Amos - ఆమోసు 4 | View All

1. షోమ్రోను పర్వతముననున్న బాషాను ఆవులారా, దరిద్రులను బాధపెట్టుచు బీదలను నలుగగొట్టువారలారా మాకు పానము తెచ్చి ఇయ్యుడని మీ యజమానులతో చెప్పువారలారా, యీ మాట ఆలకించుడి. ప్రభువైన యెహోవా తన పరిశుద్ధత తోడని చేసిన ప్రమాణమేదనగా

1. shomrōnu parvathamunanunna baashaanu aavulaaraa, daridrulanu baadhapeṭṭuchu beedalanu nalugagoṭṭuvaaralaaraa maaku paanamu techi iyyuḍani mee yajamaanulathoo cheppuvaaralaaraa, yee maaṭa aalakin̄chuḍi. Prabhuvaina yehōvaa thana parishuddhatha thooḍani chesina pramaaṇamēdhanagaa

2. ఒక కాలము వచ్చుచున్నది, అప్పుడు శత్రువులు మిమ్మును కొంకులచేతను, మీలో శేషించినవారిని గాలముల చేతను పట్టుకొని లాగుదురు.

2. oka kaalamu vachuchunnadhi, appuḍu shatruvulu mimmunu koṅkulachethanu, meelō shēshin̄chinavaarini gaalamula chethanu paṭṭukoni laaguduru.

3. ఇటు అటు తొలగకుండ మీరందరు ప్రాకారపు గండ్లద్వారా పోవుదురు, హర్మోను మార్గమున వెలి వేయబడుదురు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

3. iṭu aṭu tolagakuṇḍa meerandaru praakaarapu gaṇḍladvaaraa pōvuduru, harmōnu maargamuna veli vēyabaḍuduru; idhe yehōvaa vaakku.

4. బేతేలునకు వచ్చి తిరుగుబాటు చేయుడి, గిల్గాలునకు పోయి మరి యెక్కువగా తిరుగుబాటు చేయుడి, ప్రతి ప్రాతఃకాలమున బలులు తెచ్చి మూడేసి దినముల కొకసారి దశమ భాగములను తెచ్చి అర్పించుడి.

4. bēthēlunaku vachi thirugubaaṭu cheyuḍi, gilgaalunaku pōyi mari yekkuvagaa thirugubaaṭu cheyuḍi, prathi praathaḥkaalamuna balulu techi mooḍēsi dinamula kokasaari dashama bhaagamulanu techi arpin̄chuḍi.

5. పులిసిన పిండితో స్తోత్రార్పణ అర్పించుడి, స్వేచ్చార్పణను గూర్చి చాటించి ప్రకటన చేయుడి; ఇశ్రాయేలీయు లారా, యీలాగున చేయుట మీకిష్టమైయున్నది; ఇదే ప్రభువైన యెహోవా వాక్కు.

5. pulisina piṇḍithoo sthootraarpaṇa arpin̄chuḍi, svēcchaarpaṇanu goorchi chaaṭin̄chi prakaṭana cheyuḍi; ishraayēleeyu laaraa, yeelaaguna cheyuṭa meekishṭamaiyunnadhi; idhe prabhuvaina yehōvaa vaakku.

6. మీ పట్టణములన్నిటి లోను నేను మీకు దంతశుద్ధి కలుగజేసినను, మీరున్న స్థలములన్నిటిలోను మీకు ఆహారము లేకుండ చేసినను మీరు నాతట్టు తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

6. mee paṭṭaṇamulanniṭi lōnu nēnu meeku danthashuddhi kalugajēsinanu, meerunna sthalamulanniṭilōnu meeku aahaaramu lēkuṇḍa chesinanu meeru naathaṭṭu thiriginavaaru kaaru; idhe yehōvaa vaakku.

7. మరియు కోతకాలమునకుముందు మూడు నెలలు వానలేకుండ చేసితిని; ఒక పట్టణముమీద కురి పించి మరియొక పట్టణముమీద కురిపింపకపోతిని; ఒక చోట వర్షము కురిసెను, వర్షము లేనిచోటు ఎండిపోయెను.

7. mariyu kōthakaalamunakumundu mooḍu nelalu vaanalēkuṇḍa chesithini; oka paṭṭaṇamumeeda kuri pin̄chi mariyoka paṭṭaṇamumeeda kuripimpakapōthini; oka chooṭa varshamu kurisenu, varshamu lēnichooṭu eṇḍipōyenu.

8. రెండు మూడు పట్టణములవారు నీళ్లు త్రాగుటకు ఒక పట్టణమునకే పోగా అచ్చటి నీరు వారికి చాలకపోయెను; అయినను మీరు నాతట్టు తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

8. reṇḍu mooḍu paṭṭaṇamulavaaru neeḷlu traaguṭaku oka paṭṭaṇamunakē pōgaa acchaṭi neeru vaariki chaalakapōyenu; ayinanu meeru naathaṭṭu thiriginavaaru kaaru; idhe yehōvaa vaakku.

9. మరియు మీ సస్యములను ఎండు తెగులుచేతను కాటుకచేతను నేను పాడుచేసితిని, గొంగళి పురుగు వచ్చి మీ విస్తారమైన వనములను ద్రాక్షతోటలను అంజూరపు చెట్లను ఒలీవచెట్లను తినివేసెను, అయినను మీరు నాతట్టు తిరిగిన వారు కారు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

9. mariyu mee sasyamulanu eṇḍu teguluchethanu kaaṭukachethanu nēnu paaḍuchesithini, goṅgaḷi purugu vachi mee visthaaramaina vanamulanu draakshathooṭalanu an̄joorapu cheṭlanu oleevacheṭlanu thinivēsenu, ayinanu meeru naathaṭṭu thirigina vaaru kaaru; idhe yehōvaa vaakku.

10. మరియు నేను ఐగుప్తీయుల మీదికి తెగుళ్లు పంపించినట్లు మీమీదికి తెగుళ్లు పంపించితిని; మీ దండు పేటలో పుట్టిన దుర్గంధము మీ నాసికా రంధ్రములకు ఎక్కు నంతగా మీ ¸యౌవనులను ఖడ్గముచేత హతముచేయించి మీ గుఱ్ఱములను కొల్లపెట్టించితిని; అయినను మీరు నా తట్టు తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

10. mariyu nēnu aiguptheeyula meediki teguḷlu pampin̄chinaṭlu meemeediki teguḷlu pampin̄chithini; mee daṇḍu pēṭalō puṭṭina durgandhamu mee naasikaa randhramulaku ekku nanthagaa mee ¸yauvanulanu khaḍgamuchetha hathamucheyin̄chi mee gurramulanu kollapeṭṭin̄chithini; ayinanu meeru naa thaṭṭu thiriginavaaru kaaru; idhe yehōvaa vaakku.

11. దేవుడు సొదొమ గొమొఱ్ణాలను బోర్లదోసి నాశనము చేసినట్లు నేను మీలో కొందరిని నాశనముచేయగా మీరు మంటలోనుండి తీయబడిన కొరవులైనట్టు తప్పించు కొంటిరి; అయినను మీరు నా తట్టు తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

11. dhevuḍu sodoma gomoṟṇaalanu bōrladōsi naashanamu chesinaṭlu nēnu meelō kondarini naashanamucheyagaa meeru maṇṭalōnuṇḍi theeyabaḍina koravulainaṭṭu thappin̄chu koṇṭiri; ayinanu meeru naa thaṭṭu thiriginavaaru kaaru; idhe yehōvaa vaakku.

12. కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయు లారా, మీయెడల నేనీలాగునే చేయుదును గనుక ఇశ్రా యేలీయులారా, మీ దేవుని సన్నిధిని కనబడుటకై సిద్ధ పడుడి.

12. kaabaṭṭi ishraayēleeyu laaraa, meeyeḍala nēneelaagunē cheyudunu ganuka ishraayēleeyulaaraa, mee dhevuni sannidhini kanabaḍuṭakai siddha paḍuḍi.

13. పర్వతములను నిరూపించువాడును గాలిని పుట్టించువాడును ఆయనే. ఉదయమున చీకటి కమ్మ జేయువాడును మనుష్యుల యోచనలు వారికి తెలియ జేయువాడును ఆయనే; భూమియొక్క ఉన్నతస్థలము మీద సంచరించు దేవుడును సైన్యములకు అధిపతియునగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.
2 కోరింథీయులకు 6:18, ప్రకటన గ్రంథం 1:8, ప్రకటన గ్రంథం 4:8, ప్రకటన గ్రంథం 11:17, ప్రకటన గ్రంథం 15:3, ప్రకటన గ్రంథం 16:7-14, ప్రకటన గ్రంథం 19:15-16, ప్రకటన గ్రంథం 21:22

13. parvathamulanu niroopin̄chuvaaḍunu gaalini puṭṭin̄chuvaaḍunu aayanē. Udayamuna chikaṭi kamma jēyuvaaḍunu manushyula yōchanalu vaariki teliya jēyuvaaḍunu aayanē; bhoomiyokka unnathasthalamu meeda san̄charin̄chu dhevuḍunu sainyamulaku adhipathiyunagu yehōvaa ani aayanaku pēru.Shortcut Links
ఆమోసు - Amos : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |