Devotions
 • Happy Republic Day 2021 | Message from Sajeeva Vahini, India
 • Pray for India.

  స్వతంత్ర పోరాటాల మధ్య నలిగిపోయిన ఎందరో సమరయోధుల ప్రాణాలు, తమ దేశపు మట్టితో కలిసిపోయిన త్యాగాలే ఈనాడు మనం అనుభవిస్తున్న స్వతంత్ర భారతదేశం. ఎందరో గొప్ప నాయకులు! మన దేశ భవిష్యత్తు కోసం వారు కన్న కలలు, మాతృ భూమి పై మక్కువతో వారు రాల్చిన స్వేదరక్త బిందువులే ఈనాడు ప్రపంచ పటంలో ఒ...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Inspiration
 •  
 • విశ్రాంతికి ఒక రోజు
 • విశ్రాంతికి ఒక రోజు

  https://youtu.be/Tzf_bs8rKBw

  ప్రతి రొజు ఎదో ఒక పనిలో ప్రయాసపడుతూ ఉంటాము. ఉద్యోగంలో, వ్యాపారంలో లేదా చదువులో మనకు తెలియకుండానే ఒత్తిడికి గురవుతము. వారంలో ఒకరోజు లేదా సంవత్సరంలో కొన్ని రోజులు మనకు సెలవలు ఉంటాయి. సెలవలు ఉ...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Inspiration
 •  
 • మంచి వ్యక్తిగా జీవించడం అంటే?
 • మంచి వ్యక్తిగా జీవించడం అంటే?

  దేవుని తృప్తిపరచే ఒక మంచి కుటుంబం అంటే ఏంటి? అనే ప్రశ్న నా స్నేహితురాలిని అడిగాను. తానిచ్చిన సమాధానం - కలిసి మెలిసి ఉండడం, తలిదండ్రులకు విధేయులుగా ఉండడం, అందరితో నిజాయితీగా లేదా అబద్ధమాడకుండా జీవించడం. అంతేకాదు, కనీసం క్రిస్మస్ లేదా ఈస్టర్ కైనా దేవుని గుడికి ...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation
 •  
 • తీసుకున్న తీర్మానం ఫలించాలంటే?
 • తీసుకున్న తీర్మానం ఫలించాలంటే?

  Audio: https://youtu.be/QqNXyrQmp74

  నూతన సంవత్సరంలో ఏదైనా క్రొత్త తీర్మానం తీసుకున్నారా? బహుశ బైబిల్ మొత్తం చదివేయాలనో, దేవునితో ఇంకొంచం లోతైన సహవాసం కలిగి యుండాలనో, ప్రతి ఆదివారం క్రమం తప్పకుండ దేవుని సన్ని...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation
 •  
 • దేవునితో నడిస్తే విజయోత్సవాలే
 • దేవునితో నడిస్తే విజయోత్సవాలే

  https://youtu.be/SpkvIzIAijA

  ఒక విశ్వాసి ప్రతి రోజు ఉదయం దేవునితో తన సమయాన్ని గడుపుతూ సముద్ర తీరాన నడుస్తూ ఉండేవాడు. అతడు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు తన అడుగుల ప్రక్కనే మరో అడుగులు కూడా గమనించాడు. దేవుడు తనతో నడుస్తున...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation - విజయోత్సవములు
 •  
 • వాక్యం జీవితం - ప్రార్ధన మన ఆయుధం!
 • వాక్యం జీవితం - ప్రార్ధన మన ఆయుధం!

  https://youtu.be/2ei3LZYMSkk

  ప్రార్ధన ప్రాముఖ్యమైనదా? వాక్యము ప్రాముఖ్యమైనదా? ఏది ప్రాముఖ్యమైనది? నీకున్న రెండు కన్నులలో ఏది ప్రాముఖ్యమైనది అంటే? ఏమి చెప్ప గలవు?

  ప్రార్ధన, వాక్యము రెండూ రెండు కళ్...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation - విజయోత్సవములు
 •  
 • నైతిక విలువలు కలిగిన జీవితము
 • నైతిక విలువలు కలిగిన జీవితము

  https://youtu.be/Rn9Wis9oa3A

  ఎవరైనా తప్పు చెస్తే తగిన ఫలితం పొందుతారు అని నమ్ముతాము. యెట్టి మతమైన బోధించేది ఇదే. ఒకవేళ ఒకడు దొంగతనం చేస్తే అతడు కూడా ఏదో ఒక రోజు దోచుకొనబడుతాడు అని, అన్యాయం చెస్తే ఆ అన్యాయము అత...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation - విజయోత్సవములు
 •  
 • విజయశీలుడు
 • విజయశీలుడు

  క్రీస్తు పుట్టుక సర్వ మానవాళికి పండుగ. మనకొరకు జన్మించిన క్రీస్తు పుట్టుకను గూర్చి అనాదిలో ప్రవచింపబడిందని గ్రహించి ఆయన పుట్టుకలో ఉన్న గొప్పతనాన్ని ఈ క్రిస్మస్ పర్వ దినాన మనమందరం జ్ఞాపకము చేసుకున్నాము. యేసు క్రీస్తు అను పేరులో ఉన్న శక్తి, ఆయన నామం ద్వారా మనం పొందే విజయాలే.

  ...
 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation - విజయోత్సవములు
 •  
 • జయ విజయం - క్రీస్తు జననం!
 • జయ విజయం - క్రీస్తు జననం

  “ఇదిగో ప్రజలందరికి కలుగబోవు మహా సంతోషకరమైన సువార్తమానము నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను. దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టియున్నాడు. ఈయన ప్రభువైన క్రీస్తు.” లూకా 2:10,11

  2000 సంవత్సరాల క్రితం బెత్లెహేము నగర ఆకాశ వీధుల్లో దేవదూతల గణముళ చ...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation - విజయోత్సవములు
 •  
 • నీ సామర్ధ్యమే నీ విజయం!
 • నీ సామర్ధ్యమే నీ విజయం!

  మన జీవితంలో దేవుడు గోప్పకార్యాలు చేస్తున్నాడు అనడానికి ఈ రోజు మనం సజీవుల లెక్కలో ఉండడం. నిన్నటి దినమున గతించిపోయిన వారికంటే మనం శ్రేష్టులం కాకపోయినప్పటికీ, దేవుని కృప మరియు ప్రేమ మనల్ని విడిచిపోలేదని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఉదయమున లేచామంటే రాత్రి పడుకునే వరకు మన జీవితం...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation - విజయోత్సవములు
 •  
 • దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపు మన జీవితాలకు విజయభేరి
 • దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపు మన జీవితాలకు విజయభేరి

  ఒక చిన్న బిడ్డ తన తల్లి స్వరాన్ని అతి తేలికగా గుర్తిస్తాడు. అలాగే తల్లి కూడా తన బిడ్డ స్వరాన్ని తెలుసుకుంటుంది. బిడ్డ; గర్భములోనే తన తల్లి స్వరాన్ని వినడం మొదలుపెట్టి, పొత్తిళ్ళలో పాడే పాటలు, ఒడిలో చెప్పే కబుర్లతో పెరిగి పెద్దై ఎంత సమూహంలో ఉన్న...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation - విజయోత్సవములు
 •  
 • క్రీస్తులో ఆనందం, మీ విజయాల కొరకు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తుంది
 • క్రీస్తులో ఆనందం, మీ విజయాల కొరకు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తుంది.

  ఒక ఉపాద్యాయుడు ఓ రోజు కొంతమంది విద్యార్థులను ఒక తోటలోకి తీసుకువెళ్ళాడు. అక్కడ రెండు రోజుల క్రితం నాటిన మొక్కను చూపించి "దానిని పెరికివెయ్యండి" అన్నాడు. ఒక విద్యార్థి ముందుకు వచ్చి మొక్కను పట్టుకుని లాగివేసాడు. ఉపాద్యాయుడు కొంతదూ...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation - విజయోత్సవములు
 •  
 • అపజయాలను విజయాలుగా మారిస్తే?
 • అపజయాలను విజయాలుగా మారిస్తే?

  లోకము, శరీరము, అపవాది. ఈ మూడురకాలైన శత్రువులతో మనము అనుదినం పోరాటము చేస్తూ ఉన్నాము. వీటిని ఎదుర్కొని, పోరాడిన మన జీవితాల్లో అపజయాలపాలైనప్పుటికీ అధిగమించగలమనే సామర్ధ్యాన్ని దేవుడు మనకు అనుదినం అనుగ్రహిస్తూనే ఉన్నాడు. ఇవి నేటి మన క్రైస్తవ విశ్వాసంలో మరియు ఆధునిక...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation - విజయోత్సవములు
 •  
 • క్రీస్తులో విజయోత్సవము
 • క్రీస్తులో విజయోత్సవము - 2 కొరింథీ 2:14-16

  నిర్దోషమైనదానిని యాజకుడు బలిపీఠంపై అర్పించినప్పుడు, అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. దహనబలి సువాసనను దేవుడు ఆఘ్రాణించి మనయెడల తన కనికరాన్నిచూపుతూ మనలను క్షమిస్తూఉన్నాడు. అదేరీతిగా, విరిగి నలిగిన మన హృదయాలను దేవునికి సమర్పించుకున్నప్పుడు; మన జీవ...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation - విజయోత్సవములు
 •  
 • అంతరంగ యుద్ధం – పోరాడి గెలిస్తేనే విజయోత్సవం
 • అంతరంగ యుద్ధం – పోరాడి గెలిస్తేనే విజయోత్సవం

  Audio: https://youtu.be/FUa4jhcvs2c

  జీవితం ఎల్లప్పుడూ మనమీద మనకే సవాళ్ళను విసురుతూనే ఉంటుంది, వాటిని ఎదుర్కొని నిలిచినప్పుడే విజేతలవుతాము. పోరాడాలనుకుంటే ముందు నీపై నువ్వ...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation - విజయోత్సవములు
 •  
 • ఆయన మన పక్షముగా యుద్ధముచేస్తే విజయోత్సవాలే
 • ఆయన మన పక్షముగా యుద్ధముచేస్తే విజయోత్సవాలే

  Audio: https://youtu.be/I9Je1nFim_Q

  1740 లో అమెరికా దేశంలో ఇప్స్విచ్ అనే ప్రాంతంలో సువార్తికుడైన రెవ. జార్జ్ విట్ ఫీల్డ్, ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న చర్చీలో సువార్తను ప్రకటిస్తూ ఉండేవారు. అక్కడే ఉన్న ఒక అగ...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation - విజయోత్సవములు
 •  
 • దేవుని సమీపిస్తే ఎల్లప్పుడూ విజయోత్సవాలే
 • దేవుని సమీపిస్తే ఎల్లప్పుడూ విజయోత్సవాలే.

  Audio: https://youtu.be/wrGRxucj3GU

  ప్రార్ధన చేయాలన్న ఆశతో ఉన్న ఒక సహోదరి ఖాళీగా ఉన్న కుర్చీని లాగి దానిముందు కూర్చొని మొకాళ్ళూనింది. కన్నీళ్ళతో ఆమె, “నా ప్రియ పరలోకపుతండ్రీ, ఇక్కడ కూర్చొనండ...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation - విజయోత్సవములు
 •  
 • ప్రత్యర్థిని ఓడిస్తే విజయోత్సవాలే
 • ప్రత్యర్థిని ఓడిస్తే విజయోత్సవాలే

  https://youtu.be/EyV-cZdWElI

  ప్రత్యర్థి లేక ప్రత్యర్థులతో తలపడినప్పుడు ఉత్తమమైన ప్రదర్శన, నైపుణ్యము, ఆవిష్కరణ, బలము చూపగలిగినవారిని విజేతలని అంటుంటాము.

  మన ప్రత్యర్థి తను విజేతగా నిలవడానికి, మనలను ...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation - విజయోత్సవములు
 •  
 • ఆదరణ వలన పొందే విజయోత్సవాలు
 • ఆదరణ వలన పొందే విజయోత్సవాలు

  https://youtu.be/KUJp8rgV1t0

  ఆయన తన ప్రాణంకంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తూ తన వెలలేని ఆస్తిగా భావిస్తున్న మనలను అగాధలోయల్లాంటి శ్రమల్లో, శోధనల్లో విడిచిపెట్టేసి కునికేవాడు ఎంత మాత్రమూ కాదు. మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించే తల్...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation - విజయోత్సవములు
 •  
 • అధైర్యం అధిగమిస్తే విజయోత్సవమే
 • అధైర్యం అధిగమిస్తే విజయోత్సవమే

  https://youtu.be/HCc4YO9rv0U

  ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడే కెరటాలు మనకో సంకేతాన్నిస్తున్నాయి, అవి లేసి పడుతున్నందుకు కాదు పడినా లేవగలననే శక్తి దానికి ఉంది కాబట్టి. నీ దారికి అడ్డంగా ఉన్న ప్రతి ఆటంకమూ, చెయ్యడానికి ఇష్టం...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation - విజయోత్సవములు
 •