Chronicles I - 1 దినవృత్తాంతములు 8 | View All

1. బన్యామీను కనిన కుమారులలో బెల అనువాడు జ్యేష్ఠుడు, రెండవవాడు అష్బేలు,

1. Binyamin fathered Bela his firstborn son; his second, Ashbel; his third, Achrach;

2. మూడవవాడు అహరహు, నాల్గవవాడు నోహా, అయిదవవాడు రాపా.

2. his fourth, Nochah; and his fifth, Rafa.

3. బెలకు పుట్టిన కుమారులు అద్దారు గెరా అబీహూదు

3. Bela had sons: Adar, Gera, Avihud,

4. అబీషూవ నయమాను అహోయహు

4. Avishua, Na'aman, Achoach,

5. గెరా షెపూపాను హూరాము

5. Gera, Sh'fufan and Huram.

6. ఏహూదు కనిన కుమారులు ఉజ్జా అహీ హూదు, వారు గెబ కాపురస్థులకు ఇంటి పెద్దలుగా నుండిరి;

6. These are the sons of Ehud, the heads of fathers' clans among the inhabitants of Geva (they were carried away captive to Manachat;

7. నయమాను అహీయా గెరా అనువారు వారిని మనహతునకు చెరతీసికొని పోయిరి, గెరా వారిని అచ్చటికి చెరతీసికొని పోయెను.

7. those who carried them off were Na'aman, Achiyah and Gera): he fathered 'Uzah and Achichud.

8. వారిని పంపివేసిన తరువాత షహరయీము మోయాబు దేశమందు హుషీము బయరా అను తన భార్యలయందు కనిన పిల్లలుగాక

8. Shacharayim fathered children on the plains of Mo'av; after sending away his wives Hushim and Ba'ara,

9. తన భార్యయైన హోదెషునందు యోబాబును జిబ్యాను మేషాను మల్కామును

9. it was through his wife Hodesh that he fathered: Yovav, Tzivya, Mesha, Malkam,

10. యెపూజును షాక్యాను మిర్మాను కనెను, వీరు అతని కుమారులు; వారు తమ పితరుల యిండ్లకు పెద్దలుగా ఉండిరి.

10. Ye'utz, Sokhya and Mirmah. These were his sons, heads of clans.

11. హుషీము అను దానియందు అతడు అహీటూబును ఎల్పయలును కనెను.

11. Through Hushim he fathered Avituv and Elpa'al.

12. ఎల్పయలు కుమారులు ఏబెరు మిషాము షెమెదు, షెమెదు ఓనోను లోదును దాని గ్రామములను కట్టించెను.

12. The sons of Elpa'al: 'Ever, Mish'am, Shemed- he built Ono and Lod with its towns-

13. బెరీయాయును షెమయును అయ్యాలోను కాపురస్థులయొక్క పితరులలో పెద్దలు; వీరు గాతీయులను పారదోలిరి.

13. and B'ri'ah and Shema- they were heads of fathers' clans among the inhabitants of Ayalon, who drove away the people living in Gat.

14. అహ్యోషాషకు యెరేమోతు

14. Achyo, Shashak, Yeremot,

15. Z'vadyah, 'Arad, 'Eder,

16. మిఖాయేలు ఇష్పా యోహా అనువారు బెరీయా కుమారులు.

16. Mikha'el, Yishpah and Yocha were the sons of B'ri'ah.

17. జెబద్యా మెషుల్లాము హిజికి హెబెరు

17. Z'vadyah, Meshulam, Hizki, Hever,

18. ఇష్మెరై ఇజ్లీయా యోబాబు అనువారు ఎల్పయలునకు కుమారులు.

18. Yishm'rai, Yizli'ah and Yovav were the sons of Elpa'al.

20. ఎలీయేనై జిల్లెతై ఎలీయేలు.

20. Eli'einai, Tziltai, Eli'el,

21. అదాయా బెరాయా షిమ్రాతు అనువారు షిమీకి కుమా రులు.

21. 'Adayah, B'rayah and Shimrat were the sons of Shim'i.

22. Yishpan, 'Eved, Eli'el,

24. హనన్యా ఏలాము అంతోతీయా

24. Hananyah, 'Eilam, 'Anatotyah,

25. ఇపెదయా పెనూయేలు అనువారు షాషకు కుమారులు.

25. Yifdeyah and P'nu'el were the sons of Shashak.

26. షంషెరై షెహర్యా అతల్యా

26. Shamsh'rai, Sh'charyah, 'Atalyah,

27. యహరెష్యా ఏలీయ్యా జిఖ్రీ అను వారు యెరోహాము కుమారులు.

27. Ya'areshyah, Eliyah and Zikhri were the sons of Yerocham.

28. వీరు తమ తమ తరము లన్నిటిలో పితరుల యిండ్లకు పెద్దలును, ప్రముఖులునై యుండి యెరూషలేమునందు కాపురముండిరి.

28. These were leaders of fathers' houses through all their generations, leading men who lived in Yerushalayim.

29. గిబియోనునకు తండ్రియైనవాడు గిబియోనులో కాపుర ముండెను. ఇతని భార్యపేరు మయకా;

29. In Giv'on lived the father of Giv'on, whose wife's name was Ma'akhah;

30. ఇతని పెద్ద కుమారుడు అబ్దోను, మిగిలినవారు సూరు కీషు బయలు నాదాబు

30. and his firstborn son 'Avdon, Tzur, Kish, Ba'al, Nadav,

31. గెదోరు అహ్యో జెకెరు అనువారు.

31. G'dor, Achyo and Zekher.

32. మిక్లోతు షిమ్యాను కనెను. వీరును తమ సహోదరులతో కూడ వారికి ఎదురుగానున్న యిండ్లలోనే యెరూషలేము నందు కాపురముండిరి.

32. Miklot fathered Shim'ah. In contrast with some of their kinsmen, they and their families lived in Yerushalayim.

33. నేరు కీషును కనెను, కీషు సౌలును కనెను, సౌలు యోనాతానును మల్కీషూవను అబీనాదాబును ఎష్బయలును కనెను.

33. Ner fathered Kish; Kish fathered Sha'ul; and Sha'ul fathered Y'honatan, Malkishua, Avinadav and Eshba'al.

34. యోనాతాను కుమారుడు మెరీబ్బయలు, మెరీబ్బయలు మీకాను కనెను.

34. The son of Y'honatan was M'riv-Ba'al, and M'riv-Ba'al fathered Mikhah.

35. The sons of Mikhah: Piton, Melekh, Ta'rea and Achaz.

36. ఆహాజు యెహోయాదాను కనెను, యెహోయాద ఆలెమెతును అజ్మావెతును జిమీని కనెను, జిమీ మోజాను కనెను.

36. Achaz fathered Y'ho'adah; Y'ho'adah fathered 'Alemet, 'Azmavet and Zimri; Zimri fathered Motza;

37. మోజా బిన్యాను కనెను, బిన్యాకు రాపా కుమారుడు, రాపాకు ఎలాశా కుమారుడు, ఎలాశాకు ఆజేలు కుమారుడు.

37. and Motza fathered Bin'a. His son was Rafah, his son was El'asah and his son was Atzel.

38. ఆజేలు కుమారులు ఆరుగురు; వారి పేళ్లు అజ్రీకాము బోకెరు ఇష్మాయేలు షెయర్యా ఓబద్యా హానాను వీరందరును ఆజేలు కుమారులు.

38. Atzel had six sons, whose names were: 'Azrikam, Bokhru, Yishma'el, Sh'aryah, 'Ovadyah and Hanan; all these were sons of Atzel.

39. అతని సహోదరు డైన ఏషెకు కుమారులు ముగ్గురు; ఊలాము జ్యేష్ఠుడు, యెహూషు రెండవవాడు, ఎలీపేలెటు మూడవ వాడు.

39. The sons of his brother 'Eshek: Ulam his firstborn, Ye'ush the second and Elifelet the third.

40. ఊలాము కుమారులు విలువిద్యయందు ప్రవీణులైన పరాక్రమశాలులు; వీరికి నూట యేబదిమంది కుమారు లును కుమారుల కుమారులును కలిగిరి; వీరందరును బెన్యా మీనీయులు.

40. The sons of Ulam were strong, brave men, archers; they had many children and grandchildren, a hundred and fifty. All these were descendants of Binyamin.Shortcut Links
1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |