Job - యోబు 10 | View All

1. నా బ్రదుకునందు నాకు విసుకు పుట్టినది నేను అడ్డులేకుండ అంగలార్చెదను నా మనోవ్యాకులము కొలది నేను పలికెదను

2. నా మీద నేరము మోపకుండుము నీవేల నాతో వ్యాజ్యెమాడుచున్నావో నాకు తెలియ జేయుమని నేను దేవునితో చెప్పెదను.

3. దౌర్జన్యము చేయుట నీకు సంతోషమా? దుష్టుల ఆలోచనమీద దయా దృష్టియుంచుటసంతోషమా? నీ హస్తకృత్యములను తృణీకరించుట నీకు సంతోషమా?

4. నీ నేత్రములు నరుల నేత్రములవంటివా? నరులు ఆలోచించునట్లు నీవు ఆలోచించువాడవా?

5. నీ జీవితకాలము నరుల జీవిత కాలమువంటిదా? నీ ఆయుష్కాల సంవత్సరములు నరుల దినములవంటివా?

6. నేను దోషిని కాననియునీ చేతిలోనుండి విడిపింపగలవాడెవడును లేడనియు నీవు ఎరిగియుండియు

7. నీవేల నా దోషమునుగూర్చి విచారణ చేయుచున్నావు? నా పాపమును ఏల వెదకుచున్నావు?

8. నీ హస్తములు నాకు అవయవ నిర్మాణముచేసి నన్ను రూపించి యున్ననునీవు నన్ను మింగివేయుచున్నావు.

9. జిగటమన్నుగానున్న నన్ను నీవు నిర్మించితివి,ఆ సంగతి జ్ఞాపకము చేసికొనుమునీవు నన్ను మరల మన్నుగా చేయుదువా?

10. ఒకడు పాలుపోసినట్లు నీవు నన్ను పోసితివిగదా జున్నుగడ్డ ఒకడు పేరబెట్టునట్లు నీవు నన్ను పేరబెట్టితివి గదా.

11. చర్మముతోను మాంసముతోను నీవు నన్ను కప్పితివి ఎముకలతోను నరములతోను నన్ను సంధించితివి.

12. జీవము ననుగ్రహించి నాయెడల కృప చూపితివి నీ సంరక్షణచేత నా ఆత్మను కాపాడితివి.

13. అయినను నా లోపములనుగూర్చి నీవు నీ హృదయములో ఆలోచించితివిఈ అభిప్రాయము నీకుండెనని నేనెరుగుదును.

14. నేను పాపము చేసినయెడల నీవు దాని కనిపెట్టుదువునా దోషమునకు పరిహారము చేయకుందువు.

15. నేను దోషకృత్యములు చేసినయెడల నాకు బాధకలుగును నేను నిర్దోషినై యుండినను అతిశయపడను అవమానముతో నిండుకొని నాకు కలిగిన బాధను తలంచుకొనుచుండెదను.

16. ­నేను సంతోషించినయెడల ఎడతెగక నీ ఆశ్చర్యమైన బలమును నీవు నామీద చూపుదువు.

17. సింహము వేటాడునట్లు నీవు నన్ను వేటాడుచుందువుఎడతెగక నామీదికి క్రొత్త సాక్షులను పిలిచెదవు ఎడతెగక నామీద నీ ఉగ్రతను పెంచెదవు ఎడతెగక సమూహము వెనుక సమూహమును నా మీదికి రాజేసెదవు.

18. గర్భములోనుండి నీవు నన్నేల వెలికి రప్పించితివి? అప్పుడే యెవరును నన్ను చూడకుండ నేను ప్రాణము విడిచి యుండినయెడల మేలు;

19. అప్పుడు నేను లేనట్లే యుండియుందును గర్భములోనుండి సమాధికి కొనిపోబడియుందును.

20. నా దినములు కొంచెమే గదాతిరిగి వెలుపలికి రాజాలని దేశమునకు

21. అంధకారము మరణాంధకారముగల దేశమునకు

22. కటికచీకటియై గాఢాంధకారమయమైన దేశమునకుభ్రమ పుట్టించు మరణాంధకార దేశమునకు వెలుగే చీకటిగాగల దేశమునకు నేను వెళ్లక ముందుకొంతసేపు నేను తెప్పరిల్లునట్లు నన్ను విడిచి నా జోలికి రాకుండుము.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
10:1-3 యోబు తన యథార్థత గురించీ, నిర్దోషత్వం గురించీ స్థిరమైన అభిప్రాయం కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడు తననెందుకు నలగగొడుతున్నాడో తెలుసుకోవాలను కుంటున్నాడు. దేవుడు తనను తృణీకరించినట్లయితే, దుష్టుల ఆలోచన మీద ఆయనెలా అంగీకారముద్ర వేస్తున్నాడనే యోబు తార్కిక ప్రశ్నకు జవాబు నిషేధార్థంలోనే ఉంటుంది.

10:4-7 దేవుడు యోబును పరిశీలించడంలో మనుషులు ఆలోచించినట్టు గానే ఆలోచిస్తున్నాడనే యోబు ప్రశ్న దేవుని మీద నింద మోపుతున్నట్టుగా కనబడుతుంది. యోబు దోషి కాడని దేవునికి తెలుసు. ఏదేమైనా, దేవునికి ఎవరి మీదనైనా ఆరోపణలు చేయగల అధికారం ఉంది. కాబట్టి ఆయన తనను దోషిగా చేస్తున్నాడని యోబు అనుకుంటున్నాడు.

10:8-12 మన్నుగా చేయుదువా- ఈ వర్ణన దేవుడు నరుడిని సృష్టించడాన్ని జప్తికి తెస్తుంది (ఆది 2:7; 3:19; కీర్తన 104:14). జున్నుగడ్డ పేరబెట్టేవాని లాగా, నేతకారునిలాగా దేవుడు చర్మాన్ని యెముకల్ని పేర్చి యోబును సృష్టించి పోషించాడు. ఇప్పుడెందుకు. ఆయన తనను నాశనం (మ్రింగివేయుట) చేస్తున్నాడో యోబుకు అర్థమవడం లేదు.

10:13-17 దేవుడు యెడతెగకుండా తన మీద అభియోగాలు మోపుతున్నా డనీ, తనకు న్యాయం జరగడం లేదనీ తాననుకుంటున్నానని యోబు ఆక్షేపణ. యోబులో దోషకృత్యములు ఉన్నా, లేదా అతడు నిర్దోషి అయినా, దేవునికి అతణ్ణి దోషిగా నిలబెట్టాలనే అభిప్రాయము ముందునుండి ఉందని యోబు చెప్తున్నాడు. యోబు తన స్వీయయోగ్యతనంతటిని పోగొట్టుకొని అవమాన ముతో నిండుకొని తలయెత్తుకోలేకుండా ఉన్నాడు (విలాప 2:10). 

10:18-19 యోబు మొదట్లో చెప్పిన విలాపాన్నే ఇప్పుడు పునరుద్ఘాటిస్తున్నాడు, తాను పుట్టకపోయినా బాగుండేదనీ, లేదా తాను పుట్టినప్పుడే చనిపోయి ఉంటే బాగుండేదనీ చెప్తున్నాడు (3:11-16; యిర్మీయా 20:18). 

10:20-22 దేవుడు తనను కనికరించి భూమ్మీద తాను గడిపే కొద్దికాలాన్ని ప్రశాంతంగా గడపడం కోసం ఎడతెరిపి లేకుండా తనను హింసించడం పాపమని యోబు ప్రాధేయపడుతున్నాడు (7:6,10,21). మరణానంతర జీవితం గురించి సుదీర్ఘవర్ణన చేస్తూ యోబు దానిని గాఢాంధకారమయ దేశము అని చెప్తున్నాడు. యోబు మాటల్లోని నిరాశ మరణానంతర స్థితి గురించి నాటి మెసొపొతమియాలోని సాధారణ భావన మాత్రమే తెలియజేస్తుంది గానీ, కొత్త నిబంధనలో మరణానంతర జీవితం గురించి ఉన్న నిశ్చయతను కాదు (1కొరింథీ 15:51-57). 


Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |