Joel - యోవేలు 1 | View All

1. పెతూయేలు కూమారుడైన యోవేలునకు ప్రత్యక్షమైన యోహోవా వాక్కు

1. pethooyēlu koomaaruḍaina yōvēlunaku pratyakshamaina yōhōvaa vaakku

2. పెద్దలారా, ఆలకించుడి దేశపు కాపురస్థులారా, మీరందరు చెవియొగ్గి వినుడి ఈలాటి సంగతి మీ దినములలో గాని మీ పితరుల దినములలోగాని జరిగినదా?

2. peddalaaraa, aalakin̄chuḍi dheshapu kaapurasthulaaraa, meerandaru cheviyoggi vinuḍi eelaaṭi saṅgathi mee dinamulalō gaani mee pitharula dinamulalōgaani jariginadaa?

3. ఈ సంగతి మీ బిడ్డలకు తెలియజేయుడి. వారు తమ బిడ్డలకును ఆ బిడ్డలు రాబోవు తరము వారికిని తెలియజేయుదురు.

3. ee saṅgathi mee biḍḍalaku teliyajēyuḍi. Vaaru thama biḍḍalakunu aa biḍḍalu raabōvu tharamu vaarikini teliyajēyuduru.

4. గొంగళిపురుగులు విడిచినదానిని మిడుతలు తినివేసి యున్నవి మిడుతలు విడిచినదానిని పసరుపురుగులు తినివేసి యున్నవి.పసరుపురుగులు విడిచినదానిని చీడపురుగులు తినివేసి యున్నవి.

4. goṅgaḷipurugulu viḍichinadaanini miḍuthalu thinivēsi yunnavi miḍuthalu viḍichinadaanini pasarupurugulu thinivēsi yunnavi.Pasarupurugulu viḍichinadaanini chiḍapurugulu thinivēsi yunnavi.

5. మత్తులారా, మేలుకొని కన్నీరు విడువుడి ద్రాక్షారసపానము చేయువారలారా, రోదనము చేయుడి.క్రొత్త ద్రాక్షారసము మీ నోటికి రాకుండ నాశ మాయెను,

5. matthulaaraa, mēlukoni kanneeru viḍuvuḍi draakshaarasapaanamu cheyuvaaralaaraa, rōdhanamu cheyuḍi.Krottha draakshaarasamu mee nōṭiki raakuṇḍa naasha maayenu,

6. లెక్కలేని బలమైన జనాంగము నా దేశము మీదికి వచ్చియున్నది వాటి పళ్లు సింహపు కోరలవంటివి వాటి కాటు ఆడుసింహపు కాటువంటిది.
ప్రకటన గ్రంథం 9:8

6. lekkalēni balamaina janaaṅgamu naa dheshamu meediki vachiyunnadhi vaaṭi paḷlu sinhapu kōralavaṇṭivi vaaṭi kaaṭu aaḍusinhapu kaaṭuvaṇṭidi.

7. అవి నా ద్రాక్షచెట్లను పాడుచేసియున్నవి నా అంజూరపు చెట్లను తుత్తునియలుగా కొరికి యున్నవి బెరడు ఒలిచి వాటిని పారవేయగా చెట్లకొమ్మలు తెలుపాయెను

7. avi naa draakshacheṭlanu paaḍuchesiyunnavi naa an̄joorapu cheṭlanu thutthuniyalugaa koriki yunnavi beraḍu olichi vaaṭini paaravēyagaa cheṭlakommalu telupaayenu

8. పెనిమిటి పోయిన ¸యౌవనురాలు గోనెపట్ట కట్టు కొని అంగలార్చునట్లు నీవు అంగలార్చుము.

8. penimiṭi pōyina ¸yauvanuraalu gōnepaṭṭa kaṭṭu koni aṅgalaarchunaṭlu neevu aṅgalaarchumu.

9. నైవేద్యమును పానార్పణమును యెహోవా మందిరములోనికి రాకుండ నిలిచి పోయెను. యెహోవాకు పరిచర్యచేయు యాజకులు అంగలార్చు చున్నారు.

9. naivēdyamunu paanaarpaṇamunu yehōvaa mandiramulōniki raakuṇḍa nilichi pōyenu. Yehōvaaku paricharyacheyu yaajakulu aṅgalaarchu chunnaaru.

10. పొలము పాడైపోయెను భూమి అంగలార్చుచున్నది ధాన్యము నశించెను క్రొత్త ద్రాక్షారసము లేకపోయెను తైలవృక్షములు వాడిపోయెను.

10. polamu paaḍaipōyenu bhoomi aṅgalaarchuchunnadhi dhaanyamu nashin̄chenu krottha draakshaarasamu lēkapōyenu thailavrukshamulu vaaḍipōyenu.

11. భూమిమీది పైరు చెడిపోయెను గోధుమ కఱ్ఱలను యవల కఱ్ఱలను చూచి సేద్యగాండ్లారా, సిగ్గునొందుడి.ద్రాక్షతోట కాపరులారా, రోదనము చేయుడి.

11. bhoomimeedi pairu cheḍipōyenu gōdhuma karralanu yavala karralanu chuchi sēdyagaaṇḍlaaraa, siggunonduḍi.Draakshathooṭa kaaparulaaraa, rōdhanamu cheyuḍi.

12. ద్రాక్షచెట్లు చెడిపోయెను అంజూరపుచెట్లు వాడి పోయెను దానిమ్మచెట్లును ఈతచెట్లును జల్దరుచెట్లును తోట చెట్లన్నియు వాడిపోయినవి నరులకు సంతోషమేమియు లేకపోయెను.

12. draakshacheṭlu cheḍipōyenu an̄joorapucheṭlu vaaḍi pōyenu daanimmacheṭlunu eethacheṭlunu jaldarucheṭlunu thooṭa cheṭlanniyu vaaḍipōyinavi narulaku santhooshamēmiyu lēkapōyenu.

13. యాజకులారా, గోనెపట్ట కట్టుకొని అంగలార్చుడి. బలిపీఠమునొద్ద పరిచర్య చేయువారలారా, రోదనము చేయుడి. నా దేవుని పరిచారకులారా, గోనెపట్ట వేసికొని రాత్రి అంతయు గడపుడి. నైవేద్యమును పానార్పణమును మీ దేవుని మందిర మునకు రాకుండ నిలిచిపోయెను.

13. yaajakulaaraa, gōnepaṭṭa kaṭṭukoni aṅgalaarchuḍi. Balipeeṭhamunoddha paricharya cheyuvaaralaaraa, rōdhanamu cheyuḍi. Naa dhevuni parichaarakulaaraa, gōnepaṭṭa vēsikoni raatri anthayu gaḍapuḍi. Naivēdyamunu paanaarpaṇamunu mee dhevuni mandira munaku raakuṇḍa nilichipōyenu.

14. ఉపవాసదినము ప్రతిష్ఠించుడి వ్రతదినము ఏర్పరచుడి. యెహోవాను బతిమాలుకొనుటకై పెద్దలను దేశములోని జనులందరిని మీదేవుడైన యెహోవా మందిరములో సమకూర్చుడి.

14. upavaasadhinamu prathishṭhin̄chuḍi vrathadhinamu ērparachuḍi. Yehōvaanu bathimaalukonuṭakai peddalanu dheshamulōni janulandarini meedhevuḍaina yehōvaa mandiramulō samakoorchuḍi.

15. ఆహా, యెహోవా దినము వచ్చెనే అది ఎంత భయంకరమైన దినము! అది ప్రళయమువలెనే సర్వశక్తునియొద్దనుండి వచ్చును.

15. aahaa, yehōvaa dinamu vacchenē adhi entha bhayaṅkaramaina dinamu! adhi praḷayamuvalenē sarvashakthuniyoddhanuṇḍi vachunu.

16. మనము చూచుచుండగా మన దేవుని మందిరములో ఇక సంతోషమును ఉత్సవమును నిలిచిపోయెను మన ఆహారము నాశనమాయెను.

16. manamu choochuchuṇḍagaa mana dhevuni mandiramulō ika santhooshamunu utsavamunu nilichipōyenu mana aahaaramu naashanamaayenu.

17. విత్తనము మంటిపెడ్డల క్రింద కుళ్లిపోవుచున్నది పైరు మాడిపోయినందున ధాన్యపుకొట్లు వట్టి వాయెను కళ్లపుకొట్లు నేలపడియున్నవి.

17. vitthanamu maṇṭipeḍḍala krinda kuḷlipōvuchunnadhi pairu maaḍipōyinanduna dhaanyapukoṭlu vaṭṭi vaayenu kaḷlapukoṭlu nēlapaḍiyunnavi.

18. మేతలేక పశువులు బహుగా మూల్గుచున్నవి ఎడ్లు మందలుగా కూడి ఆకలికి అల్లాడుచున్నవి గొఱ్ఱమందలు చెడిపోవుచున్నవి.

18. mēthalēka pashuvulu bahugaa moolguchunnavi eḍlu mandalugaa kooḍi aakaliki allaaḍuchunnavi gorramandalu cheḍipōvuchunnavi.

19. అగ్ని చేత అరణ్యములోని మేతస్థలములు కాలిపోయినవి మంట తోటచెట్లన్నిటిని కాల్చివేసెను యెహోవా, నీకే నేను మొఱ్ఱ పెట్టుచున్నాను.

19. agni chetha araṇyamulōni mēthasthalamulu kaalipōyinavi maṇṭa thooṭacheṭlanniṭini kaalchivēsenu yehōvaa, neekē nēnu morra peṭṭuchunnaanu.

20. నదులు ఎండిపోవుటయు అగ్నిచేత మేతస్థలములు కాలిపోవుటయు చూచి పశువులును నీకు మొఱ్ఱ పెట్టుచున్నవి.

20. nadulu eṇḍipōvuṭayu agnichetha mēthasthalamulu kaalipōvuṭayu chuchi pashuvulunu neeku morra peṭṭuchunnavi.Shortcut Links
యోవేలు - Joel : 1 | 2 | 3 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |