Crosswords

 • పద వాహిని - Telugu Bible Crossword - 1
  • అడ్డం:
  • 1. ఒక పత్రిక (6)
  • 4. దేవుని రాజ్యం - కుడి నుండి (4)
  • 7. మొదటి కాండము (2)
  • 8. అతని రక్తం కుక్కలు (3)
  • 9. అభిషిక్తుడు (2)
  • 10. ఆది జేష్టుడు (3)
  • 13. కడపటి భూర ధ్వని ____ లో (5)
  • 14. సమా...
  • Praveen Kumar G - Sajeeva Vahini Oct - Nov 2010 Vol 1 - Issue 1
  •