Corinthians II - 2 కొరింథీయులకు 9 | View All

1. పరిశుద్ధులకొరకైన యీ పరిచర్యనుగూర్చి మీ పేరు వ్రాయుటకు నా కగత్యములేదు.

1. For as touching the ministering to the saints, it is superfluous for me to write to you:

2. మీ మనస్సు సిద్ధమై యున్నదని నేనెరుగుదును. అందువలన సంవత్సరమునుండి అకయ సిద్ధపడియున్నదని చెప్పి, నేను మిమ్మును గూర్చి మాసిదోనియవారియెదుట అతిశయపడుచున్నాను; మీ ఆసక్తిని చూచి అనేకులు ప్రేరేపింపబడిరి.

2. for I know your readiness, of which I glory on your behalf to them of Macedonia, that Achaia hath been prepared for a year past; and your zeal hath stirred up very many of them.

3. అయితే మిమ్మునుగూర్చిన మా అతిశయము ఈ విషయములో వ్యర్థముకాకుండునట్లు, నేను చెప్పిన ప్రకారము మీరు సిద్ధముగా ఉండుటకై యీ సహోదరులను పంపితిని.

3. But I have sent the brethren, that our glorying on your behalf may not be made void in this respect; that, even as I said, ye may be prepared:

4. మీరు సిద్ధపడని యెడల ఒకవేళ మాసిదోనియవారెవరైనను నాతోకూడ వచ్చి మీరు సిద్ధముగా ఉండకపోవుట చూచినయెడల, ఈ నమ్మిక కలిగియున్నందుకు మేము సిగ్గు పరచబడుదుము; మీరును సిగ్గుపరచబడుదురని యిక చెప్పనేల?

4. lest by any means, if there come with me any of Macedonia, and find you unprepared, we (that we say not, ye) should be put to shame in this confidence.

5. కావున లోగడ ఇచ్చెదమని మీరు చెప్పిన ధర్మము పిసినితనముగా ఇయ్యక ధారాళముగా ఇయ్య వలెనని చెప్పి, సహోదరులు మీ యొద్దకు ముందుగావచ్చి దానిని జమచేయుటకై వారిని హెచ్చరించుట అవసరమని తలంచితిని.

5. I thought it necessary therefore to entreat the brethren, that they would go before unto you, and make up beforehand your aforepromised bounty, that the same might be ready, as a matter of bounty, and not of extortion.

6. కొంచెముగా విత్తువాడు కొంచెముగా పంటకోయును, సమృద్ధిగా విత్తువాడు సమృద్ధిగా పంటకోయును అని యీ విషయమై చెప్పవచ్చును.
సామెతలు 11:24, సామెతలు 22:9

6. But this {cf15i I say}, He that soweth sparingly shall reap also sparingly; and he that soweth bountifully shall reap also bountifully.

7. సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు ప్రతివాడును తన హృదయములో నిశ్చయించుకొనిన ప్రకారము ఇయ్య వలెను; దేవుడు ఉత్సాహముగా ఇచ్చువానిని ప్రేమించును.
సామెతలు 22:8

7. {cf15i Let} each man {cf15i do} according as he hath purposed in his heart; not grudgingly, or of necessity: for God loveth a cheerful giver.

8. మరియఅన్నిటియందు ఎల్లప్పుడును మీలో మీరు సర్వసమృద్ధిగలవారై ఉత్తమమైన ప్రతికార్యము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమస్త విధములైన కృపను విస్తరింపచేయగలడు.

8. And God is able to make all grace abound unto you; that ye, having always all sufficiency in everything, may abound unto every good work:

9. ఇందు విషయమై అతడు వెదజల్లి దరిద్రులకిచ్చెను అతని నీతి నిరంతరము నిలుచును అని వ్రాయబడియున్నది.
కీర్తనల గ్రంథము 112:9

9. as it is written, He hath scattered abroad, he hath given to the poor; His righteousness abideth for ever.

10. విత్తువానికి విత్తనమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు మీకు విత్తనము దయచేసి విస్తరింపచేసి, మీరు ప్రతి విషయములో పూర్ణౌదార్య భాగ్యముగలవారగునట్లు, మీ నీతిఫలములు వృద్ధిపొం దించును.
యెషయా 55:10, హోషేయ 10:12

10. And he that supplieth seed to the sower and bread for food, shall supply and multiply your seed for sowing, and increase the fruits of your righteousness:

11. ఇట్టి, ఔదార్యమువలన మాద్వారా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లింపబడును.

11. ye being enriched in everything unto all liberality, which worketh through us thanksgiving to God.

12. ఏలయనగా ఈ సేవనుగూర్చిన పరిచర్య పరిశుద్ధుల అక్కరలకు సహాయము కలుగజేయుట మాత్రము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెల్లించు కృతజ్ఞతాస్తుతుల మూలముగా విస్తరించుచున్నది.

12. For the ministration of this service not only filleth up the measure of the wants of the saints, but aboundeth also through many thanksgivings unto God;

13. ఏలాగనగా క్రీస్తుసువార్తను అంగీకరింతుమని ఒప్పుకొనుట యందు మీరు విధేయులైనందుచేతను, వారి విషయమును అందరి విషయమును ఇంత ఔదార్యముగా ధర్మము చేసి నందుచేతను, ఈ పరిచర్య మూలముగా మీ యోగ్యత కనబడినందున వారు దేవుని మహిమపరచుచున్నారు.

13. seeing that through the proving {cf15i of you} by this ministration they glorify God for the obedience of your confession unto the gospel of Christ, and for the liberality of {cf15i your} contribution unto them and unto all;

14. మరియు మీయెడల దేవుడు కనుపరచిన అత్యధికమైన కృపను చూచి, వారు మీ నిమిత్తమై ప్రార్థన చేయుచు, మిమ్మును చూడవలెనని ఎక్కువ కోరిక గలవారై యున్నారు.

14. while they themselves also, with supplication on your behalf, long after you by reason of the exceeding grace of God in you.

15. చెప్ప శక్యము కాని ఆయన వరమును గూర్చి దేవునికి స్తోత్రము.

15. Thanks be to God for his unspeakable gift.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Corinthians II - 2 కొరింథీయులకు 9 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

వారి భిక్షను సేకరించడానికి టైటస్‌ను పంపడానికి కారణం. (1-5) 
ఇతరులలో మంచితనాన్ని పెంపొందించడానికి, వారికి అవసరమైన సమయాన్ని వెచ్చిస్తూ వారితో తెలివిగా మరియు దయతో సంభాషించడం చాలా అవసరం. క్రైస్తవులు తమ చర్యలు తమ విశ్వాసాన్ని ఎలా ప్రతిబింబిస్తాయో ఆలోచించాలి మరియు జీవితంలోని ప్రతి అంశంలో తమ రక్షకుడైన దేవుని బోధలను ఉదహరించడానికి ప్రయత్నించాలి. తోటి విశ్వాసులకు మద్దతు ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, స్వీయ-ప్రేమ యొక్క బలమైన ప్రభావం కొన్నిసార్లు క్రైస్తవులను క్రీస్తు ప్రేమకు ప్రాధాన్యతనివ్వమని ప్రోత్సహించడానికి రిమైండర్ అవసరం.

కొరింథీయులు ఉదారంగా మరియు ఉల్లాసంగా ఉండేందుకు, అపొస్తలుడు తన చెప్పలేని బహుమతికి దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాడు. (6-15)
దాతృత్వ చర్యల ద్వారా డబ్బును అందించడం ప్రాపంచిక కోరికలతో నడిచే వారికి వృధాగా అనిపించవచ్చు, కానీ నిజమైన ఉద్దేశ్యంతో ఇచ్చినప్పుడు, అది నాటబడిన విత్తనం అవుతుంది, విలువైన పంటను వాగ్దానం చేస్తుంది. ఇతర సత్ప్రవర్తనల మాదిరిగానే ధార్మిక పనులకు జాగ్రత్తగా పరిశీలన మరియు ఉద్దేశ్యం అవసరం కాబట్టి అలాంటి రచనలు ఆలోచనాత్మకంగా చేయాలి. మన స్వంత పరిస్థితులను మరియు మేము సహాయం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న వారి అవసరాలను ప్రతిబింబించడం మా దాతృత్వానికి మార్గదర్శకంగా ఉంటుంది. మొత్తానికి సంబంధం లేకుండా, తృణప్రాయంగా కాకుండా ఉల్లాసమైన హృదయంతో సహాయం అందించాలి. కొందరు ఉదారంగా ఇచ్చి సమృద్ధిని అనుభవిస్తుంటే, మితిమీరినంతగా నిలుపుదల చేసే మరికొందరు తమలో తాము కొరతను అనుభవిస్తారు. విశ్వాసం మరియు ప్రేమ యొక్క అధిక కొలత తక్కువ స్వీయ-భోగానికి దారి తీస్తుంది మరియు సమృద్ధిగా రాబడుల ఆశలో ఎక్కువ పెట్టుబడిని కలిగిస్తుంది.
దేవునికి ఇష్టమైన వాటితో తమ చర్యలను సర్దుబాటు చేయడం ద్వారా ఎవరైనా నిజంగా నష్టపోతారా? ఆధ్యాత్మికంగా మరియు భౌతికంగా మనలను సుసంపన్నం చేస్తూ సమృద్ధిగా కృపను కురిపించే శక్తి ఆయనకు ఉంది. దేవుడు మన వ్యక్తిగత అవసరాలకు సరిపోయేంత మాత్రమే కాకుండా ఇతరులతో పంచుకోవడానికి కూడా అందించగలడు, అలాంటి ఉదారతను విత్తవలసిన విత్తనంగా చూస్తాడు. ధార్మిక చర్యల ద్వారా సువార్త సూత్రాలకు మన నిబద్ధతను ప్రదర్శించడం మన విశ్వాసం యొక్క విశ్వసనీయతను పెంచుతుంది, దేవునికి స్తుతి మరియు మహిమను తీసుకువస్తుంది. మనం క్రీస్తు మాదిరిని అనుకరించటానికి కృషి చేద్దాం, అవిశ్రాంతంగా దయతో కూడిన చర్యలలో నిమగ్నమై మరియు స్వీకరించడం కంటే ఇవ్వడంలో గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని గుర్తిద్దాం.
కొందరికి ఉదారంగా ఇవ్వడానికి మరియు మరికొందరికి కృతజ్ఞతతో స్వీకరించడానికి వీలు కల్పించే వర్ణనాతీతమైన ఆయన దయ కోసం దేవునికి స్తోత్రములు. ఆయన మహిమాన్వితమైన నామానికి, ప్రత్యేకించి యేసుక్రీస్తుకు, ఆయన ప్రేమ యొక్క సాటిలేని వ్యక్తీకరణకు శాశ్వతమైన స్తోత్రం, అతని ద్వారా జీవితానికి మరియు దైవభక్తికి సంబంధించిన అన్ని మంచి విషయాలు ఉచితంగా మనకు అందించబడ్డాయి, అన్ని కొలతలు, వ్యక్తీకరణలు లేదా పరిమితిని అధిగమించాయి.Shortcut Links
2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |