Devotions
 • ఇరుకు నుండి విశాలం కావాలా?
 • ఇరుకు నుండి విశాలం కావాలా?

  Audio: https://youtu.be/cLIgMBPKcTs

  కీర్తన 118:5 ఇరుకునందుండి నేను యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టితిని విశాలస్థలమందు యెహోవా నాకు ఉత్తరమిచ్చెను

  ఇరుకు నుండి విశాలానికి మధ్యలో ఒక అద్భుతం జరిగింది. ఇరుకు - బలహీనత,...

 • Rev Anil Andrewz - Sajeeva Vahini - Daily Inspiration
 •  
 • విశ్వాస వారసత్వం
 • విశ్వాస వారసత్వం
  Audio: https://youtu.be/q1hR2-CY3zc

  ఒకానొక ఊరిలో 8ఏళ్ల వయసులో ఉన్న ఒక పిల్లవాడు తన ఇంటి వాకిట కూర్చొని; చుట్టి ఉన్న ఒక కాగితపు ముక్కను నోట్లో పెట్టుకొని సిగరెట్టు తాగినట్టు నటిస్తూ ఉన్నాడు. ఆశ్చర్యం కలిగిన నాకు అతని తల్లిని ...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation
 •  
 • కొరత సమృద్ధిగా మారాలంటే?
 • కొరత సమృద్ధిగా మారాలంటే...?

  Audio: https://youtu.be/Ag9l4mTt0gM

  ప్రస్తుత దినములలో ఎక్కువగ వినిపించే మాట కొరత. కర్చులెక్కువ జీతం తక్కువ. సగం నెల అయ్యెసరికి ఎమి చెయ్యాలో తెలియని పరిస్థితి. చేతి నిండా డబ్బులున్నవారికి ఆరోగ్యం లేదు. డబ్బ...

 • Rev Anil Andrewz - Sajeeva Vahini - Daily Inspiration
 •  
 • క్రీస్తు కొరకు చేసే పని
 • క్రీస్తు కొరకు చేసే పని.

  నూతన నాయకత్వాన్ని నియమించడానికి ఎన్నుకోబడిన ఒక దైవ సేవకుడు తన పరిచర్యలో జత పనివారైన వారిని, వారి వారి సేవక-నాయకత్వ పాత్రలను గుర్తు చేయడానికి ఒక పని చేశాడు. ఆ సంఘంలోని నాయకులందరికీ గుర్తుండిపోయేలా వారి పాదాలను కడిగే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. పాస్టర్ గారు మరియు నాయ...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation
 •  
 • శత్రువుపై విజయానికి 3 మెట్లు
 • శత్రువుపై విజయానికి 3 మెట్లు
  Audio: https://youtu.be/PMJUIlVTiEY

  విశ్వాస జీవితములో అతి బాధకరమైన పరిస్థితి ఒకటుంది, అదే అబద్ధ సాక్ష్యం. చేయనివాటిని చేసామని, జరుగనువాటిని జరిగాయని ప్రచారం జరుగుతున్నప్పుడు ఏమి చేయలేని నిస్సహాయ స్థితిలో ఉండిపోతా...

 • Rev Anil Andrewz - Sajeeva Vahini - Daily Inspiration
 •  
 • సహకారం
 • సహకారం (రోమా 12:5-10 సంక్షిప్త అధ్యయనం)

  Audio: https://youtu.be/rmV6hWSEw2Q

  నేటి దినములలో మనం పోటీ ప్రపంచంలో ఉన్నాం. మనలోని శక్తి సామర్ద్యాలు, నైపుణ్యాల కొలమానం ఇతరులకంటే ఎక్కువగా ఉంటేనే ఈ ప్రపంచంలో విజయం సాధించగలం. మంచి మార్కులు, ర్...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation
 •  
 • మౌనం
 • మౌనం

  Audio: https://youtu.be/HEU8kYhOVaA

  ఒక గ్రామం లో ఒక స్వార్ధపరుడును ధనవంతుడునైన మేయర్ ఉండేవాడు. ఎల్లప్పుడు తన క్షేమము మరియు తన సౌకర్యాలకోసం గ్రామంలో ఉన్న పేదవారిని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉండేవాడు. ధనవంతుని బంగళాకు వచ్చి పోయే కారులు, లారీ...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation
 •  
 • ఆదరణ
 • ఆదరణ

  Audio: https://youtu.be/mlxh0VvLdEw

  కొందరు స్నేహితులందరు కలిసి బహుమానంగా ఒక గాజు పాత్రలను పోస్టు ద్వారా పంపించారు. అనుకోని రీతిలో ఖరీదైన ఆ పాత్ర  రవాణాలో పగిలిపోయినట్లు నేను గమనించాను. వాటిల్లో ఒక కప్పు పగిలిపోయి ఎన్నో ముక్...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation
 •  
 • దేవుని కార్యములు చూసే కన్నులు
 • దేవుని కార్యములు చూసే కన్నులు
  Audio: https://youtu.be/T19cudHmnqI

  రేపేమి జరుగుతుందో మనకు తెలియదు కాని, రేపేమి జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలనే ఆతృత అందరికి ఉంటుంది. చింత అనేది రేపటి గురించే, నిన్నటి గురించి ప్రస్తుతము గురించి ఎవరు చింతించరు. భవిష్యత...

 • Rev Anil Andrewz - Sajeeva Vahini - Daily Inspiration
 •  
 • నీ గురి ఏమిటి...?
 • నీ గురి ఏమిటి...?

  Audio: https://youtu.be/I69d2Q6iRGI

  3 1/2 సం।।లు సంతోషముగ గడిచిపోయాయి. ఎన్ని సమస్యలు వచ్చిన క్రీస్తు ముందుండి శిష్యులకు ఏమి కాకుండ నడిపించాడు. క్రీస్తు మరణం తరువాత ఏమి చెయ్యాలో తెలియక క్రీస్తు చూపిన మార్గం విడిచి పా...

 • Rev Anil Andrewz - Sajeeva Vahini - Daily Inspiration
 •  
 • ప్రోత్సాహం
 • ప్రోత్సాహం

  Audio: https://youtu.be/3JS8-i3AxD4

  కాబట్టి మీరిప్పుడు చేయుచున్నట్టుగానే యొకనినొకడు ఆదరించి యొకనికొకడు క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేయుడి. 1 థెస్సలొనీకయులకు 5:11

  మనం పని చేసే చోట ప్రోత్సాహకరమైన మాటలు చాల అవసరం. పనిచేసేవారు ...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation
 •  
 • సమాదానమను బంధం
 • సమాదానమను బంధం
  Audio: https://youtu.be/mK5AFPmMaX8

  మన ప్రియుల మధ్య లేదా మన స్నేహితుల మధ్య అనుకోని సందర్భాల్లో మనస్పర్ధలు వచ్చినప్పుడు లేదా విభేదించినప్పుడు మన హృదయంలో నిరాశ మొదలవుతుంది. ఏ బంధం లేని సంబంధం స్నేహబంధంగా మారిన అనుభవాలు మనందరికీ ...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation
 •  
 • క్రైస్తవ్యం మతమా? నాకొద్దు!!
 • క్రైస్తవ్యం మతమా? నాకొద్దు!!

  Audio: https://youtu.be/ygH7P4dZ3nU

  క్రైస్తవ విశ్వాసం అంటే మతం కాదు మార్గం - అని అనేక సార్లు బోధించాను. ఈ మాట వాస్తవమే అయినప్పటికీ, మన చుట్టూ ఉన్నవారికి వివరించాలంటే చాలా కష్టం. ఫలానా వ్యక్తి, క్రైస్తవ మత...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation
 •  
 • గెలుపుకు ఓటమికి మధ్య దూరం
 • గెలుపుకు ఓటమికి మధ్య దూరం
  Audio: https://youtu.be/AxZYvSD2Mfs

  విన్సెంట్ వాన్ గోహ్ డచ్ దేశానికి చెందిన ప్రముఖ చిత్రకారుడు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తన కళలను 19వ శతాభ్ద కాలంలో ప్రదర్శించాడు. అయితే ప్రఖ్యాతి గాంచిన వ్యక్తీ అని చెప్పబడినట్టు తన జ...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation
 •  
 • మనం చేరుకోబోయే గమ్యం
 • మనం చేరుకోబోయే గమ్యం
  Audio: https://youtu.be/NBkhC3eXVX4

  రవి అస్తమించని సామ్రాజ్య అధిపతి, ప్రపంచాన్ని జయించిన వీరుడు అలక్సాండర్ ది గ్రేట్. తండ్రిని మించిన కొడుకు, గురువును మించిన శిష్యుడు. క్రీ. పూ. 4వ శతాభ్ద కాలంలో కేవలం 12సంవత్సరాలలో ప్రపం...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation
 •  
 • తలదించకు
 • తలదించకు
  Audio: https://youtu.be/9JIdck0Lm_U

  జీవితం ఎప్పుడు మనం ఊహించినట్ల ఉండదు. ఊహించని విధముగా పరిస్థితులు మారిపోతుంటాయి. విశ్వాస జీవితములోనైతే అలా ఎలా జరిగిందో కూడా ఊహకే అంతుచిక్కదు. ఈ రోజు ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్పుతున్నానంటే?

  (నిర్గ...

 • Rev Anil Andrewz - Sajeeva Vahini - Daily Inspiration
 •  
 • నీ పొరుగువాడు ఎవడు?
 • నీ పొరుగువాడు ఎవడు?
  Audio: https://youtu.be/Cr3Oy1wYhuk

  మంచి సమయరయుడు అనే ఉపమానం మనందరికీ తెలుసు. ఈ ఉపమానం చెప్పిన తరువాత యేసు క్రీస్తు ప్రభువు తన శిష్యులతో ఒక ప్రశ్న వేశారు. నీ పొరుగువాడు ఎవడు? ఇదే ప్రశ్న ఈ రోజు మనల్ని మనం ఒకసారి వేసుకుందాం...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation
 •  
 • శ్రమ నుండి విడుదల
 • శ్రమ నుండి విడుదల

  Audio: https://youtu.be/VT0Hjlh68U8

  కీర్తన 40:1-5 యెహోవాకొరకు నేను సహనముతో కనిపెట్టు కొంటిని ఆయన నాకు చెవియొగ్గి నా మొఱ్ఱ ఆలకించెను.

  ఏదోక సమస్య ప్రతి ఇంట్లో ఉంది. ఒక ఇంట్లో కుటుంబం సమస్యలు. మరోక ఇంట్లో ఆర్ధిక సమస...

 • Rev Anil Andrewz - Sajeeva Vahini - Daily Inspiration
 •  
 • నాకు ఆధారమైనవాడు బలవంతుడు
 • నాకు ఆధారమైనవాడు బలవంతుడు

  Audio: https://youtu.be/FoiPHEm7TNE

  యెషయా 40:29 సొమ్మసిల్లినవారికి బలమిచ్చువాడు ఆయనే శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలుగజేయువాడు ఆయనే.

  ఎంత సంపాదించిన, ఎందరు ఉన్నా బలం లేకపోతే ఆనందించలేము. ...

 • Rev Anil Andrewz - Sajeeva Vahini - Daily Inspiration
 •  
 • బాధ నుండి సంతోషం
 • బాధ నుండి సంతోషం

  Audio: https://youtu.be/ahp41_NC8SA

  ఏదైన కోలిపోయినప్పుడు కలిగిన బాధ వర్ణించలేము. నష్టము అనేది ఎవరు భరించలేరు. అయిదు రూపాయలు ఎక్కువ పెట్టి కూరగాయలు కొన్నామని తెలుస్తేనే కొంత సమయం వరకు ఆ బాధపోదు. అలాంటిది జీవితములో ఏదైనా నష...

 • Rev Anil Andrewz - Sajeeva Vahini - Daily Inspiration
 •