John - యోహాను సువార్త 1 | View All

1. ఆదియందు వాక్యముండెను, వాక్యము దేవునియొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై యుండెను.
సామెతలు 8:22-25

1. aadhiyandu vaakyamuṇḍenu, vaakyamu dhevuniyoddha uṇḍenu, vaakyamu dhevuḍai yuṇḍenu.

2. ఆయన ఆది యందు దేవునియొద్ద ఉండెను. సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను,
సామెతలు 8:22-25

2. aayana aadhi yandu dhevuniyoddha uṇḍenu. Samasthamunu aayana moolamugaa kaligenu,

3. కలిగియున్నదేదియు ఆయన లేకుండ కలుగలేదు.

3. kaligiyunnadhediyu aayana lēkuṇḍa kalugalēdu.

4. ఆయనలో జీవముండెను; ఆ జీవము మనుష్యులకు వెలుగైయుండెను.

4. aayanalō jeevamuṇḍenu; aa jeevamu manushyulaku velugaiyuṇḍenu.

5. ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించుచున్నది గాని చీకటి దాని గ్రహింపకుండెను.

5. aa velugu chikaṭilō prakaashin̄chuchunnadhi gaani chikaṭi daani grahimpakuṇḍenu.

6. దేవునియొద్దనుండి పంపబడిన యొక మనుష్యుడు ఉండెను; అతని పేరు యోహాను.

6. dhevuniyoddhanuṇḍi pampabaḍina yoka manushyuḍu uṇḍenu; athani pēru yōhaanu.

7. అతని మూలముగా అందరు విశ్వసించునట్లు అతడు ఆ వెలుగునుగూర్చి సాక్ష్య మిచ్చుటకు సాక్షిగా వచ్చెను.

7. athani moolamugaa andaru vishvasin̄chunaṭlu athaḍu aa velugunugoorchi saakshya michuṭaku saakshigaa vacchenu.

8. అతడు ఆ వెలుగైయుండ లేదు గాని ఆ వెలుగునుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుటకు అతడు వచ్చెను.

8. athaḍu aa velugaiyuṇḍa lēdu gaani aa velugunugoorchi saakshyamichuṭaku athaḍu vacchenu.

9. నిజమైన వెలుగు ఉండెను; అది లోకములోనికి వచ్చుచు ప్రతి మనుష్యుని వెలిగించుచున్నది.

9. nijamaina velugu uṇḍenu; adhi lōkamulōniki vachuchu prathi manushyuni veligin̄chuchunnadhi.

10. ఆయన లోకములో ఉండెను, లోక మాయన మూలముగా కలిగెను గాని లోకమాయనను తెలిసికొనలేదు.

10. aayana lōkamulō uṇḍenu, lōka maayana moolamugaa kaligenu gaani lōkamaayananu telisikonalēdu.

11. ఆయన తన స్వకీ యులయొద్దకు వచ్చెను; ఆయన స్వకీయులు ఆయనను అంగీకరింపలేదు.

11. aayana thana svakee yulayoddhaku vacchenu; aayana svakeeyulu aayananu aṅgeekarimpalēdu.

12. తన్ను ఎందరంగీకరించిరో వారికంద రికి, అనగా తన నామమునందు విశ్వాసముంచినవారికి, దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహించెను.

12. thannu endharaṅgeekarin̄chirō vaarikanda riki, anagaa thana naamamunandu vishvaasamun̄chinavaariki, dhevuni pillalaguṭaku aayana adhikaaramu anugrahin̄chenu.

13. వారు దేవునివలన పుట్టినవారే గాని, రక్తమువలననైనను శరీరేచ్ఛవలననైనను మానుషేచ్ఛవలననైనను పుట్టినవారు కారు.

13. vaaru dhevunivalana puṭṭinavaarē gaani, rakthamuvalananainanu shareerēcchavalananainanu maanushēcchavalananainanu puṭṭinavaaru kaaru.

14. ఆ వాక్యము శరీరధారియై, కృపాసత్యసంపూర్ణు డుగా మనమధ్య నివసించెను; తండ్రివలన కలిగిన అద్వి తీయకుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి
కీర్తనల గ్రంథము 45:2, యెషయా 4:2, యెషయా 33:17, యెషయా 60:1-2, హగ్గయి 2:7, జెకర్యా 9:17

14. aa vaakyamu shareeradhaariyai, krupaasatyasampoorṇu ḍugaa manamadhya nivasin̄chenu; thaṇḍrivalana kaligina advi theeyakumaaruni mahimavale manamu aayana mahimanu kanugoṇṭimi

15. యోహాను ఆయననుగూర్చి సాక్ష్య మిచ్చుచు నా వెనుక వచ్చువాడు నాకంటె ప్రముఖుడు గనుక ఆయన నాకంటె ముందటివాడాయెననియు, నేను చెప్పినవాడు ఈయనే అనియు ఎలుగెత్తి చెప్పెను.

15. yōhaanu aayananugoorchi saakshya michuchu naa venuka vachuvaaḍu naakaṇṭe pramukhuḍu ganuka aayana naakaṇṭe mundaṭivaaḍaayenaniyu, nēnu cheppinavaaḍu eeyanē aniyu elugetthi cheppenu.

16. ఆయన పరిపూర్ణతలోనుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొందితివిు.

16. aayana paripoorṇathalōnuṇḍi manamandharamu krupa vembaḍi krupanu pondithivi.

17. ధర్మశాస్త్రము మోషేద్వారా అను గ్రహింపబడెను; కృపయు సత్యమును యేసు క్రీస్తుద్వారా కలిగెను.
నిర్గమకాండము 31:18, నిర్గమకాండము 34:28

17. dharmashaastramu mōshēdvaaraa anu grahimpabaḍenu; krupayu satyamunu yēsu kreesthudvaaraa kaligenu.

18. ఎవడును ఎప్పుడైనను దేవుని చూడలేదు; తండ్రి రొమ్ముననున్న అద్వితీయ కుమారుడే ఆయనను బయలు పరచెను.

18. evaḍunu eppuḍainanu dhevuni chooḍalēdu; thaṇḍri rommunanunna advitheeya kumaaruḍē aayananu bayalu parachenu.

19. నీవెవడవని అడుగుటకు యూదులు యెరూషలేము నుండి యాజకులను లేవీయులను యోహానునొద్దకు పంపినప్పుడు అతడిచ్చిన సాక్ష్యమిదే.

19. neevevaḍavani aḍuguṭaku yoodulu yerooshalēmu nuṇḍi yaajakulanu lēveeyulanu yōhaanunoddhaku pampinappuḍu athaḍichina saakshyamidhe.

20. అతడు ఎరుగననక ఒప్పుకొనెను; క్రీస్తును కానని ఒప్పుకొనెను.

20. athaḍu erugananaka oppukonenu; kreesthunu kaanani oppukonenu.

21. కాగా వారు మరి నీవెవరవు, నీవు ఏలీయావా అని అడుగగా అతడు కాననెను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 18:15, ద్వితీయోపదేశకాండము 18:18

21. kaagaa vaaru mari neevevaravu, neevu ēleeyaavaa ani aḍugagaa athaḍu kaananenu.

22. నీవు ఆ ప్రవక్తవా అని అడుగగాకానని ఉత్తరమిచ్చెను. కాబట్టి వారునీవెవరవు? మమ్ము పంపినవారికి మేము ఉత్తరమియ్యవలెను గనుక నిన్నుగూర్చి నీవేమి చెప్పుకొనుచున్నావని అతని నడిగిరి

22. neevu aa pravakthavaa ani aḍugagaakaanani uttharamicchenu. Kaabaṭṭi vaaruneevevaravu? Mammu pampinavaariki mēmu uttharamiyyavalenu ganuka ninnugoorchi neevēmi cheppukonuchunnaavani athani naḍigiri

23. అందు కతడు ప్రవక్తయైన యెషయా చెప్పినట్టు నేను ప్రభువు త్రోవ సరాళముచేయుడి అని అరణ్యములో ఎలుగెత్తి చెప్పు ఒకని శబ్దము అని చెప్పెను.
యెషయా 40:3

23. andu kathaḍu pravakthayaina yeshayaa cheppinaṭṭu nēnu prabhuvu trōva saraaḷamucheyuḍi ani araṇyamulō elugetthi cheppu okani shabdamu ani cheppenu.

24. పంపబడినవారు పరిసయ్యులకు చెందిన వారు

24. pampabaḍinavaaru parisayyulaku chendina vaaru

25. వారు నీవు క్రీస్తువైనను ఏలీయావైనను ఆ ప్రవక్త వైనను కానియెడల ఎందుకు బాప్తిస్మమిచ్చుచున్నావని అతనిని అడుగగా

25. vaaru neevu kreesthuvainanu ēleeyaavainanu aa pravaktha vainanu kaaniyeḍala enduku baapthismamichuchunnaavani athanini aḍugagaa

26. యోహాను నేను నీళ్లలో బాప్తిస్మమిచ్చుచున్నాను గాని నా వెనుక వచ్చుచున్నవాడు మీ మధ్య ఉన్నాడు;

26. yōhaanu nēnu neeḷlalō baapthismamichuchunnaanu gaani naa venuka vachuchunnavaaḍu mee madhya unnaaḍu;

27. మీరాయన నెరుగరు, ఆయన చెప్పుల వారును విప్పుటకైనను నేను యోగ్యుడను కానని వారితో చెప్పెను.

27. meeraayana nerugaru, aayana cheppula vaarunu vippuṭakainanu nēnu yōgyuḍanu kaanani vaarithoo cheppenu.

28. యోహాను బాప్తిస్మమిచ్చుచున్న యొర్దానునదికి ఆవలనున్న బేతనియలో ఈ సంగతులు జరిగెను.

28. yōhaanu baapthismamichuchunna yordaanunadhiki aavalanunna bēthaniyalō ee saṅgathulu jarigenu.

29. మరువాడు యోహాను యేసు తనయొద్దకు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱ్ఱెపిల్ల.
ఆదికాండము 22:8, యెషయా 53:6-7

29. maruvaaḍu yōhaanu yēsu thanayoddhaku raagaa chuchi idigō lōkapaapamunu mōsikonipōvu dhevuni gorrepilla.

30. నా వెనుక ఒక మనుష్యుడు వచ్చుచున్నాడు; ఆయన నాకంటె ప్రముఖుడు గనుక నాకంటె ముందటి వాడాయెనని నేనెవరినిగూర్చి చెప్పితినో ఆయనే యీయన.

30. naa venuka oka manushyuḍu vachuchunnaaḍu; aayana naakaṇṭe pramukhuḍu ganuka naakaṇṭe mundaṭi vaaḍaayenani nēnevarinigoorchi cheppithinō aayanē yeeyana.

31. నేను ఆయనను ఎరుగనైతిని గాని ఆయన ఇశ్రాయేలుకు ప్రత్యక్షమగుటకు నేను నీళ్లలొ బాప్తిస్మ మిచ్చుచు వచ్చితినని చెప్పెను.

31. nēnu aayananu eruganaithini gaani aayana ishraayēluku pratyakshamaguṭaku nēnu neeḷlalo baapthisma michuchu vachithinani cheppenu.

32. మరియయోహాను సాక్ష్యమిచ్చుచు ఆత్మ పావురమువలె ఆకాశమునుండి దిగివచ్చుట చూచితిని; ఆ ఆత్మ ఆయనమీద నిలిచెను.

32. mariyu yōhaanu saakshyamichuchu aatma paavuramuvale aakaashamunuṇḍi digivachuṭa chuchithini; aa aatma aayanameeda nilichenu.

33. నేను ఆయనను ఎరుగనైతిని గాని నీళ్లలొ బాప్తిస్మ మిచ్చుటకు నన్ను పంపినవాడు నీవెవనిమీద ఆత్మ దిగివచ్చి నిలుచుట చూతువో ఆయనే పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిస్మ మిచ్చువాడని నాతో చెప్పెను.

33. nēnu aayananu eruganaithini gaani neeḷlalo baapthisma michuṭaku nannu pampinavaaḍu neevevanimeeda aatma digivachi niluchuṭa choothuvō aayanē parishuddhaatmalō baapthisma michuvaaḍani naathoo cheppenu.

34. ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలిసికొని సాక్ష్యమిచ్చి తిననెను.

34. eeyanē dhevuni kumaaruḍani nēnu telisikoni saakshyamichi thinanenu.

35. మరునాడు మరల యోహానును అతని శిష్యులలో ఇద్దరును నిలుచుండగా

35. marunaaḍu marala yōhaanunu athani shishyulalō iddarunu niluchuṇḍagaa

36. అతడు నడుచుచున్న యేసు వైపు చూచి ఇదిగో దేవుని గొఱ్ఱెపిల్ల అని చెప్పెను.
యెషయా 53:7

36. athaḍu naḍuchuchunna yēsu vaipu chuchi idigō dhevuni gorrapilla ani cheppenu.

37. అతడు చెప్పిన మాట ఆ యిద్దరు శిష్యులు విని యేసును వెంబడించిరి.

37. athaḍu cheppina maaṭa aa yiddaru shishyulu vini yēsunu vembaḍin̄chiri.

38. యేసు వెనుకకు తిరిగి, వారు తన్ను వెంబడించుట చూచి మీరేమి వెదకుచున్నారని వారినడుగగా వారురబ్బీ, నీవు ఎక్కడ కాపురమున్నావని ఆయనను అడిగిరి. రబ్బియను మాటకు బోధకుడని అర్థము.

38. yēsu venukaku thirigi, vaaru thannu vembaḍin̄chuṭa chuchi meerēmi vedakuchunnaarani vaarinaḍugagaa vaarurabbee, neevu ekkaḍa kaapuramunnaavani aayananu aḍigiri. Rabbiyanu maaṭaku bōdhakuḍani arthamu.

39. వచ్చి చూడుడని ఆయన వారితో చెప్పగా వారు వెళ్లి, ఆయన కాపురమున్న స్థలము చూచి, ఆ దినము ఆయన యొద్ద బసచేసిరి. అప్పుడు పగలు రమారమి నాలుగు గంటల వేళ ఆయెను.

39. vachi chooḍuḍani aayana vaarithoo cheppagaa vaaru veḷli, aayana kaapuramunna sthalamu chuchi, aa dinamu aayana yoddha basachesiri. Appuḍu pagalu ramaarami naalugu gaṇṭala vēḷa aayenu.

40. యోహాను మాట విని ఆయనను వెంబడించిన యిద్దరిలో ఒకడు సీమోను పేతురుయొక్క సహోదరుడైన అంద్రెయ.

40. yōhaanu maaṭa vini aayananu vembaḍin̄china yiddarilō okaḍu seemōnu pēthuruyokka sahōdaruḍaina andreya.

41. ఇతడు మొదట తన సహోదరుడైన సీమోనును చూచిమేము మెస్సీయను కనుగొంటి మని అతనితో చెప్పి
దానియేలు 9:25

41. ithaḍu modaṭa thana sahōdaruḍaina seemōnunu chuchimēmu messeeyanu kanugoṇṭi mani athanithoo cheppi

42. యేసునొద్దకు అతని తోడుకొని వచ్చెను. మెస్సీయ అను మాటకు అభిషిక్తుడని అర్థము. యేసు అతనివైపు చూచినీవు యోహాను కుమారుడవైన సీమోనువు; నీవు కేఫా అనబడుదువని చెప్పెను. కేఫా అను మాటకు రాయి అని అర్థము.

42. yēsunoddhaku athani thooḍukoni vacchenu. Messeeya anu maaṭaku abhishikthuḍani arthamu. Yēsu athanivaipu chuchineevu yōhaanu kumaaruḍavaina seemōnuvu; neevu kēphaa anabaḍuduvani cheppenu. Kēphaa anu maaṭaku raayi ani arthamu.

43. మరునాడు ఆయన గలిలయకు వెళ్లగోరి ఫిలిప్పును కనుగొని నన్ను వెంబడించుమని అతనితో చెప్పెను.

43. marunaaḍu aayana galilayaku veḷlagōri philippunu kanugoni nannu vembaḍin̄chumani athanithoo cheppenu.

44. ఫిలిప్పు బేత్సయిదావాడు,అనగా అంద్రెయ పేతురు అనువారి పట్టణపు కాపురస్థుడు.

44. philippu bētsayidaavaaḍu,anagaa andreya pēthuru anuvaari paṭṭaṇapu kaapurasthuḍu.

45. ఫిలిప్పు నతనయేలును కనుగొని ధర్మశాస్త్రములో మోషేయు ప్రవక్తలును ఎవరిని గూర్చి వ్రాసిరో ఆయనను కనుగొంటిమి; ఆయన యోసేపు కుమారుడైన నజరేయుడగు యేసు అని అతనితో చెప్పెను.
యెషయా 7:14, యెషయా 9:6, యెహెఙ్కేలు 34:23, ద్వితీయోపదేశకాండము 18:18

45. philippu nathanayēlunu kanugoni dharmashaastramulō mōshēyu pravakthalunu evarini goorchi vraasirō aayananu kanugoṇṭimi; aayana yōsēpu kumaaruḍaina najarēyuḍagu yēsu ani athanithoo cheppenu.

46. అందుకు నతనయేలునజ రేతులోనుండి మంచిదేదైన రాగలదా అని అతని నడుగగా వచ్చి చూడుమని ఫిలిప్పు అతనితో అనెను.

46. anduku nathanayēlunaja rēthulōnuṇḍi man̄chidhedaina raagaladaa ani athani naḍugagaa vachi chooḍumani philippu athanithoo anenu.

47. యేసు నతనయేలు తన యొద్దకు వచ్చుట చూచి ఇదిగో యితడు నిజముగా ఇశ్రాయేలీయుడు, ఇతనియందు ఏ కపటమును లేదని అతనిగూర్చి చెప్పెను.

47. yēsu nathanayēlu thana yoddhaku vachuṭa chuchi idigō yithaḍu nijamugaa ishraayēleeyuḍu, ithaniyandu ē kapaṭamunu lēdani athanigoorchi cheppenu.

48. నన్ను నీవు ఏలాగు ఎరుగుదు వని నతనయేలు ఆయనను అడుగగా యేసు ఫిలిప్పు నిన్ను పిలువకమునుపే, నీవు ఆ అంజూరపు చెట్టు క్రింద ఉన్న ప్పుడే నిన్ను చూచితినని అతనితో చెప్పెను.

48. nannu neevu ēlaagu erugudu vani nathanayēlu aayananu aḍugagaa yēsu philippu ninnu piluvakamunupē, neevu aa an̄joorapu cheṭṭu krinda unna ppuḍē ninnu chuchithinani athanithoo cheppenu.

49. నతన యేలుబోధకుడా, నీవు దేవుని కుమారుడవు, ఇశ్రాయేలు రాజవు అని ఆయనకు ఉత్తరమిచ్చెను.
కీర్తనల గ్రంథము 2:7, యెషయా 32:1, జెఫన్యా 3:15

49. nathana yēlubōdhakuḍaa, neevu dhevuni kumaaruḍavu, ishraayēlu raajavu ani aayanaku uttharamicchenu.

50. అందుకు యేసు ఆ అంజూరపు చెట్టుక్రింద నిన్ను చూచితినని నేను చెప్పినందువలన నీవు నమ్ముచున్నావా? వీటికంటె గొప్ప కార్యములు చూతువని అతనితో చెప్పెను.

50. anduku yēsu aa an̄joorapu cheṭṭukrinda ninnu chuchithinani nēnu cheppinanduvalana neevu nammuchunnaavaa? Veeṭikaṇṭe goppa kaaryamulu choothuvani athanithoo cheppenu.

51. మరియు ఆయన మీరు ఆకాశము తెరవబడుటయు, దేవుని దూతలు మనుష్యకుమారునిపైగా ఎక్కుటయును దిగుట యును చూతురని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పు చున్నాననెను.
ఆదికాండము 28:12

51. mariyu aayana meeru aakaashamu teravabaḍuṭayu, dhevuni doothalu manushyakumaarunipaigaa ekkuṭayunu diguṭa yunu choothurani meethoo nishchayamugaa cheppu chunnaananenu.


Shortcut Links
యోహాను - John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.