Proverbs - సామెతలు 4 | View All

1. కుమారులారా, తండ్రి యుపదేశము వినుడి మీరు వివేకమునొందునట్లు ఆలకించుడి

1. Hear, ye children, the instruction of a father, and be attentive to know understanding.

2. నేను మీకు సదుపదేశము చేసెదను నా బోధను త్రోసివేయకుడి.

2. For I give you good doctrine; forsake ye not my law.

3. నా తండ్రికి నేను కుమారుడుగా నుంటిని నా తల్లి దృష్టికి నేను సుకుమారుడనైన యేక కుమారుడనైయుంటిని.

3. For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother.

4. ఆయన నాకు బోధించుచు నాతో ఇట్లనెను నీ హృదయము పట్టుదలతో నా మాటలను పట్టు కొననిమ్ము నా ఆజ్ఞలను గైకొనినయెడల నీవు బ్రతుకుదువు.

4. He taught me also and said unto me, "Let thine heart retain my words: keep my commandments and live.

5. జ్ఞానము సంపాదించుకొనుము బుద్ధి సంపాదించుకొనుము నా నోటిమాటలను మరువకుము. వాటినుండి తొలగిపోకుము.

5. Get wisdom, get understanding; forget it not, neither decline from the words of my mouth.

6. జ్ఞానమును విడువక యుండినయెడల అది నిన్ను కాపాడును దాని ప్రేమించినయెడల అది నిన్ను రక్షించును.

6. Forsake her not, and she shall preserve thee; love her, and she shall keep thee.

7. జ్ఞానము సంపాదించుకొనుటయే జ్ఞానమునకు ముఖ్యాంశము. నీ సంపాదన అంతయు ఇచ్చి బుద్ధి సంపాదించు కొనుము.

7. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom; and with all thy getting, get understanding.

8. దాని గొప్ప చేసినయెడల అది నిన్ను హెచ్చించును. దాని కౌగిలించినయెడల అది నీకు ఘనతను తెచ్చును.

8. Exalt her, and she shall promote thee; she shall bring thee honor when thou dost embrace her.

9. అది నీ తలకు అందమైన మాలిక కట్టును ప్రకాశమానమైన కిరీటమును నీకు దయచేయును.

9. She shall give to thine head an ornament of grace; a crown of glory shall she deliver to thee."

10. నా కుమారుడా, నీవు ఆలకించి నా మాటల నంగీక రించినయెడల నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడవగుదువు.

10. Hear, O my son, and receive my sayings, and the years of thy life shall be many.

11. జ్ఞానమార్గమును నేను నీకు బోధించియున్నాను యథార్థమార్గములో నిన్ను నడిపించియున్నాను.

11. I have taught thee in the way of wisdom; I have led thee in right paths.

12. నీవు నడచునప్పుడు నీ అడుగు ఇరుకున పడదు. నీవు పరుగెత్తునప్పుడు నీ పాదము తొట్రిల్లదు.

12. When thou goest, thy steps shall not be straitened; and when thou runnest, thou shalt not stumble.

13. ఉపదేశమును విడిచిపెట్టక దాని గట్టిగా పట్టుకొనుము అది నీకు జీవము గనుక దాని పొందియుండుము

13. Hold fast to instruction, let her not go; keep her, for she is thy life.

14. భక్తిహీనుల త్రోవను చేరకుము దుష్టుల మార్గమున నడువకుము.

14. Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men;

15. దానియందు ప్రవేశింపక తప్పించుకొని తిరుగుము. దానినుండి తొలగి సాగిపొమ్ము.

15. avoid it, pass not by it; turn from it and pass away.

16. అట్టివారు కీడుచేయనిది నిద్రింపరు ఎదుటివారిని పడద్రోయనిది వారికి నిద్రరాదు.

16. For they sleep not unless they have done mischief, and their sleep is taken away unless they cause some to fall.

17. కీడుచేత దొరికినదానిని వారు భుజింతురు బలాత్కారముచేత దొరికిన ద్రాక్షారసమును త్రాగు దురు

17. For they eat the bread of wickedness, and drink the wine of violence.

18. పట్టపగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిల్లునట్లు నీతిమంతుల మార్గము అంతకంతకు తేజరిల్లును,

18. But the path of the just is as the shining light, that shineth more and more unto the perfect day.

19. భక్తిహీనుల మార్గము గాఢాంధకారమయము తాము దేనిమీద పడునది వారికి తెలియదు.

19. The way of the wicked is as darkness; they know not at what they stumble.

20. నా కుమారుడా, నా మాటలను ఆలకింపుము నా వాక్యములకు నీ చెవి యొగ్గుము.

20. My son, attend to my words; incline thine ear unto my sayings.

21. నీ కన్నుల యెదుటనుండి వాటిని తొలగిపోనియ్య కుము నీ హృదయమందు వాటిని భద్రముచేసికొనుము.

21. Let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart;

22. దొరికినవారికి అవి జీవమును వారి సర్వశరీరమునకు ఆరోగ్యమును ఇచ్చును.

22. for they are life unto those that find them and health to all their flesh.

23. నీ హృదయములోనుండి జీవధారలు బయలుదేరును కాబట్టి అన్నిటికంటె ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రముగా కాపాడుకొనుము

23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the outflowings of life.

24. మూర్ఖపు మాటలు నోటికి రానియ్యకుము పెదవులనుండి కుటిలమైన మాటలు రానియ్యకుము.

24. Put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee.

25. నీ కన్నులు ఇటు అటు చూడక సరిగాను నీ కనురెప్పలు నీ ముందర సూటిగాను చూడవలెను.

25. Let thine eyes look right ahead, and let thine eyelids look straight before thee.

26. నీవు నడచు మార్గమును సరాళము చేయుము అప్పుడు నీ మార్గములన్నియు స్థిరములగును.
హెబ్రీయులకు 12:13

26. Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established.

27. నీవు కుడితట్టుకైనను ఎడమతట్టుకైనను తిరుగకుము నీ పాదమును కీడునకు దూరముగా తొలగించు కొనుము.

27. Turn not to the right hand nor to the left; remove thy foot from evil.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

జ్ఞానం యొక్క అధ్యయనానికి ప్రబోధం. (1-13) 
మన ఉపాధ్యాయులను మన తల్లిదండ్రులతో సమానంగా పరిగణించాలి. వారి మార్గదర్శకత్వంలో విమర్శ మరియు దిద్దుబాటు కూడా ఉన్నప్పటికీ, మనం దానిని స్వాగతించాలి. సోలమన్ తల్లిదండ్రులు అతనిని ప్రేమించి, అతనికి బోధించినట్లే, చరిత్ర అంతటా మరియు అన్ని సామాజిక వర్గాలలో జ్ఞానవంతులు మరియు నీతిమంతులు నిజమైన జ్ఞానం విధేయతతో ముడిపడి ఉందని మరియు ఆనందానికి దారితీస్తుందని అంగీకరిస్తారు. జ్ఞానాన్ని శ్రద్ధగా వెంబడించండి; ప్రాపంచిక ఐశ్వర్యాన్ని సంపాదించుకోవడం కంటే దాన్ని పొందడంలో ఎక్కువ శ్రమ పెట్టండి. క్రీస్తు అందించిన రక్షణలో వాటాను కలిగి ఉండటం అత్యవసరం. ఈ జ్ఞానం అత్యంత ముఖ్యమైన ఆస్తి. నిజమైన జ్ఞానం మరియు దయ లేని ఆత్మ నిర్జీవమైనది. తమ సంపద మరియు ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ, అవగాహన పొందకుండా, క్రీస్తు లేకుండా, నిరీక్షణ లేకుండా మరియు దేవుడు లేకుండా గతించిన వారు ఎంత దయనీయులు, అల్పమైనది మరియు దయనీయులు! నిత్యజీవపు మాటలను కలిగి ఉన్నవాని బోధనలను మనం పాటిద్దాం. ఈ పద్ధతిలో, మన మార్గం ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది: ఉపదేశాన్ని స్వీకరించడం మరియు పట్టుకోవడం ద్వారా, మనం సంకోచం మరియు పొరపాట్లు నుండి తప్పించుకోవచ్చు.

చెడు సాంగత్యానికి వ్యతిరేకంగా హెచ్చరికలు, విశ్వాసం మరియు పవిత్రతకు ప్రబోధం. (14-27)
చెడ్డ వ్యక్తులు ఎంచుకున్న మార్గం ఆకర్షణీయంగా కనిపించవచ్చు మరియు నిర్దిష్ట లక్ష్యాలను సాధించడానికి అతి తక్కువ మార్గం వలె కనిపిస్తుంది. అయినప్పటికీ, ఇది దుర్మార్గపు మార్గం మరియు చివరికి ప్రతికూల ఫలితానికి దారి తీస్తుంది. మీరు మీ దేవుణ్ణి మరియు మీ ఆత్మను ప్రేమిస్తే, దాని నుండి దూరంగా ఉండండి. ఇది కేవలం సహేతుకమైన దూరం ఉంచాలని సూచించబడదు, కానీ గణనీయమైన విభజనను కొనసాగించాలని; మీరు దాని నుండి తగినంత దూరం చేయగలరని ఎప్పుడూ అనుకోకండి.
దీనికి విరుద్ధంగా, నీతిమంతుల మార్గం ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది; క్రీస్తు వారి మార్గదర్శకుడు, మరియు ఆయన వెలుగుకు మూలం. సాధువులు స్వర్గానికి చేరే వరకు పరిపూర్ణతను సాధించలేకపోయినా, అక్కడ వారు సూర్యుని ఉచ్ఛస్థితిలో ప్రకాశవంతంగా ప్రకాశిస్తారు. పాప మార్గం చీకటిని పోలి ఉంటుంది. దుర్మార్గుల మార్గం చీకటిలో కప్పబడి ఉంది, అది ప్రమాదకరమైనది. ఎలా తప్పించుకోవాలో తెలియక పాపంలో కూరుకుపోతారు. వారు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారు కానీ దేవుడు వారితో ఎందుకు పోరాడుతున్నాడు లేదా అంతిమ ఫలితం ఎలా ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవడంలో విఫలమవుతారు. ఇది మేము నివారించమని సూచించబడిన మార్గం.
దేవుని వాక్యాన్ని చురుకుగా వినడం అనేది హృదయంలో దయతో కూడిన పని ప్రారంభమైందని మరియు ఈ పనిని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఒక సాధనంగా పనిచేస్తుందని సానుకూల సూచన. దేవుని వాక్యంలో అన్ని ఆధ్యాత్మిక రుగ్మతలకు తగిన నివారణ ఉంది. మీ హృదయాన్ని శ్రద్ధగా కాపాడుకోండి; హాని కలిగించకుండా లేదా హాని చేయకుండా నిరోధించడానికి చాలా జాగ్రత్త వహించండి. ఈ హెచ్చరిక కోసం ఒక బలమైన కారణం అందించబడింది: ఎందుకంటే గుండె నుండి జీవిత సమస్యలు పుట్టుకొస్తాయి.
అన్నిటికీ మించి, నిత్యజీవం వైపు ప్రవహించే జీవజలాన్ని, పవిత్రం చేసే ఆత్మను ప్రభువైన యేసు నుండి మనం వెదకాలి. ఈ విధంగా, మోసపూరిత మాటలను మరియు వంకర మాటలను దూరంగా ఉంచడానికి మనకు శక్తి లభిస్తుంది. మన దృష్టి శూన్యమైన పరధ్యానాల నుండి దూరంగా ఉంటుంది, మన ప్రభువు మరియు గురువు యొక్క అడుగుజాడలను అనుసరిస్తూ, దేవుని వాక్య సూత్రాల ప్రకారం ఏకాగ్రతతో ఉండి నడుస్తుంది. ప్రభూ, మా గత అతిక్రమణలను క్షమించి, రాబోయే రోజుల్లో మిమ్మల్ని మరింత సన్నిహితంగా అనుసరించడానికి మాకు అధికారం ఇవ్వండి.Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |