Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 58 | View All

1. అధిపతులారా, మీరు నీతి ననుసరించి మాటలాడుదురన్నది నిజమా? నరులారా, మీరు న్యాయమునుబట్టి తీర్పు తీర్చు దురా?

2. లేదే, మీరు హృదయపూర్వకముగా చెడుతనము జరిగించుచున్నారు దేశమందు మీ చేతి బలాత్కారము తూచి చెల్లించు చున్నారు.

3. తల్లికడుపున పుట్టినది మొదలుకొని భక్తిహీనులు విపరీత బుద్ధి కలిగియుందురు పుట్టినతోడనే అబద్ధములాడుచు తప్పిపోవుదురు.

4. వారి విషము నాగుపాము విషమువంటిది మాంత్రికులు ఎంత నేర్పుగా మంత్రించినను

5. వారి స్వరము తనకు వినబడకుండునట్లు చెవి మూసికొనునట్టి చెవిటి పామువలె వారున్నారు.

6. దేవా, వారి నోటి పండ్లను విరుగగొట్టుము యెహోవా, కొదమ సింహముల కోరలను ఊడ గొట్టుము.

7. పారు నీళ్లవలె వారు గతించిపోవుదురు అతడు తన బాణములను సంధింపగా అవి తునాతునకలై పోవును.

8. వారు కరగిపోయిన నత్తవలె నుందురు సూర్యుని చూడని గర్భస్రావమువలె నుందురు.

9. మీ కుండలకు ముళ్లకంపల సెగ తగలకమునుపే అది పచ్చిదైనను ఉడికినదైనను ఆయన దాని నెగర గొట్టుచున్నాడు,

10. ప్రతిదండన కలుగగా నీతిమంతులు చూచి సంతో షించుదురు భక్తిహీనుల రక్తములో వారు తమ పాదములను కడుగుకొందురు.

11. కావున నిశ్చయముగా నీతిమంతులకు ఫలము కలుగు ననియు నిశ్చయముగా న్యాయము తీర్చు దేవుడు లోకములో నున్నాడనియు మనుష్యులు ఒప్పుకొందురు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-58. న్యాయాన్ని వక్రీకరించి పేదవారిని అణగదొక్కుతూ ధనవంతుల కొమ్ముకాసే లంచగొండులైన న్యాయాధిపతుల అధికారాన్ని భంగపరచి వారిని నాశనం చేయమని దేవునికి చేసిన ప్రార్థన.
శీర్షిక: అలమేతు - కీర్తన 22 శీర్షిక నోట్సు చూడండి. అనుపదగీతము - కీర్తన 16 శీర్షిక నోట్సు చూడండి.

58:1 అధిపతులారా (హెబ్రీ. ఎలిమ్) అనే పదం కొన్నిసార్లు దేవదూతలు, మరి కొన్నిసార్లు అన్యజనుల దైవాలను సూచించినా (29:1 నోట్సు చూడండి), ఇక్కడ మనుషుల్ని సూచిస్తుంది (విశేషించి, పుట్టుకకు సంబంధించి - వ.3). నీతి ననుసరించి... న్యాయమును బట్టి అనే పదాల్ని కలిపి ఉపయోగించడం వీరు సమాజంలో న్యాయాన్ని అమలుచేయవలసిన బాధ్యతగల అధిపతులు లేదా నాయకులని సూచిస్తున్నది. వీరు తమను తాము “అధిపతులుగా” పరిగణించుకోవడం ఇక్కడ ఎత్తిపొడుపు (వ్యంగ్యార్థం) లాగా కనబడుతుంది. 

58:2 పక్షపాతం లేకుండా న్యాయం తీర్చవలసిన బాధ్యత గల నాయకులు అందుకు విరుద్ధంగా హృదయ పూర్వకంగా చెడుతనము జరిగించుచున్నారు. హృదయం మన ఉద్దేశాలకు, ప్రేరణలకు కేంద్రమనీ (17:3-5; 44:21 చూడండి), నిర్ణయాలు తీసుకొనడానికి మూలస్థానమనీ (1సమూ 7:3; 1రాజులు 8:47-48) బైబిల్ తరచూ వర్ణించింది. 

58:3 ఈ వచనం ఆది పాపం (సహజసిద్ధమైన పాపపు స్వభావం) అనే సిద్ధాంతాన్ని బలపర్చడానికి ఉపయోగపడింది. అయితే ఈ వచనంలో ఈ భావనకు కొంత పరిమితి కనబడుతుంది. ఇది భక్తిహీనులు... అబద్దములాడుచు నుండేవారిని దృష్టిలో పెట్టుకొన్నది తప్ప మనుషులందరినీ ఉద్దేశించి కాదు. అయితే లేఖనంలోని ఇతర చోట్ల నుండి (ఉదా: రోమా 3:23) విపరీతబుద్ధి గలవారు, మార్గం తప్పి తిరిగేవారు కేవలం భక్తిహీనులు (దుష్టులు), అబద్ధికులు మాత్రమే కాదని తెలుస్తున్నది. దుష్టులు, అబద్ధికుల తప్పుడు నడతలకు మూలాలు తల్లి కడుపున పుట్టినది మొదలుకొని ఉన్నాయనీ, వారు పుట్టినతోడనే అబద్దాలాడుతూ తప్పిపోయారని కీర్తనకారుడు చెబుతున్నాడు. ఇది వీరికి మిగిలిన ప్రజలకూ భేదముందని చెప్పడం కోసం కాదు గానీ, వీరిలో పాపపుస్వభావం లోతుగా పాతుకొని ఉందని తెలియజేయడం కోసమే. 51:5 నోట్సు చూడండి.

58:7 పారు నీళ్లవలె అనే పదప్రయోగం బహుశా వర్షఋతువులో వర్షాలు కురిసినప్పుడు వడివడిగా ప్రవహించే వాగును సూచిస్తుండవచ్చు. 

58:9 చాలా ప్రాంతాల్లో ముళ్లకంపలను వంటచెరకుగా వాడడం పరిపాటి. ఇది దేవుని తీర్పు ఎంత శీఘ్రమైనదో తెలియజేస్తుంది. 

58:10 ప్రతిదండన కలగడాన్ని చూడడం, రక్తములో... పాదములను కడుగుకోవడం, ఈ రెండూ సమాంతర భావనలే. రెండవ భావన మరీ తీక్షణంగా ఉన్నా, విషయం మాత్రం ఒకటే - దుష్టులమీదికి దేవుని తీర్పు రావడం నీతిమంతులు చూస్తారు. అలాగే నూతన ఆకాశం, నూతన భూమితో కూడిన దేవుని రాజ్యం స్థాపించబడడానికి ముందుగా సమస్త చెడుగు తీసి వేయబడాలని కొత్త నిబంధన విశ్వాసులు కోరుకోవాలి, ప్రార్థించాలి (ప్రక 6:9-10; 11:15-17; 18:20; 19:1-4, 13-18; 21:1-7 చూడండి). 

58:11 దుష్టుల మీదికి వచ్చే దేవుని తీర్పు మనుషులందరికీ పాఠం వంటిది (మనుష్యులు ఒప్పుకొందురు). యెహోవా న్యాయం తీర్చే దేవుడని, ఆయనెక్కడో దూరంగా కాక, నిశ్చయంగా లోకములో ఉన్నాడని మనుషు లందరూ గ్రహిస్తారు (82:8; 94:2; ఆది 18:25). 


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |