సమృద్ధిని దయజేయువాడు


  • Author: Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English
  • Category: Daily Devotions - అనుదిన వాహిని - Season 1
  • Reference: Sajeeva Vahini

సమృద్ధిని దయజేయువాడు

యెహెఙ్కేలు 36:11 మీ మీద మనుష్యులను పశువులను విస్తరింపజేసెదను, అవి విస్తరించి అభివృద్ధి నొందును, పూర్వమున్నట్టు మిమ్మును నివాస స్థలముగా చేసి, మునుపటికంటె అధికమైన మేలు మీకు కలుగజేసెదను, అప్పుడు నేను యెహోవానై యున్నానని మీరు తెలిసికొందురు. 

మనం దేవునిపై నమ్మకం ఉంచినప్పుడు, ఆయన మనల్ని మునుపెన్నడూ లేనంతగా వర్ధిల్లేలా చేస్తాడనే నమ్మకంతో ఉండవచ్చు. అభివృద్ధిని గూర్చిన దేవుని వాగ్దానం కేవలం ఆర్థిక సంపదకు మాత్రమే పరిమితం కాదు గాని, ఆధ్యాత్మిక మరియు మనలోని భావోద్వేగ ఆశీర్వాదాలను కూడా వృద్ది కలిగిస్తుంది. మనకు ఎదురయ్యే ఎలాంటి సవాలునైనా ఎదుర్కొనే శక్తి మరియు జ్ఞానాన్ని ఆయన మనకు అందిస్తాడు మరియు జీవితంలోని ఒడిదుడుకులన్నింటిలోనూ ఆయన మనతో ఉంటాడు. 

ప్రతి పరిస్థితులలో ఆయన మనకు శాంతిని మరియు ఆనందాన్ని దయజేస్తాడు. ఆయనపై మన విశ్వాసం మరియు నమ్మకం పెరగడానికి ఆయన మనకు సహాయం కూడా చేస్తాడు. మన ఆశయాలను కోరికలను కొనసాగించడానికి ప్రభువు మనకు వనరులను మరియు అవకాశాలను కూడా దయజేస్తాడు. ఆయన మన కోసం కొత్త ద్వారాలు తెరుస్తాడు మరియు విశ్వాసంతో అడుగులు వేయడానికి మన లక్ష్యాలను కొనసాగించడానికి మనలోని ధైర్యాన్ని నింపుతాడు. 

మనం విజయవంతం కావడానికి అవసరమైన సాధనాలు మరియు వనరులతో ఆయన మనల్ని సన్నద్ధం చేస్తాడు. మనల్ని ప్రోత్సహించడానికి మరియు మార్గనిర్దేశం చేయడానికి అతను ప్రతి అడుగులో మనతో ఉంటాడు. కాబట్టి, మనము ప్రభువుపై విశ్వాసముంచినప్పుడు, ఆయన మనలను ఆశీర్వదించి, మునుపెన్నడూ లేనంతగా వర్ధిల్లుతాడని మనము నమ్మవచ్చు. ఆమెన్.

అనుదిన వాహిని
Telugu Audio: https://youtu.be/qzk4iJ7AxxY?si=Jjtc47v40-G68DWO