Card image cap
Daily Bible Verse
"దుప్పి నీటివాగులకొరకు ఆశపడునట్లు దేవా, నీకొరకు నా ప్రాణము ఆశపడుచున్నది. " - కీర్తనల గ్రంథము 42:1
Daily Quote
"తన దృష్టికి జ్ఞానిననుకొనువానిని చూచితివా? వానిని గుణపరచుటకంటె మూర్ఖుని గుణపరచుట సుళువు." సామెతలు 26:12
Card image cap
Card image cap
3898 prayers submitted till date.
Card image cap
Share on WhatsappDaily Inspiration

నీవు నన్ను ఆశీర్వదించితేనే గాని నిన్ను పోనియ్యననెను... అందుకాయన... అక్కడ అతని నాశీర్వదించెను (ఆది 32: 26,29).

కుస్తీపట్ల వలన యాకోబుకి ఆశీర్వాదం, విజయం దొరకలేదు గాని, వదలకుండా పట్టుకొని వేలాదినందువలన దొరికినాయి. అతని తొడ ఎముక పట్టు తప్పింది. అతనింకా పోరాడలేడు. కాని తన పట్టుమాత్రం వదలలేదు. పోరాడడానికి శక్తి లేకపోయినా తనతో పోరాడుతున్న వ్యక్తి మెడచుట్టూ చేతులువేసి వ్రేలాడబడ్డాడు. తనకి అతడు లొంగేదాకా వదలలేదు.

మనంకూడా పెనుగులాడడం మాని, మన ఇష్టాన్ని మరచి, మన చేతుల్ని తండ్రి మెడచుట్టూ వేసి అంటిపెట్టుకునే విశ్వాసంతో వేలాడితేనేగాని మన ప్రార్థనలో కూడా విజయం దొరకదు.

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుని చేతుల్లోనుండి ఆశీర్వాదాలను గుంజుకోవడానికి మన బలం ఏపాటిది? బలవంతంగా దేవుని నుండి దీవెనలను లాక్కోగలమా? మన ఇష్టానుసారమయిన తీవ్ర ప్రార్ధనలు దేవుణ్ణి కదిలించలేవు. ఆయన్ని అంటిపెట్టుకుని వేలాడే విశ్వాసమే విజయాలను సాధించే విశ్వాసం. మనం కోరుకున్న దాన్ని గురించి వత్తిడిచేసి ప్రార్దించడం వల్ల ప్రయోజనంలేదు. నమ్రతగా తగ్గింపు స్వభావంతో "దేవా, నా ఇష్టం కాదు, నీ ఇష్టం" అన్నప్పుడే, మనలోని అహం లేక స్...

Read More
Card image cap
Share on Whatsappసృష్టి పరిమళాలు

సృష్టి పరిమళాలు

ఒకరోజు నేను హిమాలయా పర్వతాలను అధిరోహిస్తూ ఉన్నప్పుడు అద్భుతమైన లోయలు, నదులు, జలపాతాలను వీక్షించాను. దేవుని అద్భుతమైన సృష్టి అందాలు చూడాలంటే రెండు కళ్ళు చాలవనించింది. ఫోటోల్లో లేదా విడియోల్లో చూడడం కంటే నేరుగా ఆ ప్రదేశాల్లో నడిచి వీక్షిస్తే అద్భుతంగా అనిపించింది. అలా 3900 అడుగుల ఎత్తుకు అధిరోహించినప్పుడు చక్కని గడ్డి మైదానంలో ఒక అపురూపమైన పూల మొక్కను గమనించాను. ఈ ప్రత్యేకమైన పువ్వును మునుపెవ్వరూ చూడలేదని, ఇక దానిని ఎవ్వరూ చూడబోరని నాకు ఖచ్చితంగా తెలుసు. ఎవరు చూడలేని ప్రదేశంలో ఇంత రమ్యతను దేవుడు ఇక్కడెందుకు ఉంచాడు? అని నాకు అనిపించింది.

ప్రకృతి ఎప్పుడు వృధాగా ఉండదు. అది దాని ఉనికినిలోనికి వచ్చిన వాని గురించిన సత్యాన్ని, మంచితనాన్ని, సౌందర్యాన్ని వ్యక్తపరుస్తుంది. ప్రతిరోజు ప్రకృతి దేవుని మహిమను నూతనంగా, తాజాగా ప్రకటిస్తుంది. ఆ సృష్టి అందాన్ని రూపించిన సృష్టికర్తను చూస్తున్నామా, లేదా ఊరికనే అల చూసి ఉదాసీనంగా దులిపేసుకొని  వెళ్ళిపోతున్నామా?.

ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరించుచున్నవి అంతరిక్షము ఆయన చేతిపనిని ప్రచురపరచుచున్నది (కీర్తన 91:1). సృష్ట...

Read More
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..