Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 1 | View All

1. దుష్టుల ఆలోచనచొప్పున నడువక పాపుల మార్గమున నిలువక అపహాసకులు కూర్చుండు చోటను కూర్చుండక

2. యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

3. అతడు నీటికాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టువలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును.

4. దుష్టులు ఆలాగున నుండక గాలి చెదరగొట్టు పొట్టువలె నుందురు.

5. కాబట్టి న్యాయవిమర్శలో దుష్టులును నీతిమంతుల సభలో పాపులును నిలువరు.

6. నీతిమంతుల మార్గము యెహోవాకు తెలియును దుష్టుల మార్గము నాశనమునకు నడుపును.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-1. రచయిత పేరుగానీ, రాసిన సందర్భం గానీ తెలియదు. మానవుల్లో - దుష్టుల మార్గం", "నీతిమంతుల మార్గం" అనే రెండు వేర్వేరు మార్గాల్లో ప్రయాణించే రెండు గుంపుల ప్రజల అంతిమ ఫలితం గురించి దైవిక జ్ఞానం మనకు ఈ కీర్తన ద్వారా తెలియజేస్తుంది. దేవుని ప్రజలు అని పిలవబడిన వారు, ఎవరికైతే దేవుడు తన సన్నిధిని, తన రక్షణ భాగ్యాన్ని అనుగ్రహిస్తాడో వారు “నీతి” అనే గుణలక్షణాన్ని తప్పక కలిగి ఉండాలి అని ఈ కీర్తన బోధిస్తుంది. 

1:1-2 ఒకటవ కీర్తన ఈ గ్రంథమంతటికీ మంచి పరిచయంగా ఉంది. అది దేవునిచేత గుర్తింపు పొంది, స్పష్టమైన వేర్వేరు జీవిత సిద్ధాంతాలు గల రెండు రకాల వ్యక్తుల మధ్య వైరుధ్యాన్ని ఎత్తి చూపుతున్నది. ఒకడు న్యాయనిరతి ప్రేమ, దేవుని వాక్యం పట్ల విధేయత కలిగి ఈ లోకదురాశలతో సంబంధం లేని భక్తిపరుడు (వ. 1-2); మరొకడు లోక విధానాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ దేవుని వాక్యం పట్ల విధేయత లేని భక్తిహీనుడు (వ.4-5). భక్తిగల వ్యక్తి ఎవరో దేవునికి తెలుసు. అతడు ఆయన దీవెనలు పొందినవాడు. అయితే భక్తిహీనుడు దేవుని రాజ్యంలో పాలు లేక (1కొరింథీ 6:9) నశించిపోతాడు (వ:6). ఈ రెండు రకాల వ్యక్తులు ఈ లోకంలో, ఆ తర్వాత నిత్యత్వంలో వేరువేరుగా ఉంటారు.

1:1 నీతిమంతులు దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడువరు. కీర్తనల గ్రంథం మొదటి వచనం నీతిమంతుల, దుష్టుల మధ్య భేదాన్ని నొక్కి వక్కాణిస్తుంది. నిజమైన విశ్వాసులను వారు చేసే క్రియలు, వారు తిరిగే ప్రదేశాలు, వారు ఉండే సంఘం లేక వారు చేసే సహవాసం ద్వారా గుర్తించవచ్చు. హానికరమైన లేక నాశనకరమైన వాటికి తనను తాను దూరం చేసుకోని వ్యక్తి దేవుని దీవెనలు పొందలేడు. 

1:2. తోరా అనే హెబ్రీ పదాన్ని “కట్టడ” లేక “శాసనము” అని అనువదించడం జరిగినా, దీనిని "బోధ” లేదా ధర్మశాస్త్రము (యెహోవా ఇచ్చిన ఉపదేశం) అని అర్ధం చేసుకోవాలి. ఇది కేవలం శాసనాల. పట్టిక లేదా న్యాయవిధుల సంకలనం కాదు, అది దేవుడు తన ప్రజలకు ప్రత్యక్ష పరచిన ఆయన సంకల్పం. దేవునిచే ఆశీర్వదించబడిన వారు చెడుగు చేయడం మానివేయడమే గాక యెహోవా ధర్మశాస్త్రంలో ఆనందించుచు, తమ జీవితాలను దేవుని వాక్యం మీద నిర్మించుకుంటారు. దేవుని మార్గాలలో, ఆయన ఆజ్ఞలలో నిజమైన ఆనందం పొందుతూ దేవుని సంకల్పానికి హృదయపూర్వకంగా విధేయత చూపుతారు. అయితే దుష్టులు సత్యాన్ని ప్రేమించక దానిని తిరస్కరిస్తారు కాబట్టి వారు నశించిపోతారు (2థెస్స 2:10). విమోచింపబడినవారి ఆత్మీయ స్థితి, వారి భావోద్రేకాలే వారి చర్యలకు ప్రేరణలుగా ఉంటాయి. దేవుని వాక్య సత్యం వారిని ఆవరించి ఉంటుంది.
తమ ఆలోచనా సరళిని, అభిప్రాయాలను, తమ క్రియలను చక్కదిద్దుకొని దేవుని దీవెనలు పొందడానికి ప్రయత్నించేవారు ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ని (అంటే లేఖనాలను) దివారాత్రము ధ్యానిస్తూ ఉంటారు. వారు లేఖనాలను చదువుతూ వాటిని ఇతర లేఖన భాగాలతో పోల్చిచూస్తారు. బైబిల్లోని భాగాలను గూర్చి ధ్యానించేటప్పుడు: దేవుని ఆత్మ ఈ వచనాన్ని నా ప్రస్తుత పరిస్థితికి అన్వయిస్తున్నాడా? దీనిలో నాకేదైనా వాగ్దానం ఉందా? నేను విడిచి పెట్టాల్సిన ఏదైనా ఒక నిర్దిష్ట పాపాన్ని ఇది సూచిస్తున్నదా? దేవుడిచ్చిన ఏదైనా ఒక ఆజ్ఞకు నేను విధేయుణ్ణి కావలసి ఉందా? అనే ప్రశ్నలకు వారు స్పందించాల్సి ఉంటుంది.
ధన్యుడు అనే పదం ఒక వ్యక్తి తానున్న ఏ స్థితిలోనైనా, తనకెదురైన ఏ పరిస్థితిలోనైనా సంతోషంగా ఉండడాన్ని లేదా సంతృప్తి చెందడాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది. దానికి మించి ఇది యెహోవాలో విశ్వాసం, విధేయతల వలన కలిగే దీవెనకు ప్రతిఫలం (34:8; 40:4, 84:5; 89:15). 

1:3 దేవుణ్ణి, ఆయన వాక్యాన్ని నమ్మకంగా వెదికేవారి ఫలం వారి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో కనిపిస్తుంది. వారు-నీటి కాలువల ప్రక్కనే నాటబడి ఉన్న చెట్టు లాగా దృఢంగా ఎదుగుతారు. ఎప్పుడూ పచ్చదనంతో ఉండి ఎదిగే చెట్టుతో నీతిమంతుణ్ణి పోల్చి చెప్పడం సాధారణమైన వర్ణనే (92:12-15; యిర్మీయా 17:8). బైబిల్లో నీరు తరచుగా దేవుని ఆత్మకు సూచనగా ఉంది. (ఉదా: యోహాను 7:38-39). కాబట్టి దేవుని వాక్యంలో ఉపదేశం పొంది దానిలో నిలిచి ఉండే వారు ఎన్నటికీ తరిగిపోని ఆత్మ నింపుదలను పొందుతారు. అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును అంటే అతనికి సమస్యలు, వైఫల్యాలు ఉండవనీ, అతడు. ఏదైనా చేయలేకపోవడం అనేది జరగదనీ కాదు. భక్తిపరులు దేవుని ఉద్దేశాన్ని, ఆయన ఆశీర్వాదాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారని దాని అర్ధం (1యోహాను 2 నోట్సు చూడండి). 

1:4-6 దుష్టులు అని ఇక్కడ పిలవబడిన పాపాత్ములను గూర్చి మూడు భయానకమైన విషయాలను ఈ మొదటి కీర్తన వివరిస్తుంది: (1) వారు గాలి చేత, అంటే వారు చూడలేని శక్తి చేత పొట్టులా చెదరగొట్ట బడతారు (వ.4; ఎఫెసీ 2:2 నోట్సు చూడండి), (2) తీర్పు దినాన వారు దేవుని తీర్పుకు లోనై శిక్షింపబడతారు (వ.5; 76:7; మలాకీ 3:2; మత్తయి 25:31-46; ప్రక 6:15-17 లతో పోల్చండి), (3) వారు నిత్య నాశనానికి గురౌతారు (వ.6; మత్తయి 10:28 నోట్సు చూడండి) 


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |