fle farre of, and vanish awaye like the dust with the wynde vpon an hill, and as the whyrle wynde thorow a storme.

14. సాయంకాలమున తల్లడిల్లుదురు ఉదయము కాకమునుపు లేకపోవుదురు ఇదే మమ్మును దోచుకొనువారి భాగము, మా సొమ్ము దొంగిలువారికి పట్టు గతి యిదే.

14. Though they be fearful at night, yet in the morninge it is gone with the, This is their porcion, that do vs harme, and heretage of them, that robbe vs.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

సిరియా మరియు ఇజ్రాయెల్ బెదిరించారు. (1-11) 
పాపం నగరాలను నాశనం చేస్తుంది. శక్తివంతమైన విజేతలు మానవాళికి విరోధులుగా గర్వపడటం అబ్బురపరిచేది. అయినప్పటికీ, దేవునికి మరియు పవిత్రతకు వ్యతిరేకంగా బహిరంగంగా తిరుగుబాటు చేసేవారిని ఆశ్రయించడం కంటే మందలు అక్కడ విశ్రాంతి తీసుకోవడం ఉత్తమం. ఇశ్రాయేలు కోటలు, పది గోత్రాల రాజ్యాలు నాశనం చేయబడతాయి. పాపంలో నిమగ్నమైన వారు తమ స్వంత నాశనానికి న్యాయంగా పాలుపంచుకుంటారు. ప్రజలు, వారి అతిక్రమణల ద్వారా, తమను తాము నాశనం అంచుకు తెచ్చుకున్నారు. ఒక రైతు పొలం నుండి మొక్కజొన్నను సేకరించినట్లుగా, వారి కీర్తిని శత్రువులు వేగంగా లాక్కున్నారు. తీర్పు మధ్య, చాలా కొద్దిమంది మాత్రమే మోక్షానికి ఎంపిక చేయబడినప్పటికీ, శేషం కోసం దయ భద్రపరచబడుతుంది. అరుదైన కొద్దిమంది మాత్రమే వెనుకబడ్డారు. అయినప్పటికీ, వారు పవిత్రమైన శేషాన్ని ఏర్పరుస్తారు. రక్షింపబడిన వారు దేవుని వద్దకు తిరిగి రావడానికి మేల్కొన్నారు మరియు అన్ని సంఘటనలలో అతని చేతిని గుర్తించి, అతనికి అర్హమైన గౌరవాన్ని ఇస్తారు. ఇది మన సృష్టికర్తగా అతని ప్రొవిడెన్స్ యొక్క ఉద్దేశ్యం మరియు ఇజ్రాయెల్ యొక్క పవిత్ర వ్యక్తిగా ఆయన కృప యొక్క పని. వారు తమ విగ్రహాల నుండి, వారి స్వంత ఊహల నుండి దూరంగా ఉంటారు. మన పాపాల నుండి మనల్ని వేరుచేసే బాధలను ఆశీర్వాదాలుగా పరిగణించడానికి మనకు కారణం ఉంది. మన రక్షకుడైన దేవుడు మన బలానికి రాయి, మరియు ఆయనను మనం మరచిపోవడం మరియు నిర్లక్ష్యం చేయడం అన్ని పాపాలకు మూలం. "ఆహ్లాదకరమైన మొక్కలు" మరియు "విదేశీ నేల నుండి రెమ్మలు" అనేవి గ్రహాంతర మరియు విగ్రహారాధనతో సంబంధం ఉన్న దుర్భరమైన ఆచారాలను సూచిస్తాయి. ఈ విదేశీ విశ్వాసాలను పెంపొందించడానికి ప్రయత్నాలు చేయవచ్చు, కానీ అవన్నీ ఫలించవు. పాపం యొక్క చెడు మరియు ప్రమాదం మరియు దాని అనివార్య పరిణామాలకు సాక్ష్యమివ్వండి.

ఇశ్రాయేలు శత్రువుల బాధ. (12-14)
అష్షూరీయుల ఉగ్రత మరియు పరాక్రమం సముద్రపు నీటికి సమానం. అయితే, ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడు వారిని గద్దించాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు, వారు గాలికి కొట్టిన ఊటలాగా లేదా సుడిగాలి ముందు తిరిగే వస్తువులా చెదరగొట్టారు. సాయంత్రం, జెరూసలేం బలీయమైన ఆక్రమణదారుడి కారణంగా కష్టాల్లో కూరుకుపోయింది, కానీ ఉదయానికి, అతని సైన్యం దాదాపు నాశనం అవుతుంది. భగవంతుడిని తమ రక్షకుడిగా భావించి, ఆయన శక్తి మరియు దయపై నమ్మకం ఉంచే వారు అదృష్టవంతులు. విశ్వాసుల కష్టాలు మరియు వారి విరోధుల శ్రేయస్సు సమానంగా క్లుప్తంగా ఉంటాయి, అయితే పూర్వం యొక్క ఆనందం మరియు వారిని తృణీకరించి దోచుకునే వారి పతనం శాశ్వతంగా ఉంటుంది.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |