Philemon - ఫిలేమోనుకు 1 | View All

1. క్రీస్తుయేసు ఖైదీయైన పౌలును, సహోదరుడైన తిమోతియును మా ప్రియుడును జతపనివాడునైన ఫిలేమోనుకును

1. kreesthuyēsu khaideeyaina paulunu, sahōdaruḍaina thimōthiyunu maa priyuḍunu jathapanivaaḍunaina philēmōnukunu

2. మన సహోదరియైన అప్ఫియకును, తోడి యోధుడైన అర్ఖిప్పునకును, నీ యింట ఉన్న సంఘమునకును శుభమని చెప్పి వ్రాయునది.

2. mana sahōdariyaina apphiyakunu, thooḍi yōdhuḍaina arkhippunakunu, nee yiṇṭa unna saṅghamunakunu shubhamani cheppi vraayunadhi.

3. మన తండ్రియైన దేవునినుండియు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునుండియు కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక.

3. mana thaṇḍriyaina dhevuninuṇḍiyu prabhuvaina yēsukreesthunuṇḍiyu krupayu samaadhaanamunu meeku kalugunu gaaka.

4. నీ ప్రేమనుగూర్చియు, ప్రభువైన యేసు ఎడలను సమస్త పరిశుద్ధులయెడలను నీకు కలిగియున్న విశ్వాసమును గూర్చియు నేను విని

4. nee prēmanugoorchiyu, prabhuvaina yēsu eḍalanu samastha parishuddhulayeḍalanu neeku kaligiyunna vishvaasamunu goorchiyu nēnu vini

5. నా ప్రార్థనలయందు నీ నిమిత్తము విజ్ఞాపనముచేయుచు, ఎల్లప్పుడు నా దేవునికి కృతజ్ఞతా స్తుతులు చెల్లించుచు,

5. naa praarthanalayandu nee nimitthamu vignaapanamucheyuchu, ellappuḍu naa dhevuniki kruthagnathaa sthuthulu chellin̄chuchu,

6. క్రీస్తునుబట్టి మీయందున్న ప్రతి శ్రేష్ఠమైన వరము విషయమై నీవు అనుభవపూర్వకముగా ఎరుగుటవలన ఇతరులు నీ విశ్వాసమందు పాలివారగుట అనునది కార్యకారి కావలయునని వేడుకొనుచున్నాను.

6. kreesthunubaṭṭi meeyandunna prathi shrēshṭhamaina varamu vishayamai neevu anubhavapoorvakamugaa eruguṭavalana itharulu nee vishvaasamandu paalivaaraguṭa anunadhi kaaryakaari kaavalayunani vēḍukonuchunnaanu.

7. సహోదరుడా, పరిశుద్ధుల హృదయములు నీ మూలముగా విశ్రాంతి పొందినందున నీ ప్రేమనుబట్టి నాకు విశేషమైన ఆనందమును ఆదరణయు కలిగెను.

7. sahōdaruḍaa, parishuddhula hrudayamulu nee moolamugaa vishraanthi pondinanduna nee prēmanubaṭṭi naaku vishēshamaina aanandamunu aadharaṇayu kaligenu.

8. కావున యుక్తమైనదానినిగూర్చి నీ కాజ్ఞాపించుటకు క్రీస్తునందు నాకు బహు ధైర్యము కలిగియున్నను,

8. kaavuna yukthamainadaaninigoorchi nee kaagnaapin̄chuṭaku kreesthunandu naaku bahu dhairyamu kaligiyunnanu,

9. వృద్ధుడను ఇప్పుడు క్రీస్తుయేసు ఖైదీనైయున్న పౌలను నేను ప్రేమనుబట్టి వేడుకొనుట మరి మంచిదనుకొని,

9. vruddhuḍanu ippuḍu kreesthuyēsu khaideenaiyunna paulanu nēnu prēmanubaṭṭi vēḍukonuṭa mari man̄chidanukoni,

10. నా బంధకములలో నేను కనిన నా కుమారుడగు ఒనేసిము కోసరము నిన్ను వేడుకొనుచున్నాను.

10. naa bandhakamulalō nēnu kanina naa kumaaruḍagu onēsimu kōsaramu ninnu vēḍukonuchunnaanu.

11. అతడు మునుపు నీకు నిష్‌ప్రయోజనమైనవాడే గాని, యిప్పుడు నీకును నాకును ప్రయోజనకరమైనవాడాయెను.

11. athaḍu munupu neeku nish‌prayōjanamainavaaḍē gaani, yippuḍu neekunu naakunu prayōjanakaramainavaaḍaayenu.

12. నా ప్రాణము వంటివాడైన అతనిని నీయొద్దకు తిరిగి పంపియున్నాను.

12. naa praaṇamu vaṇṭivaaḍaina athanini neeyoddhaku thirigi pampiyunnaanu.

13. నేను సువార్తకొరకు బంధకములో ఉండగా నీకు ప్రతిగా అతడు నాకు పరిచారముచేయు నిమిత్తము నాయొద్ద అతని నుంచుకొనవలెనని యుంటిని గాని

13. nēnu suvaarthakoraku bandhakamulō uṇḍagaa neeku prathigaa athaḍu naaku parichaaramucheyu nimitthamu naayoddha athani nun̄chukonavalenani yuṇṭini gaani

14. నీ ఉపకారము బలవంతముచేతనైనట్టు కాక స్వేచ్ఛాపూర్వకమైనదిగా ఉండవలెనని, నీ సమ్మతిలేక యేమియు చేయుటకు నాకిష్టములేదు.

14. nee upakaaramu balavanthamuchethanainaṭṭu kaaka svēcchaapoorvakamainadhigaa uṇḍavalenani, nee sammathilēka yēmiyu cheyuṭaku naakishṭamulēdu.

15. అతడికమీదట దాసుడుగా ఉండక దాసునికంటె ఎక్కువవాడుగాను, ప్రియ సహోదరుడు

15. athaḍikameedaṭa daasuḍugaa uṇḍaka daasunikaṇṭe ekkuvavaaḍugaanu, priya sahōdaruḍu

16. గాను, విశేషముగా నాకును, శరీరవిషయమును ప్రభువు విషయమును మరి విశేషముగా నీకును, ప్రియ సహో దరుడుగాను, నీయొద్ద ఎల్లప్పుడు ఉండుటకే కాబోలు అతడు కొద్దికాలము నిన్ను ఎడబాసి యుండెను.

16. gaanu, vishēshamugaa naakunu, shareeravishayamunu prabhuvu vishayamunu mari vishēshamugaa neekunu, priya sahō daruḍugaanu, neeyoddha ellappuḍu uṇḍuṭakē kaabōlu athaḍu koddikaalamu ninnu eḍabaasi yuṇḍenu.

17. కాబట్టి నీవు నన్ను నీతో పాలివానిగా ఎంచినయెడల నన్ను చేర్చు కొన్నట్టు అతనిని చేర్చుకొనుము.

17. kaabaṭṭi neevu nannu neethoo paalivaanigaa en̄chinayeḍala nannu cherchu konnaṭṭu athanini cherchukonumu.

18. అతడు నీకు ఏ నష్టమైనను కలుగజేసిన యెడలను, నీకు ఏమైన ఋణమున్న యెడలను, అది నా లెక్కలో చేర్చుము;

18. athaḍu neeku ē nashṭamainanu kalugajēsina yeḍalanu, neeku ēmaina ruṇamunna yeḍalanu, adhi naa lekkalō cherchumu;

19. పౌలను నేను నా స్వహస్తముతో ఈ మాట వ్రాయుచున్నాను అది నేనే తీర్తును. అయినను నీ ఆత్మవిషయములో నీవే నాకు ఋణపడియున్నావని నేను చెప్పనేల?

19. paulanu nēnu naa svahasthamuthoo ee maaṭa vraayuchunnaanu adhi nēnē theerthunu. Ayinanu nee aatmavishayamulō neevē naaku ruṇapaḍiyunnaavani nēnu cheppanēla?

20. అవును సహోదరుడా, ప్రభువునందు నీవలన నాకు ఆనందము కలుగనిమ్ము, క్రీస్తునందు నా హృదయమునకు విశ్రాంతి కలుగజేయుము.

20. avunu sahōdaruḍaa, prabhuvunandu neevalana naaku aanandamu kaluganimmu, kreesthunandu naa hrudayamunaku vishraanthi kalugajēyumu.

21. నేను చెప్పినదానికంటె నీవు ఎక్కువగా చేతువని యెరిగి నా మాట విందువని నమ్మి నీకు వ్రాయుచున్నాను.

21. nēnu cheppinadaanikaṇṭe neevu ekkuvagaa chethuvani yerigi naa maaṭa vinduvani nammi neeku vraayuchunnaanu.

22. అంతేకాదు, నీ ప్రార్థనల మూలముగా నేను నీకు అనుగ్రహింపబడుదునని నిరీక్షించుచున్నాను గనుక నా నిమిత్తము బస సిద్ధము చేయుము.

22. anthēkaadu, nee praarthanala moolamugaa nēnu neeku anugrahimpabaḍudunani nireekshin̄chuchunnaanu ganuka naa nimitthamu basa siddhamu cheyumu.

23. క్రీస్తుయేసునందు నాతోడి ఖైదీయైన ఎపఫ్రా,

23. kreesthuyēsunandu naathooḍi khaideeyaina epaphraa,

24. నా జతపనివారైన మార్కు, అరిస్తార్కు, దేమా, లూకా వందనములు చెప్పుచున్నారు.

24. naa jathapanivaaraina maarku, aristhaarku, dhemaa, lookaa vandhanamulu cheppuchunnaaru.

25. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప మీ ఆత్మకు తోడై యుండును గాక. అమేన్‌.

25. mana prabhuvaina yēsukreesthu krupa mee aatmaku thooḍai yuṇḍunu gaaka. Amēn‌.Shortcut Links
ఫిలేమోనుకు - Philemon : 1 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |