Thessalonians I - 1 థెస్సలొనీకయులకు 5 | View All

1. సహోదరులారా, ఆ కాలములనుగూర్చియు ఆ సమయములనుగూర్చియు మీకు వ్రాయనక్కరలేదు.

1. sahōdarulaaraa, aa kaalamulanugoorchiyu aa samayamulanugoorchiyu meeku vraayanakkaralēdu.

2. రాత్రివేళ దొంగ ఏలాగు వచ్చునో ఆలాగే ప్రభువు దినము వచ్చునని మీకు బాగుగా తెలియును.

2. raatrivēḷa doṅga ēlaagu vachunō aalaagē prabhuvu dinamu vachunani meeku baagugaa teliyunu.

3. లోకులు నెమ్మదిగా ఉన్నది, భయమేమియులేదని చెప్పుకొను చుండగా, గర్భిణిస్త్రీకి ప్రసవవేదన వచ్చునట్లు వారికి ఆకస్మికముగా నాశనము తటస్థించును గనుక వారెంత మాత్రమును తప్పించుకొనలేరు
యిర్మియా 31:33-34

3. lōkulu nemmadhigaa unnadhi, bhayamēmiyulēdani cheppukonu chuṇḍagaa, garbhiṇistreeki prasavavēdhana vachunaṭlu vaariki aakasmikamugaa naashanamu thaṭasthin̄chunu ganuka vaarentha maatramunu thappin̄chukonalēru

4. సహోదరులారా, ఆ దినము దొంగవలె మీమీదికి వచ్చుటకు మీరు చీకటిలో ఉన్నవారుకారు.

4. sahōdarulaaraa, aa dinamu doṅgavale meemeediki vachuṭaku meeru chikaṭilō unnavaarukaaru.

5. మీరందరు వెలుగు సంబంధులును పగటి సంబంధులునై యున్నారు; మనము రాత్రివారము కాము, చీకటివారముకాము.

5. meerandaru velugu sambandhulunu pagaṭi sambandhulunai yunnaaru; manamu raatrivaaramu kaamu, chikaṭivaaramukaamu.

6. కావున ఇతరులవలె నిద్రపోక మెలకువగా ఉండి మత్తులముకాక యుందము.

6. kaavuna itharulavale nidrapōka melakuvagaa uṇḍi matthulamukaaka yundamu.

7. నిద్రపోవువారు రాత్రివేళ నిద్రపోవుదురు, మత్తుగా ఉండువారు రాత్రివేళ మత్తుగా ఉందురు.

7. nidrapōvuvaaru raatrivēḷa nidrapōvuduru, matthugaa uṇḍuvaaru raatrivēḷa matthugaa unduru.

8. మనము పగటివారమై యున్నాము గనుక మత్తులమై యుండక, విశ్వాస ప్రేమలను కవచము, రక్షణనిరీక్షణయను శిరస్త్రాణ మును ధరించుకొందము.
యిర్మియా 6:14, యిర్మియా 8:11, యెహెఙ్కేలు 13:10

8. manamu pagaṭivaaramai yunnaamu ganuka matthulamai yuṇḍaka, vishvaasa prēmalanu kavachamu, rakshaṇanireekshaṇayanu shirastraaṇa munu dharin̄chukondamu.

9. ఎందుకనగా మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తుద్వారా రక్షణపొందుటకే దేవుడు మనలను నియమించెను గాని ఉగ్రతపాలగుటకు నియమింపలేదు.

9. endukanagaa mana prabhuvaina yēsu kreesthudvaaraa rakshaṇaponduṭakē dhevuḍu manalanu niyamin̄chenu gaani ugrathapaalaguṭaku niyamimpalēdu.

10. మనము మేలుకొనియున్నను నిద్రపోవుచున్నను తనతోకూడ జీవించునిమిత్తము ఆయన మనకొరకు మృతిపొందెను.

10. manamu mēlukoniyunnanu nidrapōvuchunnanu thanathookooḍa jeevin̄chunimitthamu aayana manakoraku mruthipondhenu.

11. కాబట్టి మీరిప్పుడు చేయుచున్నట్టుగానే యొకనినొకడు ఆదరించి యొకనికొకడు క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేయుడి.

11. kaabaṭṭi meerippuḍu cheyuchunnaṭṭugaanē yokaninokaḍu aadarin̄chi yokanikokaḍu kshēmaabhivruddhi kalugajēyuḍi.

12. మరియు సహోదరులారా, మీలో ప్రయాసపడుచు ప్రభువునందు మీకు పైవారైయుండి మీకు బుద్ధి చెప్పువారిని మన్ననచేసి

12. mariyu sahōdarulaaraa, meelō prayaasapaḍuchu prabhuvunandu meeku paivaaraiyuṇḍi meeku buddhi cheppuvaarini mannanachesi

13. వారి పనినిబట్టి వారిని ప్రేమతో మిక్కిలి ఘనముగా ఎంచవలెనని వేడుకొనుచున్నాము; మరియు ఒకనితో నొకడు సమాధానముగా ఉండుడి.

13. vaari paninibaṭṭi vaarini prēmathoo mikkili ghanamugaa en̄chavalenani vēḍukonuchunnaamu; mariyu okanithoo nokaḍu samaadhaanamugaa uṇḍuḍi.

14. సహోదరులారా, మేము మీకు బోధించునది ఏమనగా అక్రమముగా నడుచుకొనువారికి బుద్ధి చెప్పుడి, ధైర్యము చెడినవారిని దైర్యపరచుడి, బలహీనులకు ఊత నియ్యుడి, అందరియెడల దీర్ఘ శాంతముగలవారై యుండుడి.

14. sahōdarulaaraa, mēmu meeku bōdhin̄chunadhi ēmanagaa akramamugaa naḍuchukonuvaariki buddhi cheppuḍi, dhairyamu cheḍinavaarini dairyaparachuḍi, balaheenulaku ootha niyyuḍi, andariyeḍala deergha shaanthamugalavaarai yuṇḍuḍi.

15. ఎవడును కీడునకు ప్రతికీడు ఎవనికైనను చేయకుండ చూచుకొనుడి;మీరు ఒకని యెడల ఒకడును మనుష్యులందరి యెడలను ఎల్లప్పుడు మేలైనదానిని అనుసరించి నడుచుకొనుడి.
యెషయా 59:17

15. evaḍunu keeḍunaku prathikeeḍu evanikainanu cheyakuṇḍa choochukonuḍi;meeru okani yeḍala okaḍunu manushyulandari yeḍalanu ellappuḍu mēlainadaanini anusarin̄chi naḍuchukonuḍi.

16. ఎల్లప్పుడును సంతోషముగా ఉండుడి;

16. ellappuḍunu santhooshamugaa uṇḍuḍi;

17. యెడతెగక ప్రార్థనచేయుడి;

17. yeḍategaka praarthanacheyuḍi;

18. ప్రతి విషయమునందును కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి. ఈలాగు చేయుట యేసుక్రీస్తునందు మీ విషయములో దేవుని చిత్తము.

18. prathi vishayamunandunu kruthagnathaasthuthulu chellin̄chuḍi. eelaagu cheyuṭa yēsukreesthunandu mee vishayamulō dhevuni chitthamu.

19. ఆత్మను ఆర్పకుడి.

19. aatmanu aarpakuḍi.

20. ప్రవచించుటను నిర్లక్ష్యము చేయకుడి.

20. pravachin̄chuṭanu nirlakshyamu cheyakuḍi.

21. సమస్తమును పరీక్షించి మేలైనదానిని చేపట్టుడి.

21. samasthamunu pareekshin̄chi mēlainadaanini chepaṭṭuḍi.

22. ప్రతి విధమైన కీడునకును దూరముగా ఉండుడి.
సామెతలు 20:22

22. prathi vidhamaina keeḍunakunu dooramugaa uṇḍuḍi.

23. సమాధానకర్తయగు దేవుడే మిమ్మును సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధపరచును గాక. మీ ఆత్మయు, జీవమును శరీరమును మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రాకడయందు నిందా రహి తముగాను, సంపూర్ణముగాను ఉండునట్లు కాపాడబడును గాక.

23. samaadhaanakarthayagu dhevuḍē mimmunu sampoorṇamugaa parishuddhaparachunu gaaka. mee aatmayu, jeevamunu shareeramunu mana prabhuvaina yēsukreesthu raakaḍayandu nindaa rahi thamugaanu, sampoorṇamugaanu uṇḍunaṭlu kaapaaḍabaḍunu gaaka.

24. మిమ్మును పిలుచువాడు నమ్మకమైనవాడు గనుక ఆలాగు చేయును.

24. mimmunu piluchuvaaḍu nammakamainavaaḍu ganuka aalaagu cheyunu.

25. సహోదరులారా, మాకొరకు ప్రార్థనచేయుడి.

25. sahōdarulaaraa, maakoraku praarthanacheyuḍi.

26. పవిత్రమైన ముద్దుపెట్టుకొని సహోదరులకందరికిని వందనములు చేయుడి.

26. pavitramaina muddupeṭṭukoni sahōdarulakandarikini vandhanamulu cheyuḍi.

27. సహోదరులకందరికిని యీ పత్రిక చదివి వినిపింపవలెనని ప్రభువుపేర మీకు ఆన బెట్టుచున్నాను.

27. sahōdarulakandarikini yee patrika chadhivi vinipimpavalenani prabhuvupēra meeku aana beṭṭuchunnaanu.

28. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప మీకు తోడై యుండును గాక.

28. mana prabhuvaina yēsukreesthu krupa meeku thooḍai yuṇḍunu gaaka.Shortcut Links
1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |