Card image cap
Daily Bible Verse
"మరియు ప్రభువునందు నీకు అప్ప గింపబడిన పరిచర్యను నెరవేర్చుటకు దానిగూర్చి జాగ్రత్త పడుమని అర్ఖిప్పుతో చెప్పుడి. " - కొలొస్సయులకు 4:17
Daily Quote
"కలహమునకు దూరముగా నుండుట నరులకు ఘనత మూర్ఖుడైన ప్రతివాడును పోరునే కోరును." సామెతలు 20:3
Card image cap
Click to Play
విశ్రాంతికి ఒక రోజు - అనుదిన వాహిని
Subscribe on Youtube
Sajeeva Vahini - Live Radio 24x7

Sajeeva Vahini - Radio Player
Card image cap
Share on WhatsappDaily Inspiration

నవ్వుటకంటె దుఃఖపడుట మేలు; ఏలయనగా ఖిన్నమైన ముఖము హృదయమును గుణపరచును. (ప్రసంగి 7:3)

విచారం దేవుని కృప క్రిందికి వస్తే, అది మన జీవితాన్ని ఎన్నో విధాలుగా ఫలభరితం చేస్తుంది. ఆత్మలో ఎక్కడో మరుగు పడిపోయిన లోతుల్ని విచారం వెలికి తీస్తుంది. తెలియని సమర్దతలను, మరచిపోయిన అనుభవాలను వెలుగులోకి తెస్తుంది. నవ్వుతూ త్రుళ్ళుతూ ఉండేవాళ్ళలో లోతు ఉండదు. తమలోని సంకుచితత్వాన్ని వాళ్ళు గ్రహించుకోలేరు. ఆత్మ అనే నేలను దున్ని పూడుకుపోయిన సారవంతమైన మట్టిని పైకి తీసే దేవుని నాగలే దుఃఖం. అందువల్ల పంటలు బాగా పండుతాయి. మనం పాపంలో పడకుండా మహిమ జీవితాలే గడుపుతూ ఉన్నట్లయితే దేవుని సంతోషం అనే మందమారుతమే మనలోని నిపుణతలను వెలికి తీసే సాధనమయ్యేది. కానీ ఈ పతనమైన లోకంలో మనలను మనకర్థమయ్యేలా చెయ్యడానికి దేవుడు ఎన్నుకున్న సాధనం నిరాశతో కలుషితం కాని విచారమే. విచారంలోనే మనం దీర్ఘంగా లోతుగా ఆలోచిస్తాం.

విచారం మనల్ని మెల్లగా, తరచితరచి మన హృదయాలను, అభిప్రాయాలను తలపోసుకుంటూ సాగేలా చేస్తుంది. పరలోకపు జీవితంలోని మాధుర్యాలను మనలో పుట్టించేది విచారమే. దేవుని కొరకు, తోటి మానవుల కొరకు సేవ చెయ్యడమనే మహా సముద్రంలో మన సమర...

Read More
Card image cap
Share on Whatsappవిశ్రాంతికి ఒక రోజు

విశ్రాంతికి ఒక రోజు

https://youtu.be/Tzf_bs8rKBw

ప్రతి రొజు ఎదో ఒక పనిలో ప్రయాసపడుతూ ఉంటాము. ఉద్యోగంలో, వ్యాపారంలో లేదా చదువులో మనకు తెలియకుండానే ఒత్తిడికి గురవుతము. వారంలో ఒకరోజు లేదా సంవత్సరంలో కొన్ని రోజులు మనకు సెలవలు ఉంటాయి. సెలవలు ఉన్న సందర్భాల్లో కాస్త విశ్రమించే ఆలోచన ఎంత బాగుంటుది కదా. నేనైతే కుటుంబసభ్యులతో మరియు స్నేహితులతో సమయం గడుపుతూ ఉంటాను. కొన్నిసార్లు, ప్రకృతిని ఆశ్వాదిస్తూ… నీటి ఒరవడిని, పక్షుల కిలకిలారావాలను వింటూ సేదదీరుతూ ఉన్నప్పుడు నన్ను ఒక విషయం గుర్తుచేసింది. మన ప్రాణాలు విశ్రమించడానికి దేవుడు తోడ్పడుతున్న దానిని బట్టి కొంతసేపు ఆగి ప్రభువుకు కృతఙ్ఞతలు చెల్లించాను.

ప్రాచీన మధ్య ప్రాచ్యములోని ప్రజలు వర్ధిల్లాలని ప్రభువు కోరుకున్నాడు. కాబట్టి, సబ్బాతు లేదా విశ్రాంతి దినమును అంటే విశ్రాంతికి, పునరుజ్జీవించడానికి సమయాన్ని నియమించాడు. నిర్గమకాండము లో మనం గమనించినట్లయితే (నిర్గమ 23:12) “ఆరు దినములు నీ పనులు చేసి, నీ యెద్దును నీ గాడిదయు నీ దాసి కుమారుడును పరదేశియు విశ్రమించునట్లు ఏడవ దినము...

Read More
4975 prayers for nations submitted till date.
Sajeeva Vahini Mobile App on Android and IOS. Now Available

Android:
https://bit.ly/SVAndroidApp

Apple/IOS:
https://bit.ly/SVIOSApp

Latest Telugu Bible Dictionary

Latest Telugu Bible Dictionary updated with 3000+ words in Telugu

Podcasts

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Google and Apple Podcasts Click to view Podcasts

Sajeeva Vahini Online Radio

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Youtube. Click to view Sajeeva Vahini Youtube

Sajeeva Vahini Online Radio

24x7 Online Radio is now available Live. Audio Devotions, Sermons, Christian Music, Audio Bible, and many more. Click to view Sajeeva Vahini Radio

Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..