Card image cap
Daily Bible Verse
"కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెదకుడి; అప్పుడవన్నియు మీకనుగ్రహింపబడును. " - మత్తయి 6:33
Daily Quote
"ఏ కష్టము చేసినను లాభమే కలుగును వట్టి మాటలు లేమిడికి కారణములు." సామెతలు 14:23
Card image cap
Click to Play
నమ్మికమాత్రముంచుము - అనుదిన వాహిని
Subscribe on Youtube
Card image cap
Share on WhatsappDaily Inspiration

యేసు దేవుని కుమారుడని నమ్మువాడు తప్ప లోకమును జయించువాడు మరి ఎవడు? (1 యోహాను 5:5).

నీలాకాశం నవ్వుతున్నప్పుడు మలయ మారుతాలు వీస్తున్నప్పుడు
పరిమళసుమాలు పూస్తున్నప్పుడు తేలికే దేవుణ్ణి ప్రేమించడం
పూలు పూసిన లోయలగుండా సూర్యుడు వెలిగించిన కొండలమీద
పాటలు పాడుతూ పరుగులెత్తే వేళ తేలికే ఆయన చిత్తాన్ననుసరించడం

కుండపోతగా వర్షం కురిసేవేళ - పొగమంచు పొరలుగా కమ్మినవేళ
దారిలో అవరోధాలెదురైనవేళ - గాలి విరోధంగా వీచిన వేళ
అరుణోదయాన్ని అంధకారపు రాక్షసి కబళించినవేళ
కష్టం దేవునిపై నమ్మకముంచడం - ఆజ్ఞకి లోబడడం

పాటలు పాడే పిట్టలు గాలిలో పందాలు వేసేవేళ
సన్నుతి గీతాలు మనసులో మనుగడలో సంతోషం నింపేవేళ
తేలికే నమ్మకముంచడం గాని, పాట ఆగిపోతే, కష్టాలతో కాలం స్థంభిస్తే
కావాలి మనకి భయసందేహాలనధిగమించే విశ్వాసం

దేవుడే దీన్ని మనకు దయచేస్తాడు, లోటును భర్తీ చేస్తాడు
ఆయన మాటని నమ్మి, ఆధారపడి అడుగుదాం విశ్వాసంతో
మార్గం కఠినమైనా, సరళమైనా సదా మన నాయకుడాయనే
అనుదిన అవసరాలను అందించే వాడాయనే.

దేవుడు మన చెయ్యి విడిచి పెట్టేస్తాడేమో అనిపించే పర...

Read More
Card image cap
Share on Whatsappనమ్మికమాత్రముంచుము

నమ్మికమాత్రముంచుము
Audio: https://youtu.be/ZKbi6kkkVQw

యెహోవాను నమ్ముకొను వాడు ధన్యుడు, యెహోవావానికి ఆశ్రయముగా ఉండును. యిర్మియా 17:7

ఈ లోకయాత్రాలో నే సాగుచుండగ ఒకసారి నువ్వు ఒకసారి ఏడ్పు అయిననూ యేసుక్రీస్తు నా తోడై ఉండును అని భక్తుడు చెప్పిన రీతిగా ఒక్కోసారి కష్టాలు, నష్టాలు మన జీవితాన్ని కుదిపేస్తుంటాయి.

మన జీవితంలో భంగపాటు, కృంగుదలల ద్వారా అపవాది మనలను నిర్వీర్యం చేయడానికి నిత్యం ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాడు.
నిజానికి, దేవుని నమ్ముకుని ఆయనతో కలిసి పనిచేయడానికి మనం ఇష్టపడినట్లయితే దేవుడు మన ద్వారా అద్భుతాలు చేస్తాడు. మనము సంతోషకరమైన సాఫల్యం కలిగిన ప్రభావవంతమైన జీవితాన్ని జీవించగలం.

అయితే మనం ప్రాముఖ్యమైన రెండు ప్రశ్నలను వేసుకోవాలి. మనం ఏమి నమ్ముతున్నాం మరియు మనం నమ్మిన దానిని ఏవిధంగా పాటిస్తున్నాం. కొన్నిసార్లు మనం ఒకటి నమ్ముతాం, మరొకటి చేస్తాం. ఒకవైపు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తును నమ్ముతున్నాం మరోవైపు లోకాన్ని వెంబడిస్తాం.

లూకా 8:49 "నమ్మికమాత్రముంచుము" అని ప్రభువు మనకు సెలవిస్తున్నారు

నమ్మువ...

Read More
4156 prayers for nations submitted till date.
Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..