Articles

 • సమాజంలో స్త్రీల పాత్రను కొత్త నిబంధన ఎలా చూస్తుంది?
 • కొత్త నిబంధన ఆనాటి సామాజిక నిబంధనలతో పోలిస్తే సమాజంలో మహిళల పాత్ర గురించి మరింత ప్రగతిశీల దృక్పథాన్ని అందిస్తుంది. పురాతన ప్రపంచంలో స్త్రీలు సాధారణంగా పురుషుల కంటే తక్కువగా పరిగణించబడుతున్నారు మరియు విద్య మరియు ఉపాధికి పరిమిత అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ, కొత్త నిబంధన స్త్రీలను క్రైస్తవ సమాజంలో వి...
 • How does the New Testament view the role of women in society? - Sajeeva Vahini
 •  
 • పాత మరియు క్రొత్త నిబంధనల మధ్య కొన్ని ముఖ్యమైన తేడాలు ఏమిటి?
 • బైబిల్ యొక్క పాత మరియు క్రొత్త నిబంధనలు అనేక ముఖ్యమైన మార్గాల్లో విభిన్నమైన క్రైస్తవ గ్రంథాలలో రెండు విభిన్న భాగాలు. పాత మరియు క్రొత్త నిబంధనల మధ్య కొన్ని ముఖ్యమైన తేడాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

  1. కాల వ్యవధి: పాత నిబంధన ప్రపంచ సృష్టి నుండి 586 BCలో జరిగిన బాబిలోనియన్ బందిఖానా...
 • What are some of the key differences between the Old and New Testaments? - Sajeeva Vahini
 •  
 • 10 ప్రసిద్ధ బైబిల్ కథనాలు
 • అనేక ప్రసిద్ధ బైబిల్ కథనాలు సాహిత్యం, కళ మరియు మీడియా యొక్క వివిధ రూపాల్లో తిరిగి చెప్పబడ్డాయి మరియు స్వీకరించబడ్డాయి. ఇక్కడ అత్యంత ప్రసిద్ధ మరియు ప్రియమైన కొన్ని ఉన్నాయి:

  1. సృష్టి - ఆదికాండము పుస్తకంలో వివరించిన విధంగా దేవుడు ఆరు రోజుల్లో ప్రపంచాన్ని మరియు దాని...
  2. Bible Popular Stories - Sajeeva Vahini
  3.  
  4. Top 7 Events in the Bible
  5. There are many notable events in the Bible, but here are a few:

   1. Creation - The Bible begins with the story of God creating the world and everything in it, including Adam and Eve, in six days (Genesis 1-2).
   2. The Flood - God sent a flood to destroy the ea...
   3. Events of Bible - Sajeeva Vahini
   4.  
   5. 9 People and their death was recorded in the bible
   6. Here are some other notable deaths in the Bible:

    Adam and Eve-s descendants - The Bible records the deaths of many of Adam and Eve-s descendants, including Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Methuselah, and Noah-s sons and their descendants.

    <...
   7. Notable deaths in bible - Sajeeva Vahini
   8.  
   9. 10 People who were killed or murded in the bible
   10. There are many people in the Bible who were killed. Here are some examples:

    1. Abel - killed by his brother Cain (Genesis 4:8)
    2. Uriah the Hittite - killed on the orders of King David (2 Samuel 11:15)
    3. Naboth - killed on the orders of King Ahab (1 Ki...
    4. instances of violence and killing in the Bible - Sajeeva Vahini
    5.  
    6. వివరణ : యేహెజ్కేలు 16 లో యేరూషలేము నిమగ్నమైన అసహ్యమైన ఆచారాలు
    7. What are the detestable practices made by Jerusalem as per Ezekiel 16 - Bible Commentary
    8.  
    9. యేసయ్య నీకు ఎవరు?
    10. యేసయ్య నీకు ఎవరు?

     మనలో కొంతమంది "నేను యేసు క్రీస్తును నమ్ముకున్నానండి " అని గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు! లేదా ఇతరుల అభిప్రాయాలకు భయపడి చెప్పుకోకపోవచ్చు. ఎవరికీ భయపడకుండా చెప్పుకోవటం గొప్ప విశ్వాసమే! ఇతరుల అభిపాయలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి చెప్పుకోక పోవటం ఖచ్చితంగా అల్ప విశ్వాసమే. కానీ యేసు క్రీస్తును ...

    11. Sairam Gattu - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
    12.  
    13. దేవుడంటే విసుగు కలిగిందా?
    14. దేవుడంటే విసుగు కలిగిందా?

     శీర్షిక (టైటిల్) చూసి బహుశా కొందరికి కోపం కలుగ వచ్చు! కానీ ఇది ముమ్మాటికీ నిజము. చాల మంది విశ్వాసులు ప్రార్థించి, ప్రార్థించి విసిగి పోయి దేవుడు తమను వదిలేసాడు, లేదంటే దేవుడే లేడు అని ఆలోచించటానికి దైర్యం చేస్తారు. అటు పైన ఇదివరకు అసహ్యంగా చూసిన లోక రీతులను కూడా ...

    15. Message By: Sayaram Gattu & Voice over By: Vishali Sayaram - https://www.gospelmessageministry.com/2021/10/blog-post.html
    16.  
    17. బాప్తిస్మము ప్రాముఖ్యత
    18. మొదటి భాగము - ఎందుకు ప్రాముఖ్యము?

     యేసు క్రీస్తు శిష్యునిగా ఉండాలంటే ప్రప్రధమంగా బాప్తిస్మము అత్యంత ప్రాముఖ్యమని పరిశుద్ధ గ్రంధం తెలియజేస్తుంది. పాత నిబంధన కాలంలో బాప్తిస్మము అనే అంశం లేదు, పాత నిబంధన గ్రంధములో వున్నది క్రొత్త నిబంధనలో లేనిది – సున్నతి.&n...

    19. Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
    20.  
    21. ఎత్తబడడం మరియు రెండవ రాకడ అంటే ఏమిటి?
    22. ఎత్తబడడం మరియు రెండవ రాకడ అంటే ఏమిటి?

     సంఘము ఎత్తబడడం అనేది ఈ సృష్టిలోనే అత్యంత అద్భుత ఘట్టం, సృష్టి వినాశనానికి తొలిమెట్టు కూడా అదే. ఎందుకంటే, అప్పటి నుండే ఏడేండ్ల శ్రమల కాలము ప్రారంభము అవుతుంది అని బైబిలు ప్రవచనాలు చెబుతున్నాయి. మానవ జాతిని అత్యంత ప్రభావితం చేసే ఈ ప్రవచనాత్మక అంశము యొక్క...

    23. Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - End of Days
    24.  
    25. Happy Republic Day 2021 | Message from Sajeeva Vahini, India
    26. Pray for India.

     స్వతంత్ర పోరాటాల మధ్య నలిగిపోయిన ఎందరో సమరయోధుల ప్రాణాలు, తమ దేశపు మట్టితో కలిసిపోయిన త్యాగాలే ఈనాడు మనం అనుభవిస్తున్న స్వతంత్ర భారతదేశం. ఎందరో గొప్ప నాయకులు! మన దేశ భవిష్యత్తు కోసం వారు కన్న కలలు, మాతృ భూమి పై మక్కువతో వారు రాల్చిన స్వేదరక్త బిందువులే ఈనాడు ప్రపంచ పటంలో ఒ...

    27. Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Inspiration
    28.  
    29. స్వేచ్ఛ
    30. స్వేచ్ఛ

     Audio: https://youtu.be/YrPVrHnk524

     గత కొన్ని వారాల క్రితం హైదరాబాదులో భారీవర్షం కారణంగా వరద భీభత్సంలో కొందరు చిక్కుకొనిపోయారు. వేగవంతమైన నీటితో కొట్టుకోనిపోతూ కొన్ని గంటలు చిక్కుకొని, చివరకు సహాయ సిబ్బంధీచే విడుదల పొందిన నా స్నేహ...

    31. Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation
    32.  
    33. విశ్వాస వారసత్వం
    34. విశ్వాస వారసత్వం
     Audio: https://youtu.be/q1hR2-CY3zc

     ఒకానొక ఊరిలో 8ఏళ్ల వయసులో ఉన్న ఒక పిల్లవాడు తన ఇంటి వాకిట కూర్చొని; చుట్టి ఉన్న ఒక కాగితపు ముక్కను నోట్లో పెట్టుకొని సిగరెట్టు తాగినట్టు నటిస్తూ ఉన్నాడు. ఆశ్చర్యం కలిగిన నాకు అతని తల్లిని ...

    35. Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation
    36.  
    37. సహకారం
    38. సహకారం (రోమా 12:5-10 సంక్షిప్త అధ్యయనం)

     Audio: https://youtu.be/rmV6hWSEw2Q

     నేటి దినములలో మనం పోటీ ప్రపంచంలో ఉన్నాం. మనలోని శక్తి సామర్ద్యాలు, నైపుణ్యాల కొలమానం ఇతరులకంటే ఎక్కువగా ఉంటేనే ఈ ప్రపంచంలో విజయం సాధించగలం. మంచి మార్కులు, ర్...

    39. Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation
    40.  
    41. మౌనం
    42. మౌనం

     Audio: https://youtu.be/HEU8kYhOVaA

     ఒక గ్రామం లో ఒక స్వార్ధపరుడును ధనవంతుడునైన మేయర్ ఉండేవాడు. ఎల్లప్పుడు తన క్షేమము మరియు తన సౌకర్యాలకోసం గ్రామంలో ఉన్న పేదవారిని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉండేవాడు. ధనవంతుని బంగళాకు వచ్చి పోయే కారులు, లారీ...

    43. Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation
    44.  
    45. దాటిపోనివ్వను
    46. వీధులగుండా మార్మోగుతున్నధ్వని
     ప్రతినోట తారాడుతున్న మహిమల మాటలు
     వస్త్రపు చెంగు తాకితే స్వస్థత
     మాట సెలవిస్తే జీవము
     వుమ్మికలిపిన మట్టిరాస్తే నేత్రహీనత మాయం
     ఊచకాలు బలంపొందిన వయనం
     పక్షవాయువు, కుష్టు
     పీడించిన ఆత్మలు పరుగుల పలాయనం
     ఎన్నో మరెన్నో
     అన్నిటికీ కర్త...

    47. John Hyde - Sajeeva Vahini
    48.  
    49. దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞను పాటించుట, ఆయనను ప్రేమించుటకు నిదర్శనం
    50. దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞను పాటించుట, ఆయనను ప్రేమించుటకు నిదర్శనం.

     ఇచ్చుట అనేది దైవ లక్షణం. సర్వమానవాళి రక్షణార్ధం దేవుడు తన ఏకైక కుమారుడగు క్రీస్తు యేసును పాప పరిహారార్ధబలిగా ఇచ్చి వేసియున్నాడు.. దేవుడు లోకమును ఏంతో ప్రేమించెను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వానియందు విశ్వాసముంచు ప్రతివా...

    51. - Sajeeva Vahini
    52.  
    53. కయీను హేబేలు
    54. సృష్ఠిలో మొదటి సహోదరులు కయీను, హేబేలు. వారు సమర్పించిన కృతజ్ఞతార్పణలలో ఏంతో వ్యత్యాసముంది.

     కయీను భూమిని సేద్యపరచువాడు. అతడు కొంతకాలమైన తరువాత పొలము పంటలో కొంత యెహోవాకు అర్పణగా తెచ్చెను.

     హేబేలు గొఱ్ఱెలకాపరి, తన మందలో తోలిచూలున పుట్టిన వాటిలో క్రొవ్విన వాటిని కొన్ని కృతజ్ఞతార్పణగా త...

    55. - Sajeeva Vahini
    56.  
    57. జక్కయ్యను నేనైతే
    58. ధనవంతుడే కావచ్చు
     పొట్టివడే కావొచ్చు
     సుంకం వసూలు అతని వృత్తి

     ఎప్పుడు విన్నాడో
     ఏమి విన్నాడో
     యేసు ఎవరోయని చూడగోరి
     లోలోపల రగిలింది ఆశ

     యేసును చూడటమంటే
     సత్యాన్ని, జీవాన్ని, మార్గాన్ని కనుగొన్నట్లే
     వెలుగును ప్రకాశింపచేసుకున్నట్లే
     ఇక జీవితం మునుపున్...

    59. ???? ???? ??????? - Sajeeva Vahini
    60.