Proverbs - సామెతలు 17 | View All

1. రుచియైన భోజన పదార్థములున్నను కలహముతో కూడియుండిన ఇంటనుండుటకంటె నెమ్మది కలిగియుండి వట్టి రొట్టెముక్క తినుట మేలు.

1. ruchiyaina bhōjana padaarthamulunnanu kalahamuthoo kooḍiyuṇḍina iṇṭanuṇḍuṭakaṇṭe nemmadhi kaligiyuṇḍi vaṭṭi roṭṭemukka thinuṭa mēlu.

2. బుద్ధిగల దాసుడు సిగ్గుతెచ్చు కుమారునిమీద ఏలుబడి చేయును అన్నదమ్ములతోపాటు వాడు పిత్రార్జితము పంచు కొనును.

2. buddhigala daasuḍu siggutechu kumaarunimeeda ēlubaḍi cheyunu annadammulathoopaaṭu vaaḍu pitraarjithamu pan̄chu konunu.

3. వెండికి మూస తగినది, బంగారునకు కొలిమి తగినది హృదయ పరిశోధకుడు యెహోవాయే.
1 పేతురు 1:17

3. veṇḍiki moosa thaginadhi, baṅgaarunaku kolimi thaginadhi hrudaya parishōdhakuḍu yehōvaayē.

4. చెడునడవడి గలవాడు దోషపు మాటలు వినును నాలుక హానికరమైన మాటలు పలుకుచుండగా అబద్ధికుడు చెవియొగ్గును.

4. cheḍunaḍavaḍi galavaaḍu dōshapu maaṭalu vinunu naaluka haanikaramaina maaṭalu palukuchuṇḍagaa abaddhikuḍu cheviyoggunu.

5. బీదలను వెక్కిరించువాడు వారి సృష్టికర్తను నిందించు వాడు. ఆపదను చూచి సంతోషించువాడు నిర్దోషిగా ఎంచబడడు.

5. beedalanu vekkirin̄chuvaaḍu vaari srushṭikarthanu nindin̄chu vaaḍu. aapadanu chuchi santhooshin̄chuvaaḍu nirdōshigaa en̄chabaḍaḍu.

6. కుమారుల కుమారులు వృద్ధులకు కిరీటము తండ్రులే కుమారులకు అలంకారము.

6. kumaarula kumaarulu vruddhulaku kireeṭamu thaṇḍrulē kumaarulaku alaṅkaaramu.

7. అహంకారముగా మాటలాడుట బుద్ధిలేనివానికి తగదు అబద్ధమాడుట అధిపతికి బొత్తిగా తగదు.

7. ahaṅkaaramugaa maaṭalaaḍuṭa buddhilēnivaaniki thagadu abaddhamaaḍuṭa adhipathiki botthigaa thagadu.

8. లంచము దృష్టికి మాణిక్యమువలె నుండును అట్టివాడు ఏమి చేసినను దానిలో యుక్తిగా ప్రవర్తించును.

8. lan̄chamu drushṭiki maaṇikyamuvale nuṇḍunu aṭṭivaaḍu ēmi chesinanu daanilō yukthigaa pravarthin̄chunu.

9. ప్రేమను వృద్ధిచేయగోరువాడు తప్పితములు దాచి పెట్టును. జరిగిన సంగతి మాటిమాటికి ఎత్తువాడు మిత్రభేదము చేయును.

9. prēmanu vruddhicheyagōruvaaḍu thappithamulu daachi peṭṭunu. Jarigina saṅgathi maaṭimaaṭiki etthuvaaḍu mitrabhēdamu cheyunu.

10. బుద్ధిహీనునికి నూరుదెబ్బలు నాటునంతకంటె బుద్ధిమంతునికి ఒక గద్దింపుమాట లోతుగా నాటును.

10. buddhiheenuniki noorudebbalu naaṭunanthakaṇṭe buddhimanthuniki oka gaddimpumaaṭa lōthugaa naaṭunu.

11. తిరుగుబాటు చేయువాడు కీడుచేయుటకే కోరును అట్టివానివెంట క్రూరదూత పంపబడును.

11. thirugubaaṭu cheyuvaaḍu keeḍucheyuṭakē kōrunu aṭṭivaaniveṇṭa krooradootha pampabaḍunu.

12. పిల్లలను పోగొట్టుకొనిన యెలుగుబంటిని ఎదుర్కొన వచ్చును గాని మూర్ఖపుపనులు చేయుచున్న మూర్ఖుని ఎదుర్కొన రాదు

12. pillalanu pōgoṭṭukonina yelugubaṇṭini edurkona vachunu gaani moorkhapupanulu cheyuchunna moorkhuni edurkona raadu

13. మేలుకు ప్రతిగా కీడు చేయువాని యింటనుండి కీడు తొలగిపోదు.

13. mēluku prathigaa keeḍu cheyuvaani yiṇṭanuṇḍi keeḍu tolagipōdu.

14. కలహారంభము నీటిగట్టున పుట్టు ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే దాని విడిచిపెట్టుము. దుష్టులు నిర్దోషులని తీర్పు తీర్చువాడు

14. kalahaarambhamu neeṭigaṭṭuna puṭṭu ooṭa vivaadamu adhikamu kaakamunupē daani viḍichipeṭṭumu. Dushṭulu nirdōshulani theerpu theerchuvaaḍu

15. నీతిమంతులు దోషులని తీర్పు తీర్చువాడు వీరిద్దరును యెహోవాకు హేయులు.

15. neethimanthulu dōshulani theerpu theerchuvaaḍu veeriddarunu yehōvaaku hēyulu.

16. బుద్ధిహీనుని చేతిలో జ్ఞానము సంపాదించుటకు సొమ్ముండ నేల? వానికి బుద్ధి లేదు గదా?

16. buddhiheenuni chethilō gnaanamu sampaadhin̄chuṭaku sommuṇḍa nēla? Vaaniki buddhi lēdu gadaa?

17. నిజమైన స్నేహితుడు విడువక ప్రేమించును దుర్దశలో అట్టివాడు సహోదరుడుగా నుండును.

17. nijamaina snēhithuḍu viḍuvaka prēmin̄chunu durdashalō aṭṭivaaḍu sahōdaruḍugaa nuṇḍunu.

18. తన పొరుగువానికి జామీను ఉండి పూటపడువాడు తెలివిమాలినవాడు.

18. thana poruguvaaniki jaameenu uṇḍi pooṭapaḍuvaaḍu telivimaalinavaaḍu.

19. కలహప్రియుడు దుర్మార్గప్రియుడు తన వాకిండ్లు ఎత్తుచేయువాడు నాశనము వెదకువాడు.

19. kalahapriyuḍu durmaargapriyuḍu thana vaakiṇḍlu etthucheyuvaaḍu naashanamu vedakuvaaḍu.

20. కుటిలవర్తనుడు మేలుపొందడు మూర్ఖముగా మాటలాడువాడు కీడులో పడును.

20. kuṭilavarthanuḍu mēlupondaḍu moorkhamugaa maaṭalaaḍuvaaḍu keeḍulō paḍunu.

21. బుద్ధిహీనుని కనినవానికి వ్యసనము కలుగును తెలివిలేనివాని తండ్రికి సంతోషము లేదు.

21. buddhiheenuni kaninavaaniki vyasanamu kalugunu telivilēnivaani thaṇḍriki santhooshamu lēdu.

22. సంతోషముగల మనస్సు ఆరోగ్యకారణము. నలిగిన మనస్సు ఎముకలను ఎండిపోజేయును.

22. santhooshamugala manassu aarōgyakaaraṇamu. Naligina manassu emukalanu eṇḍipōjēyunu.

23. న్యాయవిధులను చెరుపుటకై దుష్టుడు ఒడిలోనుండి లంచము పుచ్చుకొనును.

23. nyaayavidhulanu cherupuṭakai dushṭuḍu oḍilōnuṇḍi lan̄chamu puchukonunu.

24. జ్ఞానము వివేకముగలవాని యెదుటనే యున్నది బుద్ధిహీనువి కన్నులు భూదిగంతములలో ఉండును.

24. gnaanamu vivēkamugalavaani yeduṭanē yunnadhi buddhiheenuvi kannulu bhoodiganthamulalō uṇḍunu.

25. బుద్ధిహీనుడగు కుమారుడు తన తండ్రికి దుఃఖము తెచ్చును తన్ను కనినదానికి అట్టివాడు బాధ కలుగజేయును

25. buddhiheenuḍagu kumaaruḍu thana thaṇḍriki duḥkhamu techunu thannu kaninadaaniki aṭṭivaaḍu baadha kalugajēyunu

26. నీతిమంతులను దండించుట న్యాయము కాదు అది వారి యథార్థతనుబట్టి మంచివారిని హతము చేయుటే.

26. neethimanthulanu daṇḍin̄chuṭa nyaayamu kaadu adhi vaari yathaarthathanubaṭṭi man̄chivaarini hathamu cheyuṭē.

27. మితముగా మాటలాడువాడు తెలివిగలవాడు శాంతగుణముగలవాడు వివేకముగలవాడు.

27. mithamugaa maaṭalaaḍuvaaḍu telivigalavaaḍu shaanthaguṇamugalavaaḍu vivēkamugalavaaḍu.

28. ఒకడు మూఢుడైనను మౌనముగా నుండినయెడల జ్ఞాని అని యెంచబడును అట్టివాడు పెదవులు మూసికొనగా వాడు వివేకి అని యెంచబడును.

28. okaḍu mooḍhuḍainanu maunamugaa nuṇḍinayeḍala gnaani ani yen̄chabaḍunu aṭṭivaaḍu pedavulu moosikonagaa vaaḍu vivēki ani yen̄chabaḍunu.Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |