ఈనాడు ఎక్కడ విన్నా మరణవార్తలే ఎక్కువగా వినబడుతున్నాయి. ప్రతీ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేలాదిమంది ప్రజలు ఏదోరీతిగా చనిపోతూనే ఉన్నారు. ఏ రోజు ఎవరికి ఏమి సంభవిస్తుందో తెలియదు. ఎక్కడ చూచినా నేరాలు, ఘోరాలు హత్యలు, దోపిడీలు అడ్డు అదుపు లేకుండా జరిగిపోతూనే ఉన్నాయి. మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా ఎప్పుడు ఎవరికి ఏవిధంగా మరణం సంభవిస్తుందో తెలియదు. మరణించేది ఎలాగు తప్పదు. అయితే మరణించాక నేనేమవుతాను అనేది మరో ప్రశ్న! మనకు మరణం ఏ రూపంలోనైనా రావచ్చు. ప్రకృతి రీతిగా మన శరీరం నుండి ఆత్మ వేరై నిత్యత్వంలోకి వెళ్ళి పోతుంది. ఇది అందరికి తెలిసిన విషయమే కాని ఎవరికీ అంతుబట్టని ప్రశ్న ఏమిటంటే. ఆ ఆత్మ ఎక్కడికి పోతుంది? ఈ లోకంలో మన జీవితం తాత్కాలికం, అశాశ్వతం, మరణమనేది మానవ బ్రతుకులో ఒక భాగం, పుట్టుట గిట్టుట కొరకే అయినా మనకెందుకో గిట్టడం అంటే మహాభయం. దానికి దూరంగా పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం. మనం ఎంత భయపడ్డా ఎక్కడికి పారిపోయినా మరణం మాత్రం ఏదో ఒక స్థలంలో కలుసుకుంటుంది. అప్పుడు ఈ లోకంలో మన సంబంధం తెగిపోతుంది. ఇది కఠోర సత్యం. ఈ సత్యాన్ని గూర్చి తెలుసుకోవడం ఎంతైనా అవసరం. ఏంటో విచారాన్ని, దుఃఖాన్ని కలిగించే ఈ మరణం అంటే ఏంటి?

మనిషికి శరీరం, ఆత్మ రెండూ ఉన్నాయి. హైందవ పరిభాషలో శరీరాన్ని స్థూలరూపమని, ఆత్మను సుక్ష్మరూపమని అంటారు. శరీరం నశిస్తుంది కాని ఆత్మకు చావు లేదు. శరీరం కుళ్ళి పురుగులు పడుతుంది. ఆత్మ ఎల్లప్పుడూ జీవిస్తుంది. చావు అంటే శరీరానికి, ఆత్మకు కలిగే ఎడబాటు. ఆత్మ శరీరాన్ని విడిచి వెళ్ళడమే మరణం. ఆ తర్వాత శరీరం ఎన్నటికి ఉనికిలోకి రాదు. నిత్యత్వం లో స్వర్గం, నరకం రెండే రెండు స్థలాలు ఉన్నాయి. చనిపోయిన మన పుర్వికులందరు ఈ రెండు స్థలాలలో ఏదో ఒక స్థలంలో ఉన్నారు. నీవు కూడా ఈ రెంటిలో ఏదో ఒక స్థలానికి వెళ్ళాల్సిందే! తప్పదు. దీనిని ఎవరూ మార్చలేరు. సాధారణంగా అందరూ స్వర్గానికి పోవాలని కోరుకుంటారు. స్వర్గానికి వెళ్ళాలంటే అక్కడ ఉండే దేవుడు ఎలాంటివాడో తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం. ఆ దేవుడు పరిశుద్ధుడు, సత్యవంతుడు, నమ్మకమైన, ప్రేమ, కరుణ, క్షమాపణగుణం మొదలైన మహోన్నతమైన లక్షణాలు కలిగినవాడు. మానవుడేమో స్వాభావికంగా అపవిత్రుడు. అబద్ధం, మోసం, ధనాపేక్ష, స్వార్ధం, అసూయ, పగ, ద్వేషం, కామం, మొహం మొదలైన ఎన్నో పాప సంబంధమైన లక్షణాలు కలిగినవాడు. జన్మ, కర్మ పాపాలకు లోనై యున్నదని వేదాలు కూడా చెబుతున్నాయి. ఇలాంటి మానవుడు పరిశుద్ధుడును, పరమ పావనుడైన ఆ దేవాది దేవుని దగ్గరకు వెళ్లడం ఎలా సాధ్యం! మిరే ఆలోచించండి! అది సాధ్యం. ఆ దేవునికి మనకు అడ్డుగోడలా ఉన్నా ఈ పాపలు తోలగిపోతేనే ఆ దైవాన్ని మనం చేరుకోగలం.

ఆఫ్రికా దేశస్తుడు తన నలుపు రంగును ఏ విధంగా మార్చుకోలేడో అలాగే మనిషి తన స్వభావాన్ని మార్చుకోలేడు. మత సంబంధమైన కార్యాలు – దానధర్మాలు, జపాలు, తీర్ధయాత్రలు మన హృదయంలోని స్వభావాన్ని మార్చలేవు. ఎన్నో నదుల్లో మునిగినా ఆంతర్యములోని పాపాలు కడగబడవు. అందుకే తాండియా మహా బ్రాహ్మణంలో ఈ విధంగా వ్రాయబడియుంది.

“సర్వ పాపపరిహారో రక్తప్రోక్షమావశ్యకమ్ తత్ రక్తం పరమాత్మేణా పుణ్యదాన బలియాగం”

ఈ శ్లోకం యొక్క అర్ధం పరమాత్ముడైన దేవుడే పున్యదానంగా బలియాగమై ఆ రక్తాన్ని చిందించాలి. కాని జంతువుల రక్తం మనుష్యుల పాపాలను ఎలా తిసివేయగలడు? పవిత్రమానవుని రక్తమే చిందించాలి. మానవులలో పవిత్రులెవ్వరూ లేరు.

ఎన్నో మతాలను కలిగి ఉన్న మన భారతదేశంలో మహాపురుషులు, అవతార మూర్తులు ఎందరో పుట్టారు, గిట్టారు. కాని వేదం చెప్పినట్టుగా సర్వమాంగీకారమైనట్టి బలియాగం ద్వారా మానవాళి పాప పరిహార్ధం తన స్వంత పరిశుద్ధ రక్తాన్ని చిందించిన పరమాత్ముడు వీరిలో ఎవరైనా ఉన్నారో లేదో ఒకసారి ఆలోచించండి. మనల్ని రక్షించడానికి తన పరిశుద్ధ రక్తాన్ని, శరీరాన్ని, ప్రాణాన్ని అర్పించిన ప్రేమమూర్తి, త్యాగ శీలి ఎవరో ఒకింత పరిశీలించండి. ప్రపంచ చరిత్రలో ఒకే ఒక వ్యక్తి ఆ విధంగా బలైపోయాడు. ఆయన మనలనెంతో ప్రేమిస్తున్నాడు. ఆయనే సృష్టికర్త. ఆయనే మనందరికీ తండ్రి. అనాది సంకల్పమైన తన కృపా రక్షణ ద్వారా పాపులమైన మనలను పరలోక ప్రాప్తులనుగా చేయడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభువుగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు. ఆయనలో యే పాపము లేనప్పటికిని మానవులందరి పాప పరిహారానికై తన ప్రాణాన్ని అర్పిస్తానని చెప్పాడు. చెప్పిన విధంగానే మానవులందరి పాప పరిహార్ధమై రక్తాన్ని, ప్రాణాన్ని సిలువపై అర్పించాడు. మూడవ రోజున చావును గెల్చి తిరిగి లేచాడు. ఆయనే అందరికీ రక్షకుడు. ఆయనలో దైవ లక్షణాలన్ని ముర్తీభవించి ఉన్నాయి. ఆ పరమాత్ముడు కార్చిన పవిత్రమైన, నిర్ధోషమైన రక్తమే ప్రజలందరి పాపాలను తీసివేయగల శక్తి గలది. అప్పుడే పవిత్రుడైన దేవునిని మనిషి చేరుకొనగలడు. మానవ పాప పరిహారానికి, పరలోక ప్రవేశానికి ఇదొక్కటే మార్గం.

ప్రియ చదువరీ, నీ కొరకు రక్తాన్ని చిందించి బలియాగమై పోయిన పరమాత్ముడు యేసుక్రీస్తు తప్ప మరి ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా? లేరని గ్రహించిన నీవు రక్షకుడైన యేసును నీవెందుకు స్వంత రక్షకునిగా అంగీకరించకూడదు? ఆయన ద్వారా ఉచితంగా ఇవ్వబడిన రక్షణను ఎందుకు పొందకూడదు? ఆలోచించండి. భయంకరమైన నిత్య నరకం నుండి తప్పించుకోండి. ఇంకా అనేకమైన విశయాలు తెలుసుకోవాలంటే పరిశుద్ధ గ్రంధమైన బైబిల్ ని నేడే చదువు. ప్రభువు మిమ్ములను దివించును గాక. ఆమేన్.

 • క్రీస్తును సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవడమే క్రైస్తవ జీవిత గమ్యం
 • మనుష్యులు సాధారణంగా చేసే పొరపాటు ఏంటంటే “తాను ఏది సాధించాలి అని అనుకున్తున్నాడో దానిని మరచిపోవడం”. ఇది నిజం. ప్రత్యేకంగా క్రైస్తవ విశ్వాసంలో మనం గమనించ వచ్చు. ఇలా మరచి పోవడం మనకు మామూలే. ఎప్పుడు మనం మన జీవిత గమ్యం ఉద్దేశం ఏంటో, దాని కోసం ఎప్పుడు ప్రయాసపడుతూ ఉండాలి.

  క్రైస్తవ గమ్యం ఏంటి? ఓ ...

 • విగ్రహారాధన
 • యేసు ప్రభువు వారు మనకు బదులుగా భారమైన సిలువను మోసారు. అవి కరుకైన నిలువు, అడ్డు దుంగలు మాత్రమే. ఇక ఆ సిలువ రూపమును(విగ్రహమును) మనము మెడలో వేసుకొని మోయాల్సిన అవసరం లేదు.

  'దేనిరూపము నయినను విగ్రహమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. నిర్గమ 20:4

  ఆయన సిలువ...

 • నీ నడత నిన్నెక్కడికి నడిపిస్తుంది? ...... ప్రవర్తనలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  ప్రవర్తన అంటే? చూపులు, తలంపులు,మాటలు, క్రియలు అన్నింటి సమూహమే ప్రవర్తన.

  చూపులలో పరిశుద్ధతను కోల్పోతే? తలంపులలో పరి...

 • పదిమంది కుష్టురోగుల ప్రార్ధన
 • యేసు ప్రభువా, మమ్ము కరుణించుమని కేకలు వేసిరి. లూకా 17:13

  • కుష్టు పాపమునకు సాదృశ్యము • కుష్టు సోకిన వారు, పాలెం వెలుపల జీవించాలి. వారినెవరూ తాక కూడదు. • ఒకవేళ వారు బాగుపడితే, యాజకులకు తమ దేహాలను కనుపరచుకొని, మోషే నిర్ణయించిన కానుక సమర్పించి, ఆ తరువాత సమాజములో చేరాలి. •...

  • లవ్ & ట్రూ లవ్ ...... (ప్రేమలో మాదిరి)
  • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

   'ప్రేమ' ప్రపంచ భాషల్లో అత్యంత శక్తివంత మైన పదం. నేటికినీ మనిషి ప్రేమను నిర్వచించడానికి ప్రయత్నిస్తూనే వున్నాడు. దాని అర్ధమ...

 • విశ్వాసమే నీ విజయం
 • విశ్వాసంలో మాదిరి

  నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  జార్జ్ ముల్లర్ గారి అనాధ ఆశ్రమంలో ఒకరోజు వంటవాడు ఈరాత్రి పిల్లలకు పెట్టడానికి ఏమి లేదని చెప్పాడు...

 • పవిత్రతలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12

  *దేవుడే స్వయంగా తెలియజేస్తున్నాడు. ఆయన పరిశుద్ధుడని.

  నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుద్ధుడను గనుక మీరు పరిశుద...

 • నా కృప నీకు చాలును
 • నా కృప నీకు చాలును. 2 కొరింది 12:9

  కృప అంటే? "అర్హత లేనివాడు అర్హునిగా ఎంచ బడడమే కృప."

  దొంగ దోచుకోవడానికి వచ్చి దొరికిపోయాడు. అతనిని ఏమి అనకుండా క్షమించి విడచి పెట్టేస్తే అది జాలి, దయ అని చెప్పొచ్చు. అట్లా కాకుండా అతనికి భోజనం పెట్టి, బస్ చార్జీలు ఇచ్చి పంపిస్తే? అది కృప.

  ...

 • ఆరాధనలో పాటించాల్సిన కనీస క్రమశిక్షణ - వస్త్రధారణ


 • స్త్రీ పురుష వేషం వేసుకోనకూడదు. పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేసుకోనకూడదు.ఆలాగు చేయువారందరూ నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయులు. ద్వితీ 22:5.

  గమనిచారా? బైబుల్ గ్రంధం క్లియర్ గా చెబుతుంది స్త్రీ పురుష వేషం వేయకూడదు పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేయకూడదు అనగా స్త్రీ పురుషుని వలె వస్త్రధారణ చే...

 • హృదయ కుమ్మరింపు ప్రార్థన

 • నీవు లేచి రేయి మొదటి జామున మొఱ్ఱపెట్టుము నీళ్లు కుమ్మరించునట్లు ప్రభువు సన్నిధిని నీ హృదయమును కుమ్మరించుము నీ పసిపిల్లల ప్రాణముకొరకు నీ చేతులను ఆయన తట్టు ఎత్తుము ప్రతి వీధిమొగను ఆకలిగొని వారు మూర్ఛిల్లుచున్నారు
  విలాపవాక్యములు 2:19

  -నీవు లేవాలి.
  ఎక్కడ నుండి? ఆధ్యాత్మ...

 • హెబ్రీ పత్రిక ధ్యానం
 • అధ్యాయాలు 13 వచనములు 303

  రచించిన తేది : క్రీ.శ. 70

  మూల వాక్యాలు :హెబ్రీయులకు 1:3-4 “ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును, ఆయన తత్వముయొక్క మూర్తి మంతమునై యుండి, తన మహత్తుగల మాటచేత సమస్తమును నిర్వహించుచు, పాపముల విషయములో శుద్ధీకరణము తానే చేసి, దేవదూతల కంటె ఎంత శ్రేష్ఠమైన నామము పొందెనో వారికంటె...

 • మలాకీ గ్రంథ ధ్యానం
 • గ్రంథ కర్త: మలాకి 1:1 ప్రకారం మలాకీ ప్రవక్త అని వ్రాయబడియుంది.

  రచించిన తేదీ: క్రీ.పూ. 440 మరియు 400||సం మధ్య రచించి ఉండవచ్చు.

  అధ్యాయాలు : 4, వచనములు : 55

  రచించిన ఉద్దేశం: దేవుడు తన ప్రజల పట్ల ఎటువంటి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడో దానిని ముందుగానే ప్రవక్త యైన మలాకీ ద్వారా తెలియజేసి...

 • ఎజ్రా గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 280

  రచించిన తేది, కాలం : క్రీ.పూ. 457-444 సం||లో ఈ గ్రంధం వ్రాయబడింది.

  మూల వాక్యాలు: 3:11 “వీరు వంతు చొప్పున కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశ్రాయేలీయుల విషయమై ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను స్తుతించిరి. మరియు యెహోవా మందిరముయొక్క పునాది వేయబడుట చూచి, జ...

 • యోబు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 42, వచనములు : 1070

  గ్రంథకర్త : ఎవరో తెలియదు.

  రచించిన తేది : దాదాపు 1800-1500 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 1:21

  రచించిన ఉద్ధేశం: బైబెల్ గ్రంథంలో ఉన్న పుస్తకాలలో యోబు గ్రంథం ప్రత్యేకమైనది. ఈ గ్రంథంలో ఓ చక్కటి తత్వశాస్త్రం ఇమిడి ఉంది మరియు నీతిమంతులకు శ్రమలు...

 • ఎస్తేరు గ్రంథం
 • అధ్యాయాలు : 10, వచనములు : 167

  గ్రంథకర్త : మొర్దెకైగా (9:29) (రచనా శైలిని తీసికొని ఈ పుస్తకమును ఎజ్రాయో, నెహెమ్యాయో వ్రాసి యుండవచ్చు) రచించిన తేది : దాదాపు 133 సం. క్రీ.పూ

  మూల వాక్యాలు : 4:14 “నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానున్న యెడల యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దిక్కును...

Daily Bible Verse
"ఇది నా రక్తము, అనగా పాపక్షమాపణ నిమిత్తము అనేకుల కొరకు చిందింపబడుచున్న నిబంధన1 రక్తము." మత్తయి 26:28
Daily Bible Quote
"ఒకడు మూఢుడైనను మౌనముగా నుండినయెడల జ్ఞాని అని యెంచబడును అట్టివాడు పెదవులు మూసికొనగా వాడు వివేకి అని యెంచబడును. " సామెతలు 17:28
Apr - May 2013 Vol. 3 Issue. 4
Magazine
Whats New
Classic Christmas Songs Player

Listen to the Assorted Classic Christmas Songs click here . You can submit a song. Write to us on info@sajeevavahini.com

Telugu Bible Lite

Download Telugu Bible Lite for all android mobiles on Google Play Store Download

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Update to New Look

Sajeeva Vahini has increased its appearance in the Homepage and design.

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..

Telugu Bible Online

Telugu Bible Online version has been improved for readers convenience.

Explore

© సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2018. info@sajeevavahini.com

Sajeeva Vahini

,

Chennai

Tamilnadu

600091 India
+91-8867-8888-99

Note: Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered. Which can help us to improve better.