Acts - అపొ. కార్యములు 17 | View All

1. వారు అంఫిపొలి, అపొల్లోనియ పట్టణములమీదుగా వెళ్లి థెస్సలొనీకకు వచ్చిరి. అక్కడయూదుల సమాజ మందిరమొకటి యుండెను

1. vaaru amphipoli, apollōniya paṭṭaṇamulameedugaa veḷli thessaloneekaku vachiri. Akkaḍayoodula samaaja mandiramokaṭi yuṇḍenu

2. గనుక పౌలు తన వాడుక చొప్పున సమాజపు వారియొద్దకు వెళ్లిక్రీస్తు శ్రమపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశ్యకమనియు,

2. ganuka paulu thana vaaḍuka choppuna samaajapu vaariyoddhaku veḷlikreesthu shramapaḍi mruthulalōnuṇḍi lēchuṭa aavashyakamaniyu,

3. నేను మీకు ప్రచురముచేయు యేసే క్రీస్తయియున్నాడనియు లేఖనములలోనుండి దృష్టాంతములనెత్తి విప్పి చెప్పుచు, వారితో మూడువిశ్రాంతి దినములు తర్కించుచుండెను.

3. nēnu meeku prachuramucheyu yēsē kreesthayiyunnaaḍaniyu lēkhanamulalōnuṇḍi drushṭaanthamulanetthi vippi cheppuchu, vaarithoo mooḍuvishraanthi dinamulu tharkin̄chuchuṇḍenu.

4. వారిలో కొందరును, భక్తిపరులగు గ్రీసుదేశస్థులలో చాలమందియు, ఘనతగల స్త్రీలలో అనేకులును ఒప్పుకొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి.

4. vaarilō kondarunu, bhakthiparulagu greesudheshasthulalō chaalamandiyu, ghanathagala streelalō anēkulunu oppukoni pauluthoonu seelathoonu kalisikoniri.

5. అయితే యూదులు మత్సరపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగుకొందరు దుష్టులను వెంటబెట్టు కొని గుంపుకూర్చి పట్టణమెల్ల అల్లరిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచ్చుటకు యత్నముచేసిరి.

5. ayithē yoodulu matsarapaḍi, panipaaṭulu lēka thirugukondaru dushṭulanu veṇṭabeṭṭu koni gumpukoorchi paṭṭaṇamella allaricheyuchu, yaasōnu iṇṭimeedapaḍi vaarini janula sabhayeduṭiki theesikoni vachuṭaku yatnamuchesiri.

6. అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు సహోదరులను ఆ పట్టణపు అధికారులయొద్దకు ఈడ్చుకొనిపోయి భూలోకమును తలక్రిందుచేసిన వీరు ఇక్కడికి కూడ వచ్చి యున్నారు; యాసోను వీరిని చేర్చుకొనియున్నాడు.

6. ayithē vaaru kanabaḍananduna yaasōnunu kondaru sahōdarulanu aa paṭṭaṇapu adhikaarulayoddhaku eeḍchukonipōyi bhoolōkamunu thalakrinduchesina veeru ikkaḍiki kooḍa vachi yunnaaru; yaasōnu veerini cherchukoniyunnaaḍu.

7. వీరందరు యేసు అను వేరొక రాజున్నాడని చెప్పి, కైసరు చట్టములకు విరోధముగా నడుచుకొనువారు అని కేకలువేసిరి.

7. veerandaru yēsu anu vēroka raajunnaaḍani cheppi, kaisaru chaṭṭamulaku virōdhamugaa naḍuchukonuvaaru ani kēkaluvēsiri.

8. ఈ మాటలు వినుచున్న జనసమూహమును పట్టణపు అధికారులను కలవరపరచిరి.

8. ee maaṭalu vinuchunna janasamoohamunu paṭṭaṇapu adhikaarulanu kalavaraparachiri.

9. వారు యాసోనునొద్దను మిగిలినవారియొద్దను జామీను తీసికొని వారిని విడుదల చేసిరి.

9. vaaru yaasōnunoddhanu migilinavaariyoddhanu jaameenu theesikoni vaarini viḍudala chesiri.

10. వెంటనే సహోదరులు రాత్రివేళ పౌలును సీలను బెరయకు పంపించిరి. వారు వచ్చి యూదుల సమాజ మందిరములో ప్రవేశించిరి.

10. veṇṭanē sahōdarulu raatrivēḷa paulunu seelanu berayaku pampin̄chiri. Vaaru vachi yoodula samaaja mandiramulō pravēshin̄chiri.

11. వీరు థెస్సలొనీకలో ఉన్న వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక ఆసక్తితో వాక్యమును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెప్పిన సంగతులు ఆలాగున్నవో లేవో అని ప్రతిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచ్చిరి.

11. veeru thessaloneekalō unna vaarikaṇṭe ghanulaiyuṇḍiri ganuka aasakthithoo vaakyamunu aṅgeekarin̄chi, paulunu seelayunu cheppina saṅgathulu aalaagunnavō lēvō ani prathidinamunu lēkhanamulu parishōdhin̄chuchu vachiri.

12. అందుచేత వారిలో అనేకులును, ఘనతగల గ్రీసుదేశస్థులైన స్త్రీలలోను పురుషులలోను చాలమందియు విశ్వసించిరి.

12. anduchetha vaarilō anēkulunu, ghanathagala greesudheshasthulaina streelalōnu purushulalōnu chaalamandiyu vishvasin̄chiri.

13. అయితే బెరయలోకూడ పౌలు దేవుని వాక్యము ప్రచురించుచున్నాడని థెస్సలొనీకలో ఉండు యూదులు తెలిసికొని అక్కడికిని వచ్చి జనసమూహములను రేపి కలవరపరచిరి.

13. ayithē berayalōkooḍa paulu dhevuni vaakyamu prachurin̄chuchunnaaḍani thessaloneekalō uṇḍu yoodulu telisikoni akkaḍikini vachi janasamoohamulanu rēpi kalavaraparachiri.

14. వెంటనే సహోదరులు పౌలును సముద్రమువరకు వెళ్లుమని పంపిరి; అయితే సీలయు తిమోతియు అక్కడనే నిలిచిపోయిరి.

14. veṇṭanē sahōdarulu paulunu samudramuvaraku veḷlumani pampiri; ayithē seelayu thimōthiyu akkaḍanē nilichipōyiri.

15. పౌలును సాగనంప వెళ్లినవారు అతనిని ఏథెన్సు పట్టణము వరకు తోడుకొని వచ్చి, సీలయు తిమోతియు సాధ్యమైనంత శీఘ్రముగా అతనియొద్దకు రావలెనని ఆజ్ఞపొంది బయలుదేరి పోయిరి.

15. paulunu saaganampa veḷlinavaaru athanini ēthensu paṭṭaṇamu varaku thooḍukoni vachi, seelayu thimōthiyu saadhyamainantha sheeghramugaa athaniyoddhaku raavalenani aagnapondi bayaludheri pōyiri.

16. పౌలు ఏథెన్సులో వారికొరకు కనిపెట్టుకొని యుండగా, ఆ పట్టణము విగ్రహములతో నిండియుండుట చూచినందున అతని ఆత్మ పరితాపము పట్టలేకపోయెను.

16. paulu ēthensulō vaarikoraku kanipeṭṭukoni yuṇḍagaa, aa paṭṭaṇamu vigrahamulathoo niṇḍiyuṇḍuṭa chuchinanduna athani aatma parithaapamu paṭṭalēkapōyenu.

17. కాబట్టి సమాజమందిరములలో యూదులతోను, భక్తిపరులైన వారితోను ప్రతిదినమున సంతవీధిలో తన్ను కలిసికొను వారితోను తర్కించుచు వచ్చెను.

17. kaabaṭṭi samaajamandiramulalō yoodulathoonu, bhakthiparulaina vaarithoonu prathidinamuna santhaveedhilō thannu kalisikonu vaarithoonu tharkin̄chuchu vacchenu.

18. ఎపికూరీయులలోను స్తోయికులలోను ఉన్న కొందరు జ్ఞానులు అతనితో వాదించిరి. కొందరు ఈ వదరుబోతు చెప్పునది ఏమిటని చెప్పుకొనిరి. అతడు యేసునుగూర్చియు పునురుత్థానమును గూర్చియు ప్రకటించెను గనుక మరికొందరు వీడు అన్య దేవతలను ప్రచురించుచున్నాడని చెప్పుకొనిరి.

18. epikooreeyulalōnu sthooyikulalōnu unna kondaru gnaanulu athanithoo vaadhin̄chiri. Kondaru ee vadarubōthu cheppunadhi ēmiṭani cheppukoniri. Athaḍu yēsunugoorchiyu punurut'thaanamunu goorchiyu prakaṭin̄chenu ganuka marikondaru veeḍu anya dhevathalanu prachurin̄chuchunnaaḍani cheppukoniri.

19. అంతట వారు అతని వెంటబెట్టుకొని అరేయొపగు అను సభ యొద్దకు తీసికొనిపోయినీవు చేయుచున్న యీ నూతన బోధ యెట్టిదో మేము తెలిసికొనవచ్చునా?

19. anthaṭa vaaru athani veṇṭabeṭṭukoni arēyopagu anu sabha yoddhaku theesikonipōyineevu cheyuchunna yee noothana bōdha yeṭṭidō mēmu telisikonavachunaa?

20. కొన్ని క్రొత్త సంగతులు మా చెవులకు వినిపించుచున్నావు గనుక వీటి భావమేమో మేము తెలిసికొన గోరుచున్నామని చెప్పిరి.

20. konni krottha saṅgathulu maa chevulaku vinipin̄chuchunnaavu ganuka veeṭi bhaavamēmō mēmu telisikona gōruchunnaamani cheppiri.

21. ఏథెన్సువారందరును అక్కడ నివసించు పరదేశులును ఏదోయొక క్రొత్త సంగతి చెప్పుట యందును వినుటయందును మాత్రమే తమ కాలము గడుపు చుండువారు.

21. ēthensuvaarandarunu akkaḍa nivasin̄chu paradheshulunu ēdōyoka krottha saṅgathi cheppuṭa yandunu vinuṭayandunu maatramē thama kaalamu gaḍupu chuṇḍuvaaru.

22. పౌలు అరేయొపగు మధ్య నిలిచిచెప్పిన దేమనగా ఏథెన్సువారలారా, మీరు సమస్త విషయములలో అతి దేవతాభక్తిగలవారై యున్నట్టు నాకు కనబడు చున్నది.

22. paulu arēyopagu madhya nilichicheppina dhemanagaa ēthensuvaaralaaraa, meeru samastha vishayamulalō athi dhevathaabhakthigalavaarai yunnaṭṭu naaku kanabaḍu chunnadhi.

23. నేను సంచరించుచు మీ దేవతా ప్రతిమలను చూచుచుండగా ఒక బలిపీఠము నాకు కనబడెను. దాని మీదతెలియబడని దేవునికి అని వ్రాయబడియున్నది. కాబట్టి మీరు తెలియక దేనియందు భక్తికలిగియున్నారో దానినే నేను మీకు ప్రచురపరచుచున్నాను.

23. nēnu san̄charin̄chuchu mee dhevathaa prathimalanu choochuchuṇḍagaa oka balipeeṭhamu naaku kanabaḍenu. daani meedateliyabaḍani dhevuniki ani vraayabaḍiyunnadhi. Kaabaṭṭi meeru teliyaka dheniyandu bhakthikaligiyunnaarō daaninē nēnu meeku prachuraparachuchunnaanu.

24. జగత్తును అందలి సమస్తమును నిర్మించిన దేవుడు తానే ఆకాశమునకును భూమికిని ప్రభువైయున్నందున హస్తకృతములైన ఆలయములలో నివసింపడు.
1 రాజులు 8:27, 2 దినవృత్తాంతములు 6:18, కీర్తనల గ్రంథము 146:6, యెషయా 42:5

24. jagatthunu andali samasthamunu nirmin̄china dhevuḍu thaanē aakaashamunakunu bhoomikini prabhuvaiyunnanduna hasthakruthamulaina aalayamulalō nivasimpaḍu.

25. ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమస్తమును దయచేయువాడు గనుక తనకు ఏదైనను కొదువ యున్నట్టు మనుష్యుల చేతులతో సేవింప బడువాడు కాడు.
కీర్తనల గ్రంథము 50:12, యెషయా 42:5

25. aayana andarikini jeevamunu oopirini samasthamunu dayacheyuvaaḍu ganuka thanaku ēdainanu koduva yunnaṭṭu manushyula chethulathoo sēvimpa baḍuvaaḍu kaaḍu.

26. మరియు యావద్భూమిమీద కాపుర ముండుటకు ఆయన యొకనినుండి ప్రతి జాతిమనుష్యులను సృష్టించి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందు రేమో యని,
ద్వితీయోపదేశకాండము 32:8

26. mariyu yaavadbhoomimeeda kaapura muṇḍuṭaku aayana yokaninuṇḍi prathi jaathimanushyulanu srushṭin̄chi, vaaru okavēḷa dhevunini thaḍavulaaḍi kanugondu rēmō yani,

27. తన్ను వెదకునిమిత్తము నిర్ణయకాలమును వారి నివాసస్థలముయొక్క పొలిమేరలను ఏర్పరచెను. ఆయన మనలో ఎవనికిని దూరముగా ఉండువాడు కాడు.
యెషయా 55:6, యిర్మియా 23:23

27. thannu vedakunimitthamu nirṇayakaalamunu vaari nivaasasthalamuyokka polimēralanu ērparachenu. aayana manalō evanikini dooramugaa uṇḍuvaaḍu kaaḍu.

28. మనమాయనయందు బ్రదుకుచున్నాము, చలించు చున్నాము, ఉనికి కలిగియున్నాము. అటువలెమన మాయన సంతానమని మీ కవీశ్వరులలో కొందరును చెప్పుచున్నారు.

28. manamaayanayandu bradukuchunnaamu, chalin̄chu chunnaamu, uniki kaligiyunnaamu. Aṭuvalemana maayana santhaanamani mee kaveeshvarulalō kondarunu cheppuchunnaaru.

29. కాబట్టి మనము దేవుని సంతానమైయుండి, మనుష్యుల చమత్కార కల్పనలవలన మల్చబడిన బంగారమునైనను వెండినైనను రాతినైనను దేవత్వము పోలి యున్నదని తలంపకూడదు.
ఆదికాండము 1:27, యెషయా 40:18-20, యెషయా 44:10-17

29. kaabaṭṭi manamu dhevuni santhaanamaiyuṇḍi, manushyula chamatkaara kalpanalavalana malchabaḍina baṅgaaramunainanu veṇḍinainanu raathinainanu dhevatvamu pōli yunnadani thalampakooḍadu.

30. ఆ అజ్ఞానకాలములను దేవుడు చూచి చూడనట్టుగా ఉండెను; ఇప్పుడైతే అంతటను అందరును మారుమనస్సు పొందవలెనని మనుష్యులకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాడు.

30. aa agnaanakaalamulanu dhevuḍu chuchi chooḍanaṭṭugaa uṇḍenu; ippuḍaithē anthaṭanu andarunu maarumanassu pondavalenani manushyulaku aagnaapin̄chuchunnaaḍu.

31. ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుష్యునిచేత నీతి ననుసరించి భూలోకమునకు తీర్పుతీర్చ బోయెడి యొక దినమును నిర్ణయించి యున్నాడు. మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నమ్ముటకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియున్నాడు.
కీర్తనల గ్రంథము 9:8, కీర్తనల గ్రంథము 72:2-4, కీర్తనల గ్రంథము 96:13, కీర్తనల గ్రంథము 98:9, యెషయా 2:4

31. endukanagaa thaanu niyamin̄china manushyunichetha neethi nanusarin̄chi bhoolōkamunaku theerputheercha bōyeḍi yoka dinamunu nirṇayin̄chi yunnaaḍu. Mruthulalōnuṇḍi aayananu lēpinanduna deeni nammuṭaku andarikini aadhaaramu kalugajēsiyunnaaḍu.

32. మృతుల పునరుత్థానమునుగూర్చి వారు వినినప్పుడు కొందరు అపహాస్యముచేసిరి; మరికొందరుదీనిగూర్చి నీవు చెప్పునది ఇంకొకసారి విందుమని చెప్పిరి.

32. mruthula punarut'thaanamunugoorchi vaaru vininappuḍu kondaru apahaasyamuchesiri; marikondarudeenigoorchi neevu cheppunadhi iṅkokasaari vindumani cheppiri.

33. ఆలాగుండగా పౌలు వారి మధ్యనుండి వెళ్లిపోయెను.

33. aalaaguṇḍagaa paulu vaari madhyanuṇḍi veḷlipōyenu.

34. అయితే కొందరు మనుష్యులు అతని హత్తుకొని విశ్వసించిరి. వారిలో అరేయొపగీతుడైన దియొనూసియు, దమరి అను ఒక స్త్రీయు, వీరితోకూడ మరికొందరునుండిరి.

34. ayithē kondaru manushyulu athani hatthukoni vishvasin̄chiri. Vaarilō arēyopageethuḍaina diyonoosiyu, damari anu oka streeyu, veerithookooḍa marikondarunuṇḍiri.Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |