Hebrews - హెబ్రీయులకు 6 | View All

1. కాబట్టి నిర్జీవక్రియలను విడిచి, మారుమనస్సు పొందు టయు,

1. kaabaṭṭi nirjeevakriyalanu viḍichi, maarumanassu pondu ṭayu,

2. దేవునియందలి విశ్వాసమును బాప్తిస్మములను గూర్చిన బోధయు, హస్తనిక్షేపణమును, మృతుల పునరుత్థానమును, నిత్యమైనతీర్పును అను పునాది మరల వేయక, క్రీస్తునుగూర్చిన మూలోపదేశము మాని, సంపూర్ణుల మగుటకు సాగిపోదము.

2. dhevuniyandali vishvaasamunu baapthismamulanu goorchina bōdhayu, hasthanikshēpaṇamunu, mruthula punarut'thaanamunu, nityamainatheerpunu anu punaadhi marala vēyaka, kreesthunugoorchina moolōpadheshamu maani, sampoorṇula maguṭaku saagipōdamu.

3. దేవుడు సెలవిచ్చినయెడల మనమాలాగు చేయుదము.

3. dhevuḍu selavichinayeḍala manamaalaagu cheyudamu.

4. ఒకసారి వెలిగింపబడి, పరలోకసంబంధమైన వరమును రుచిచూచి, పరిశుద్ధాత్మలో పాలివారై

4. okasaari veligimpabaḍi, paralōkasambandhamaina varamunu ruchichuchi, parishuddhaatmalō paalivaarai

5. దేవుని దివ్యవాక్యమును రాబోవు యుగ సంబంధమైన శక్తుల ప్రభావమును అనుభవించిన తరువాత తప్పిపోయినవారు,

5. dhevuni divyavaakyamunu raabōvu yuga sambandhamaina shakthula prabhaavamunu anubhavin̄china tharuvaatha thappipōyinavaaru,

6. తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరల సిలువవేయుచు, బాహాటముగా ఆయనను అవమాన పరచుచున్నారు గనుక మారుమనస్సు పొందునట్లు అట్టి వారిని మరల నూతనపరచుట అసాధ్యము.

6. thama vishayamulō dhevuni kumaaruni marala siluvavēyuchu, baahaaṭamugaa aayananu avamaana parachuchunnaaru ganuka maarumanassu pondunaṭlu aṭṭi vaarini marala noothanaparachuṭa asaadhyamu.

7. ఎట్లనగా, భూమి తనమీద తరుచుగా కురియు వర్షమును త్రాగి, యెవరికొరకు వ్యవసాయము చేయబడునో వారికి అను కూలమైన పైరులను ఫలించుచు దేవుని ఆశీర్వచనము పొందును.

7. eṭlanagaa, bhoomi thanameeda tharuchugaa kuriyu varshamunu traagi, yevarikoraku vyavasaayamu cheyabaḍunō vaariki anu koolamaina pairulanu phalin̄chuchu dhevuni aasheervachanamu pondunu.

8. అయితే ముండ్లతుప్పలును గచ్చ తీగెలును దానిమీద పెరిగినయెడల అది పనికిరానిదని విసర్జింపబడి శాపము పొందతగినదగును. తుదకది కాల్చివేయబడును.
ఆదికాండము 3:17-18

8. ayithē muṇḍlathuppalunu gaccha theegelunu daanimeeda periginayeḍala adhi panikiraanidani visarjimpabaḍi shaapamu pondathaginadagunu. thudakadhi kaalchivēyabaḍunu.

9. అయితే ప్రియులారా, మేమీలాగు చెప్పుచున్నను, మీరింతకంటె మంచిదియు రక్షణకరమైనదియునైన స్థితిలోనే యున్నారని రూఢిగా నమ్ముచున్నాము.

9. ayithē priyulaaraa, mēmeelaagu cheppuchunnanu, meerinthakaṇṭe man̄chidiyu rakshaṇakaramainadhiyunaina sthithilōnē yunnaarani rooḍhigaa nammuchunnaamu.

10. మీరు చేసిన కార్యమును, మీరు పరిశుద్ధులకు ఉపచారముచేసి యింకను ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమును బట్టి చూపిన ప్రేమను మరచుటకు, దేవుడు అన్యాయస్థుడు కాడు.

10. meeru chesina kaaryamunu, meeru parishuddhulaku upachaaramuchesi yiṅkanu upachaaramu cheyuchuṇḍuṭachetha thana naamamunu baṭṭi choopina prēmanu marachuṭaku, dhevuḍu anyaayasthuḍu kaaḍu.

11. మీరు మందులు కాక, విశ్వాసము చేతను ఓర్పుచేతను వాగ్దానములను స్వతంత్రించుకొను వారిని పోలి నడుచుకొనునట్లుగా మీలో ప్రతివాడును

11. meeru mandulu kaaka, vishvaasamu chethanu ōrpuchethanu vaagdaanamulanu svathantrin̄chukonu vaarini pōli naḍuchukonunaṭlugaa meelō prathivaaḍunu

12. మీ నిరీక్షణ పరిపూర్ణమగు నిమిత్తము మీరిదివరకు కనుపరచిన ఆసక్తిని తుదమట్టుకు కనుపరచవలెనని అపేక్షించు చున్నాము.

12. mee nireekshaṇa paripoorṇamagu nimitthamu meeridivaraku kanuparachina aasakthini thudamaṭṭuku kanuparachavalenani apēkshin̄chu chunnaamu.

13. దేవుడు అబ్రాహామునకు వాగ్దానము చేసినప్పుడు తనకంటె ఏ గొప్పవానితోడు అని ప్రమాణము చేయలేక పోయెను గనుక
ఆదికాండము 22:16-17, ఆదికాండము 22:17

13. dhevuḍu abraahaamunaku vaagdaanamu chesinappuḍu thanakaṇṭe ē goppavaanithooḍu ani pramaaṇamu cheyalēka pōyenu ganuka

14. తనతోడు అని ప్రమాణముచేసి నిశ్చయముగా నేను నిన్ను ఆశీర్వదింతును నిశ్చయముగా నిన్ను విస్తరింపజేతును అని చెప్పెను.
ఆదికాండము 22:16-17, ఆదికాండము 22:17

14. thanathooḍu ani pramaaṇamuchesi nishchayamugaa nēnu ninnu aasheervadhinthunu nishchayamugaa ninnu vistharimpajēthunu ani cheppenu.

15. ఆ మాట నమ్మి అతడు ఓర్పుతో సహించి ఆ వాగ్దానఫలము పొందెను.

15. aa maaṭa nammi athaḍu ōrputhoo sahin̄chi aa vaagdaanaphalamu pondhenu.

16. మనుష్యులు తమకంటె గొప్పవానితోడు అని ప్రమాణము చేతురు; వారి ప్రతి వివాదములోను వివాదాంశమును పరిష్కారము చేయునది ప్రమాణమే.
నిర్గమకాండము 22:11

16. manushyulu thamakaṇṭe goppavaanithooḍu ani pramaaṇamu chethuru; vaari prathi vivaadamulōnu vivaadaanshamunu parishkaaramu cheyunadhi pramaaṇamē.

17. ఈ విధముగా దేవుడు తన సంకల్పము నిశ్చలమైనదని ఆ వాగ్దానమునకు వారసులైనవారికి మరి నిశ్చయముగా కనుపరచవలెనని ఉద్దేశించినవాడై,తాను అబద్ధమాడజాలని నిశ్చలమైన రెండు సంగతులనుబట్టి,

17. ee vidhamugaa dhevuḍu thana saṅkalpamu nishchalamainadani aa vaagdaanamunaku vaarasulainavaariki mari nishchayamugaa kanuparachavalenani uddheshin̄chinavaaḍai,thaanu abaddhamaaḍajaalani nishchalamaina reṇḍu saṅgathulanubaṭṭi,

18. మనయెదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపట్టుటకు శరణా గతులమైన మనకు బలమైన ధైర్యము కలుగునట్లు ప్రమాణము చేసి వాగ్దానమును దృఢపరచెను.
సంఖ్యాకాండము 23:19, 1 సమూయేలు 15:29

18. manayeduṭa un̄chabaḍina nireekshaṇanu chepaṭṭuṭaku sharaṇaa gathulamaina manaku balamaina dhairyamu kalugunaṭlu pramaaṇamu chesi vaagdaanamunu druḍhaparachenu.

19. ఈ నిరీక్షణ నిశ్చలమును, స్థిరమునై, మన ఆత్మకు లంగరువలెనుండి తెరలోపల ప్రవేశించుచున్నది.
లేవీయకాండము 16:2, లేవీయకాండము 16:12, లేవీయకాండము 16:15

19. ee nireekshaṇa nishchalamunu, sthiramunai, mana aatmaku laṅgaruvalenuṇḍi teralōpala pravēshin̄chuchunnadhi.

20. నిరంతరము మెల్కీసెదెకు క్రమము చొప్పున ప్రధానయాజకుడైన యేసు అందులోనికి మనకంటె ముందుగా మన పక్షమున ప్రవేశించెను.
కీర్తనల గ్రంథము 110:4

20. nirantharamu melkeesedeku kramamu choppuna pradhaanayaajakuḍaina yēsu andulōniki manakaṇṭe mundhugaa mana pakshamuna pravēshin̄chenu.Shortcut Links
హెబ్రీయులకు - Hebrews : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |